Ред.бр.

 

Презиме и име

 

Радно место

Године стажа

1.

Савићевић- Парезановић Наташа

Секретар

21

2.

Јовановић Јелена

Административно финансијски радник

2

3.

Томовић Драгана

Шеф рачуноводства

17

 

4.

   Бојовић Жарко

Техничар одржавања информационих система и

технологија

 

1

Техничко особље у 2020/2021. години

Презиме и име Радно место
Белић Зоран Домар
Ћировић Зорица Радник на одржавању чистоће
Радојевић Милка Радник на одржавању чистоће
Симовић Живомирка Радник на одржавању чистоће
Анђић Драгана Радник на одржавању чистоће
Гавриловић Весна Радник на одржавању чистоће
Тимотијевић Зорица Радник на одржавању чистоће
Радојевић Милка Радник на одржавању чистоће
Благојевић Миланка Радник на одржавању чистоће

  

     
Јасна Алексић I 4 - Физика Наставник     - -
Драгана Белић I 4 - Географија Наставник     - -
I 7 - Географија Наставник
III 7 - Географија Наставник
Наташа Белошевић II 8 - Банкарско пословање Наставник     - -
III 1 - Банкарство Наставник
III 2 - Банкарство Наставник
IV 1 - Маркетинг Наставник
IV 2 - Маркетинг Наставник
IV 3 - Банкарска обука Одељењски старешина
IV 3 - Банкарско пословање Одељењски старешина
IV 3 - Обука у осигуравајућем друштву Одељењски старешина
IV 3 - ЧОЗ Одељењски старешина
IV 3 - ЧОС Одељењски старешина
IV 4 - Маркетинг у трговини Наставник
IV 5 - Маркетинг (изборни) Наставник
IV 6 - Маркетинг (обавезни изборни) Наставник
Татјана Благојевић II 2 - Српски језик и књижевност Наставник     - -
II 4 - Српски језик и књижевност Наставник
III 4 - Српски језик и књижевност Наставник
IV 2 - Српски језик и књижевност Наставник
IV 4 - Српски језик и књижевност Наставник
IV 6 - Српски језик и књижевност Наставник
Љубица Бојовић I 2 - Рачунарство и информатика Одељењски старешина     - -
I 2 - ЧОЗ Одељењски старешина
I 2 - ЧОС Одељењски старешина
I 7 - Рачунарство и информатика (вежбе) Наставник
III 2 - Пословна информатика Наставник
III 5 - Електронско пословање (изборни) Наставник
III 6 - Електронско пословање (изборни) Наставник
IV 2 - Електронско пословање Наставник
IV 4 - Електронско пословање (изборни) Наставник
Павле Брковић I 1 - Пословна економија Наставник     - -
I 1 - Принципи економије Наставник
I 2 - Пословна економија Наставник
I 2 - Принципи економије Наставник
I 5 - Принципи економије Наставник
II 1 - Пословна економија Одељењски старешина
II 1 - Принципи економије Одељењски старешина
II 1 - ЧОЗ Одељењски старешина
II 1 - ЧОС Одељењски старешина
II 2 - Пословна економија Наставник
II 6 - Пословна економија Наставник
Јасмина Васиљевић II 2 - Математика Наставник     - -
II 4 - Математика Наставник
III 2 - Математика Наставник
III 4 - Математика Наставник
III 4 - Математика (допунски рад) Наставник
III 6 - Математика Наставник
III 6 - Математика (допунски рад) Наставник
IV 2 - Математика Наставник
IV 4 - Математика Наставник
Ивана Васовић III 3 - Банкарска обука Одељењски старешина     - -
III 3 - Обука у осигуравајућем друштву Одељењски старешина
III 3 - Српски језик и књижевност Одељењски старешина
III 3 - ЧОЗ Одељењски старешина
III 3 - ЧОС Одељењски старешина
Светлана Васојевић I 4 - Енглески језик (1. страни језик) Наставник     - -
II 2 - Пословни енглески језик Наставник
III 6 - Пословни енглески језик (изборни) Наставник
IV 4 - Пословни енглески језик (изборни) Наставник
Раде Видовић I 2 - Пословна кореспонденција и комуникација Наставник     - -
I 4 - Канцеларијско пословање Наставник
I 7 - Пословна комуникација Наставник
