РЕПУБЛИЧКИ ЗИМСКИ СЕМИНАР           

            Друштво за српски језик и књижевност је, у периоду 8-10. 02. 2018. организовало 59. РЕПУБЛИЧКИ ЗИМСКИ СЕМИНАР у Београду, за професоре српског језика и књижевности, на Филолошком факултету. Из Економске школе је на овај догађај упућена Татјана Благојевић, а Мирјана Тимотијевић иТатјана Пајић су самоиницијативно узеле учешће.

Seminar 2018

            У тродневном догађају било је веома занимљивих пленарних излагања и радионица. Уважени проф. др Мило Ломпар је представио спој стваралаштва Милоша Црњанског и Првог светског рата. Истакао је симболично литерарно виђење страшног догађаја с почетка ХХ века. Црњански је показивао метафизички доживљај рата и кроз поеме и кроз романе. Црњански је био велики аналитичар и визионар и дело које настаје у другој половини ХХ века- Роман о Лондону- показује страшни оквир модерних времена у којима и данашњи човек види себе, приморан је на кретање и тражење смисла у беспућу.

         Представљање Андрића и његових дела је такође било праћено бројним занимљивостима, између остали и истицања објашњења Комитета за доделу Нобелове награде за књижевност 1961.Такође, поменуто је да су се у Стокхолму могле чути две композиције током уручења награде. По жељи награђеног ишле су КАД ЈА ПОЂОХ НА БЕМБАШУ и О, ЈЕСЕЊСКЕ ДУГЕ НОЋИ.

               Михаило Пантић је и ове године имао занимљивих разговор са писцем. У Сали хероја, представљена је Љубица Арсић, књижевница и професорка српског језика и књижевности у Музичкој школи МОКРАЊАЦ.. Истицала је особености свог књижевног корпуса и свог педагошког рада. Тешко је данас убедити младе да читају, али ако се и будућим музичарима објасни да читање представља вежбање концентрације, онда се може кренути у савладавање читалачке вештине. Данашње генерације су визуелно апсорбоване и све би кроз слику да виде, али, неке морају и сами створити, читањем.

Ljubica Rsić i Mihailo Pantić

             Са овом мишљу Љубице Арсић треба завршити представљање семинара, јер задатак свих професора српског језика је да ученицима понуде начине за читање и препуштање свету духовних дубина

Обука у бироу – фаза јединственог, подељеног рада и оцењивање

Наставници економске групе предмета учествовали су на семинару „Обука у бироу – фаза јединственог, подељеног рада и оцењивање“, каталошки број 668, који је одржан у петак, суботу и недељу, 7, 8. и 9. априла 2017. године у Економској школи у Чачку. Семинар су реализовале Ана Петровић, наставник економске групе предмета, ЕТШ „Вук Караџић“ из Старе Пазове и Биљана Миловић, наставник економске групе предмета, Економска школа из Ужица. Семинар носи 24 бода.

 IMG 20170409 120710

Теме програма које су реализоване: наставни предмети и њихов значај за рад у бироу, шта ради наставник, а шта ученик у бироу, планирање времена и материјала за израду задатка и планирање тока часа, постизање континуитета у пословању, комуникација, организациона шема пд у фази подељеног рада, припрема импулса и материјала за рад по службама, држање и анализа часа, шта се све може оцењивати у бироу, оцењивање радне пробе, теста практичних вештина и извештаја и како унапредити процес учења у бироу.

Остварени циљеви семинара су: Стицање знања, вештина и ставова наставника за планирање, извођење наставе и вредновање постигнућа ученика из предмета Обука у бироу у фазама јединственог и подељеног рада. Стицање знања о специфичностима наставе у бироу за учење и повезаности бироа за учење са осталим стручним предметима. Извођење наставе у форми импулс/активност у фази јединственог и подељеног рада. Стицање знања о специфичностима и сложености оцењивања у бироу за учење. Израда и употреба различитих формулара за потребе оцењивања у бироу за учење.

На семинару је учествовало 12 наставника из наше школе: Гордана Јевтовић, Данијела Николић, Ана Спасојевић, Сања Николић, Драгана Јаковљевић, Гроздана Ђуровић, Павле Брковић, Снежана Радојичић, Јована Шеловић, Лела Митровић, Никола Василић и Весна Јекић.

У Чачку, 09.04.2017. године

Руководилац Стручног већа

Сања Николић

Могућности примене „MS EXCEL“ апликације у настави економске групе предмета

Наставници економске групе предмета из наше школе учествовали су на семинару „Могућност примене „МS EXCEL“ апликације у настави економске групе предмета“, каталошки број 665, који је одржан у суботу, 25. марта 2017. године у Регионалном центру Чачак. Семинар су реализовали доценти са Економског факултета у Београду др Ђорђе Митровић и др Ирена Јанковић. Семинар носи 8 бодова.

Теме програма које су реализоване: Како употреба „MS Excel“ апликације може побољшати наставу и усвајање градива од стране ученика; Граница производних могућности – модел; Модел функционисања тржишта – савршена конкуренција; Основне финансијске функције у Екселу; Употреба „MS Excel“ апликације за проверу знања ученика.

Остварени циљеви семинара су: Унапређивање компетенција наставника за употребу софтверских апликација у настави економске групе предмета; Развијање способности наставника за рачунску и графичку илустрацију и објашњавање садржајa економске групе предмета употребом „MS Excel“ апликације. Оспособљавање наставника за прикупљање, презентацију и обраду реалних тржишних података у Екселу,...

Наставници који су учествовали на семинару су: Милица Скелић, Снежана Гостиљац, Снежана Радојичић, Мирослава Митровић, Драгана Гајовић, Гордана Јевтовић, Јела Миликић, Раде Видовић, Весна Јекић, Јасмина Јеремић Ћировић, Јелена Поповић, Ален Дакић, Мирослав Софијанић, Наташа Сарић, Ивана Милисављевић, Данијела Николић, Марија Цветић, Данијела Рвовић, Ана Спасојевић, Сања Николић, Драгана Јаковљевић, Гроздана Ђуровић, Павле Брковић, Јована Шеловић, Лела Митровић, Марица Јованчевић, Никола Василић, Марина Пејовић и Милена Селаковић.

У Чачку, 27.03.2017. године

Руководилац Стручног већа економиста

Сања Николић

Утицај емоционалне интелигенције на пурављање одељењем, групом и процесом учења

У Регионалном центру, у суботу и недељу, 23. IV и 24. IV 2016. године је тридесет професора Економске школе пратило семинар о емоционалној интелигенцији. Семинар су држале колегинице Мира Тркуља и Смиљана Грујић. Током шеснаест сати овог програма учесници су у интерактивном раду пратили савремене психолошке студије и открића које могу користити у свакодневном животу и у раду са ученицима, колегама и родитељима. Пошто људски мозак у току дана пројектује до 9000 мисли важно је усмерити их на праву страну, спречити конфликт и обуздати део који може изазвати узнемиреност, тј. АМИГДАЛУ. Битно је препознати туђе и сопствене потребе и укључити их у адекватне емоције.

seminar2

Могло се закључити и да је немогуће добити одговор на питања која се односе на специфичне ученике и њихова екстремна понашања. Ту сваки професор мора употребити личну емоционалну интелигенцију, себи објаснити да не схвата ништа лично и покушати да функционално и конструктивно одреагује. Сами учесници су нешто научили и лепо се дружили и додатно међусобно  упознали током ова два дана.

Seminar1