I 7 - Пословна комуникација (вежбе) Наставник
II 2 - Пословна кореспонденција и комуникација (вежбе) Наставник
II 4 - Канцеларијско пословање Наставник
Биљана Војичић II 6 - Право Наставник     - -
II 8 - Право Наставник
III 1 - Право Наставник
III 2 - Право Наставник
III 5 - Право Наставник
III 6 - Право Наставник
IV 1 - Право Наставник
IV 2 - Право Наставник
Драгица Вујичић IV 2 - Статистика Наставник     - -
IV 5 - Статистика Наставник
IV 6 - Статистика Наставник
Александра Вучковић III 2 - Економско пословање Одељењски старешина     - -
III 2 - Српски језик и књижевност Одељењски старешина
III 2 - ЧОЗ Одељењски старешина
III 2 - ЧОС Одељењски старешина
Верица Вучковић I 5 - Математика Одељењски старешина     - -
I 5 - ЧОЗ Одељењски старешина
I 5 - ЧОС Одељењски старешина
I 7 - Математика Наставник
III 1 - Изабрана поглавља математике (изборни) Наставник
III 1 - Математика Наставник
III 1 - Математика (допунски рад) Наставник
III 1 - Математика (припремни рад за такмичење) Наставник
III 3 - Изабрана поглавља математике (изборни) Наставник
III 3 - Математика Наставник
III 7 - Математика Наставник
IV 5 - Математика Наставник
IV 5 - Математика (допунски рад) Наставник
Драгана Гајовић I 1 - Рачуноводство Наставник     - -
I 1 - Рачуноводство (вежбе) Наставник
I 1 - Рачуноводство (теорија) Наставник
II 1 - Рачуноводство Наставник
II 1 - Рачуноводство (вежбе) Наставник
II 1 - Рачуноводство (допунски рад) Наставник
II 1 - Рачуноводство (теорија) Наставник
III 3 - Банкарска обука (вежбе) Наставник
Филип Гвозденовић I 7 - Основи трговине Одељењски старешина     - -
I 7 - Рачунарство и информатика Одељењски старешина
I 7 - Трговинско пословање Одељењски старешина
I 7 - Трговинско пословање (вежбе) Одељењски старешина
I 7 - Трговинско пословање (теорија) Одељењски старешина
I 7 - ЧОЗ Одељењски старешина
I 7 - ЧОС Одељењски старешина
II 1 - Јавне финансије Наставник
II 7 - Основи пословања у трговини Наставник
III 5 - Јавне финансије Наставник
III 5 - Пословна економија Наставник
IV 5 - Ревизија Наставник
Снежана Гостиљац I 5 - Рачуноводство Наставник     - -
I 5 - Рачуноводство (вежбе) Наставник
I 5 - Рачуноводство (теорија) Наставник
IV 5 - Рачуноводство Наставник
IV 5 - Рачуноводство (вежбе) Наставник
IV 5 - Рачуноводство (допунски рад) Наставник
IV 5 - Рачуноводство (теорија) Наставник
Ален Дакић III 1 - Пословна економија Наставник     - -
IV 1 - Банкарство Одељењски старешина
IV 1 - Економско пословање Одељењски старешина
IV 1 - ЧОЗ Одељењски старешина
IV 1 - ЧОС Одељењски старешина
IV 3 - Банкарска обука (вежбе) Наставник
Миодраг Даниловић I 4 - Ликовна култура Наставник     - -
II 1 - Ликовна култура Наставник
II 2 - Ликовна култура Наставник
II 8 - Ликовна култура Наставник
III 5 - Ликовна култура Наставник
III 6 - Ликовна култура Наставник
Бранка Ђоковић I 1 - Хемија Наставник     - -
I 2 - Хемија Наставник
I 7 - Хемија Наставник
II 4 - Хемија Наставник
II 7 - Познавање робе Наставник
III 7 - Комерцијално познавање робе Наставник
Кристина Ђорђиловић I 7 - Практична настава (вежбе) Наставник     - -
II 7 - Практична настава (вежбе) Наставник
Зорана Илић I 2 - Математика Наставник     - -
I 2 - Математика (допунски рад) Наставник
I 4 - Математика Наставник
I 6 - Математика Наставник
I 6 - Математика (допунски рад) Наставник
II 6 - Математика Наставник
II 6 - Математика (допунски рад) Наставник
II 8 - Математика Одељењски старешина
II 8 - Математика (допунски рад) Одељењски старешина
II 8 - ЧОЗ Одељењски старешина
II 8 - ЧОС Одељењски старешина
III 2 - Изабрана поглавља математике (изборни) Наставник
IV 6 - Математика Наставник
IV 6 - Математика (допунски рад) Наставник
Драгана Јаковљевић II 2 - Пословна кореспонденција и комуникација Одељењски старешина     - -
II 2 - Рачуноводство Одељењски старешина
II 2 - Рачуноводство (вежбе) Одељењски старешина
II 2 - Рачуноводство (теорија) Одељењски старешина
II 2 - ЧОЗ Одељењски старешина
II 2 - ЧОС Одељењски старешина
IV 2 - Рачуноводство Наставник
IV 2 - Рачуноводство (вежбе) Наставник
IV 2 - Рачуноводство (припремни рад за полагање завршних и матурских испита) Наставник
Иван Јањић I 1 - Физичко васпитање Наставник     - -
I 4 - Физичко васпитање Наставник
I 5 - Физичко васпитање Наставник
I 6 - Физичко васпитање Наставник
Гордана Јевтовић II 8 - Рачуноводство Наставник     - -
II 8 - Рачуноводство (вежбе) Наставник
II 8 - Рачуноводство (допунски рад) Наставник
II 8 - Рачуноводство (теорија) Наставник
III 2 - Економско пословање (блок) Наставник
III 3 - Обука у осигуравајућем друштву (вежбе) Наставник
IV 3 - Обука у осигуравајућем друштву (вежбе) Наставник
Весна Јекић II 4 - Организација набавке и продаје (вежбе) Наставник     - -
III 4 - Обука у виртуелном предузећу (блок) Наставник
III 4 - Обука у виртуелном предузећу (вежбе) Наставник
III 4 - Организација набавке и продаје (вежбе) Наставник
IV 4 - Обука у виртуелном предузећу (блок) Наставник
IV 4 - Обука у виртуелном предузећу (вежбе) Наставник
Милош Јелић I 1 - Верска настава - православни катихизис (изборни) Наставник     - -
I 2 - Верска настава - православни катихизис (изборни) Наставник
I 4 - Верска настава - православни катихизис (изборни) Наставник
I 5 - Верска настава - православни катихизис (изборни) Наставник
I 6 - Верска настава - православни катихизис (изборни) Наставник
I 7 - Верска настава - православни катихизис (обавезни изборни) Наставник
II 1 - Верска настава - православни катихизис (изборни) Наставник
II 2 - Верска настава - православни катихизис (обавезни изборни) Наставник
II 6 - Верска настава - православни катихизис (изборни) Наставник
II 7 - Верска настава - православни катихизис (изборни) Наставник
II 8 - Верска настава - православни катихизис (изборни) Наставник
III 1 - Верска настава - православни катихизис (изборни) Наставник
III 2 - Верска настава - православни катихизис (изборни) Наставник
III 3 - Верска настава - православни катихизис (изборни) Наставник
III 4 - Верска настава - православни катихизис (обавезни изборни) Наставник
III 5 - Верска настава - православни катихизис (изборни) Наставник
III 6 - Верска настава - православни катихизис (обавезни изборни) Наставник
III 7 - Верска настава - православни катихизис (изборни) Наставник
IV 1 - Верска настава - православни катихизис (изборни) Наставник
IV 2 - Верска настава - православни катихизис (обавезни изборни) Наставник
IV 3 - Верска настава - православни катихизис (изборни) Наставник
IV 4 - Верска настава - православни катихизис (изборни) Наставник
IV 5 - Верска настава - православни катихизис (изборни) Наставник
IV 6 - Верска настава - православни катихизис (обавезни изборни) Наставник
Јасмина Јеремић Ћировић III 1 - Рачуноводство Одељењски старешина     - -
III 1 - Рачуноводство (вежбе) Одељењски старешина
III 1 - Рачуноводство (допунски рад) Одељењски старешина
III 1 - Рачуноводство (теорија) Одељењски старешина
III 1 - ЧОЗ Одељењски старешина
III 1 - ЧОС Одељењски старешина
IV 1 - Рачуноводство Наставник
IV 1 - Рачуноводство (допунски рад) Наставник
IV 1 - Рачуноводство (припремни рад за полагање завршних и матурских испита) Наставник
IV 1 - Рачуноводство (припремни рад за полагање разредних и поправних испита) Наставник
IV 3 - Банкарска обука (вежбе) Наставник
Јелена Кандић I 7 - Физичко васпитање Наставник     - -
II 1 - Физичко васпитање Наставник
II 7 - Физичко васпитање Наставник
III 1 - Физичко васпитање Наставник
III 3 - Физичко васпитање Наставник
III 5 - Физичко васпитање Наставник
III 7 - Физичко васпитање Наставник
IV 1 - Физичко васпитање Наставник
IV 3 - Физичко васпитање Наставник
IV 5 - Физичко васпитање Наставник
Драгана Лазић I 1 - Биологија Наставник     - -
I 2 - Биологија Наставник
I 5 - Биологија Наставник
I 6 - Биологија Наставник
I 7 - Екологија и заштита животне средине Наставник
II 4 - Биологија Наставник
II 8 - Биологија Наставник
III 7 - Екологија и заштита животне средине Наставник
Биљана Максимовић I 1 - Енглески језик (1. страни језик) Одељењски старешина     - -
I 1 - ЧОЗ Одељењски старешина
I 1 - ЧОС Одељењски старешина
I 7 - Енглески језик (1. страни језик) Наставник
II 1 - Енглески језик (1. страни језик) Наставник
II 1 - Пословни енглески језик Наставник
II 7 - Енглески језик (1. страни језик) Наставник
III 3 - Енглески језик (1. страни језик) Наставник
III 5 - Енглески језик (1. страни језик) Наставник
III 5 - Енглески језик (1. страни језик) (допунски рад) Наставник
III 5 - Пословни енглески језик (изборни) Наставник
III 7 - Енглески језик (1. страни језик) Наставник
IV 3 - Енглески језик (1. страни језик) Наставник
Зорица Максимовић I 1 - Рачунарство и информатика Наставник     - -
I 5 - Рачунарство и информатика Наставник
II 1 - Пословна информатика Наставник
II 1 - Пословна информатика (допунски рад) Наставник
III 1 - Пословна информатика Наставник
III 1 - Пословна информатика (допунски рад) Наставник
IV 1 - Електронско пословање (изборни) Наставник
IV 5 - Финансијско рачуноводствена обука Одељењски старешина
IV 5 - ЧОЗ Одељењски старешина
IV 5 - ЧОС Одељењски старешина
Јела Миликић I 5 - Пословна кореспонденција Наставник     - -
I 6 - Пословна кореспонденција Наставник
II 8 - Канцеларијско пословање Наставник
II 8 - Канцеларијско пословање (блок) Наставник
II 8 - Канцеларијско пословање (вежбе) Наставник
III 4 - Статистика Наставник
Ивана Милисављевић I 2 - Рачуноводство Наставник     - -
I 2 - Рачуноводство (вежбе) Наставник
I 2 - Рачуноводство (допунски рад) Наставник
I 2 - Рачуноводство (теорија) Наставник
II 6 - Финансијско рачуноводствена обука (вежбе) Наставник
IV 6 - Рачуноводство Наставник
IV 6 - Рачуноводство (вежбе) Наставник
IV 6 - Рачуноводство (додатни рад) Наставник
IV 6 - Рачуноводство (допунски рад) Наставник
IV 6 - Рачуноводство (припремни рад) Наставник
IV 6 - Рачуноводство (теорија) Наставник
IV 6 - Финансијско рачуноводствена обука (блок) Наставник
IV 6 - Финансијско рачуноводствена обука (вежбе) Наставник
IV 6 - Финансијско рачуноводствена обука (припремни рад) Наставник
Мирјана Милуновић I 1 - Математика Наставник     - -
II 1 - Математика Наставник
II 7 - Математика Наставник
III 5 - Математика Наставник
III 5 - Математика (допунски рад) Наставник
IV 1 - Математика Наставник
IV 1 - Математика (допунски рад) Наставник
IV 3 - Изабрана поглавља математике (изборни) Наставник
IV 3 - Математика Наставник
Лела Митровић I 7 - Практична настава (вежбе) Наставник     - -
III 7 - Практична настава (вежбе) Наставник
IV 1 - Пословна економија Наставник
IV 1 - Пословна економија (припремни рад за полагање завршних и матурских испита) Наставник
IV 5 - Финансијско пословање Наставник
IV 6 - Финансијско пословање Наставник
IV 6 - Финансијско пословање (допунски рад) Наставник
IV 6 - Финансијско пословање (припремни рад) Наставник
Јелена Недовић III 1 - Логика са етиком (изборни) Наставник     - -
III 2 - Логика са етиком (изборни) Наставник
III 3 - Логика са етиком (изборни) Наставник
IV 3 - Логика са етиком (изборни) Наставник
Данијела Николић III 5 - Финансијско рачуноводствена обука (блок) Наставник     - -
III 5 - Финансијско рачуноводствена обука (вежбе) Наставник
III 6 - Финансијско рачуноводствена обука (блок) Наставник
III 6 - Финансијско рачуноводствена обука (вежбе) Наставник
IV 5 - Финансијско рачуноводствена обука (блок) Наставник
IV 5 - Финансијско рачуноводствена обука (вежбе) Наставник
Сања Николић I 6 - Рачуноводство Одељењски старешина     - -
I 6 - Рачуноводство (вежбе) Одељењски старешина
I 6 - Рачуноводство (допунски рад) Одељењски старешина
I 6 - Рачуноводство (теорија) Одељењски старешина
I 6 - ЧОЗ Одељењски старешина
I 6 - ЧОС Одељењски старешина
III 5 - Финансијско рачуноводствена обука (блок) Наставник
III 5 - Финансијско рачуноводствена обука (вежбе) Наставник
III 6 - Финансијско рачуноводствена обука (вежбе) Наставник
Јасмина Обренић III 1 - Грађанско васпитање (изборни) Наставник     - -
III 1 - Српски језик и књижевност Наставник
III 3 - Грађанско васпитање (изборни) Наставник
III 5 - Грађанско васпитање (изборни) Одељењски старешина
III 5 - Српски језик и књижевност Одељењски старешина
III 5 - Финансијско рачуноводствена обука Одељењски старешина
III 5 - ЧОЗ Одељењски старешина
III 5 - ЧОС Одељењски старешина
III 7 - Српски језик и књижевност Наставник
IV 1 - Грађанско васпитање (изборни) Наставник
IV 1 - Српски језик и књижевност Наставник
IV 5 - Грађанско васпитање (изборни) Наставник
IV 5 - Српски језик и књижевност Наставник
Слободанка Остојић I 4 - Рачунарство и информатика Наставник     - -
I 6 - Рачунарство и информатика Наставник
II 2 - Пословна информатика Наставник
II 6 - Пословна информатика Наставник
III 4 - Пословна информатика Наставник
Кристина Пајић II 6 - Јавне финансије Наставник     - -
II 6 - Финансијско рачуноводствена обука (вежбе) Наставник
III 7 - Набавка и физичка дистрибуција Наставник
IV 2 - Економско пословање Наставник
IV 2 - Економско пословање (блок) Наставник
IV 2 - Економско пословање (вежбе) Наставник
IV 3 - Предузетништво Наставник
IV 5 - Рачуноводство финансијских организација и буџетских корисника (изборни) Наставник
IV 6 - Рачуноводство финансијских организација и буџетских корисника (обавезни изборни) Наставник
Татјана Пајић I 1 - Грађанско васпитање (изборни) Наставник     - -
I 1 - Српски језик и књижевност Наставник
I 5 - Српски језик и књижевност Наставник
I 7 - Српски језик и књижевност Наставник
II 1 - Грађанско васпитање (изборни) Наставник
II 1 - Српски језик и књижевност Наставник
II 7 - Српски језик и књижевност Наставник
IV 3 - Српски језик и књижевност Наставник
Селена Пантовић II 2 - Јавне финансије Наставник     - -
III 2 - Пословна економија Наставник
III 4 - Међународна шпедиција Одељењски старешина
III 4 - Обука у виртуелном предузећу Одељењски старешина
III 4 - Обука у виртуелном предузећу (блок) Одељењски старешина
III 4 - Обука у виртуелном предузећу (вежбе) Одељењски старешина
III 4 - Организација набавке и продаје Одељењски старешина
III 4 - ЧОЗ Одељењски старешина
III 4 - ЧОС Одељењски старешина
IV 4 - Финансије Наставник
IV 6 - Ревизија Наставник
Марина Пејовић III 6 - Јавне финансије Наставник     - -
IV 1 - Предузетништво Наставник
IV 2 - Пословна економија Одељењски старешина
IV 2 - Предузетништво Одељењски старешина
IV 5 - Предузетништво Наставник
IV 6 - Предузетништво Наставник
Маријана Петровић I 1 - Пословна кореспонденција и комуникација Наставник Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.   - -
II 1 - Пословна кореспонденција и комуникација Наставник
II 7 - Техника продаје и услуге купцима Наставник
III 3 - Банкарско пословање Наставник
III 5 - Финансијско пословање Наставник
III 6 - Финансијско рачуноводствена обука (блок) Наставник
IV 2 - Банкарство Наставник
Весна Поповић I 2 - Енглески језик (1. страни језик) Наставник Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.   - -
I 5 - Енглески језик (1. страни језик) Наставник
I 6 - Енглески језик (1. страни језик) Наставник
III 1 - Енглески језик (1. страни језик) Наставник
III 1 - Пословни енглески језик Наставник
III 2 - Пословни енглески језик Наставник
IV 1 - Енглески језик (1. страни језик) Наставник
IV 1 - Пословни енглески језик Наставник
IV 2 - Пословни енглески језик Наставник
IV 5 - Енглески језик (1. страни језик) Наставник
IV 6 - Енглески језик (1. страни језик) Наставник
Јелена Поповић I 1 - Пословна кореспонденција и комуникација Наставник     - -
I 7 - Практична настава (вежбе) Наставник
II 1 - Пословна кореспонденција и комуникација Наставник
II 7 - Практична настава (вежбе) Наставник
Снежана Радојичић II 1 - Економско пословање Наставник     - -
II 1 - Економско пословање (блок) Наставник
II 1 - Економско пословање (вежбе) Наставник
IV 1 - Економско пословање (блок) Наставник
IV 1 - Економско пословање (вежбе) Наставник
IV 2 - Економско пословање Наставник
IV 2 - Економско пословање (блок) Наставник
IV 2 - Економско пословање (вежбе) Наставник
IV 6 - Финансијско рачуноводствена обука (блок) Наставник
IV 6 - Финансијско рачуноводствена обука (вежбе) Наставник
IV 6 - Финансијско рачуноводствена обука (припремни рад) Наставник
Љиљана Радојковић II 2 - Пословна кореспонденција и комуникација (вежбе) Наставник     - -
III 2 - Статистика Наставник
III 3 - Обука у осигуравајућем друштву (вежбе) Наставник
III 4 - Трговинско пословање Наставник
III 6 - Пословна економија Наставник
IV 4 - Трговинско пословање Наставник
Митар Ракоњац IV 4 - Физичко васпитање Наставник     - -
Милица Ранитовић II 7 - Маркетинг у трговини Одељењски старешина     - -
II 7 - Практична настава Одељењски старешина
II 7 - ЧОЗ Одељењски старешина
II 7 - ЧОС Одељењски старешина
III 1 - Економско пословање Наставник
III 1 - Економско пословање (блок) Наставник
III 1 - Економско пословање (вежбе) Наставник
III 1 - Статистика Наставник
III 1 - Статистика (вежбе) Наставник
III 7 - Предузетништво Наставник
IV 1 - Статистика Наставник
Данијела Рвовић II 2 - Економско пословање Наставник     - -
II 2 - Економско пословање (блок) Наставник
II 2 - Економско пословање (вежбе) Наставник
II 4 - Обука у виртуелном предузећу Одељењски старешина
II 4 - Обука у виртуелном предузећу (блок) Одељењски старешина
II 4 - Обука у виртуелном предузећу (вежбе) Одељењски старешина
II 4 - Организација набавке и продаје Одељењски старешина
II 4 - Рачуноводство у трговини Одељењски старешина
II 4 - Рачуноводство у трговини (вежбе) Одељењски старешина
II 4 - Рачуноводство у трговини (теорија) Одељењски старешина
II 4 - ЧОЗ Одељењски старешина
II 4 - ЧОС Одељењски старешина
II 6 - Рачуноводство Наставник
II 6 - Рачуноводство (вежбе) Наставник
II 6 - Рачуноводство (допунски рад) Наставник
II 6 - Рачуноводство (теорија) Наставник
Душица Речевић I 1 - Право Наставник     - -
I 2 - Право Наставник
I 4 - Право Наставник
II 4 - Право Наставник
III 3 - Право Наставник
IV 4 - Предузетништво Одељењски старешина
IV 4 - ЧОЗ Одељењски старешина
IV 4 - ЧОС Одељењски старешина
Јасмина Савић III 1 - Социологија са правима грађана Наставник     - -
III 2 - Социологија са правима грађана Наставник
III 7 - Социологија са правима грађана Наставник
IV 3 - Социологија са правима грађана Наставник
IV 4 - Социологија са правима грађана Наставник
IV 5 - Социологија са правима грађана Наставник
IV 6 - Социологија са правима грађана Наставник
Весна Савковић II 2 - Енглески језик (1. страни језик) Наставник       -
II 4 - Енглески језик (1. страни језик) Наставник
II 6 - Енглески језик (1. страни језик) Наставник
II 6 - Енглески језик (1. страни језик) (допунски рад) Наставник
II 8 - Енглески језик (1. страни језик) Наставник
III 2 - Енглески језик (1. страни језик) Наставник
III 4 - Енглески језик (1. страни језик) Наставник
III 4 - Енглески језик (1. страни језик) (допунски рад) Наставник
III 6 - Енглески језик (1. страни језик) Наставник
IV 2 - Енглески језик (1. страни језик) Наставник
IV 4 - Енглески језик (1. страни језик) Наставник
Славица Салемовић I 1 - Историја Наставник     - -
I 2 - Историја Наставник
I 4 - Историја Наставник
I 5 - Историја Наставник
I 6 - Историја Наставник
I 7 - Историја Наставник
II 1 - Историја Наставник
II 1 - Историја (допунски рад) Наставник
II 2 - Историја Наставник
II 6 - Грађанско васпитање (изборни) Наставник
II 6 - Историја Наставник
Драгана Симовић I 2 - Грађанско васпитање (обавезни изборни) Наставник     - -
I 4 - Грађанско васпитање (изборни) Наставник
I 7 - Рачунарство и информатика (вежбе) Наставник
III 4 - Грађанско васпитање (обавезни изборни) Наставник
III 7 - Пословна информатика (изборни) Одељењски старешина
III 7 - Практична настава Одељењски старешина
III 7 - ЧОЗ Одељењски старешина
III 7 - ЧОС Одељењски старешина
Милица Скелић I 4 - Принципи економије Наставник     - -
I 6 - Принципи економије Наставник
II 2 - Принципи економије Наставник
II 4 - Принципи економије Наставник
II 6 - Принципи економије Наставник
II 7 - Практична настава (блок) Наставник
II 8 - Принципи економије Наставник
III 7 - Практична настава (блок) Наставник
Мирослав Софијанић II 8 - Осигурање Наставник     - -
III 3 - Осигурање Наставник
III 3 - Пословне финансије Наставник
III 5 - Национална економија Наставник
III 6 - Национална економија Наставник
IV 3 - Обука у осигуравајућем друштву (вежбе) Наставник
IV 3 - Осигурање Наставник
Ана Спасојевић II 4 - Обука у виртуелном предузећу (блок) Наставник     - -
II 4 - Обука у виртуелном предузећу (вежбе) Наставник
III 5 - Рачуноводство Наставник
III 5 - Рачуноводство (вежбе) Наставник
III 5 - Рачуноводство (допунски рад) Наставник
III 5 - Рачуноводство (теорија) Наставник
IV 1 - Економско пословање (блок) Наставник
IV 1 - Економско пословање (вежбе) Наставник
Анђелка Стојадиновић II 8 - Комуникација у продаји Наставник     - -
III 4 - Вештине комуникације (изборни) Наставник
III 7 - Психологија потрошача Наставник
Мирјана Тимотијевић I 2 - Српски језик и књижевност Наставник     - -
I 4 - Српски језик и књижевност Наставник
I 6 - Српски језик и књижевност Наставник
II 6 - Српски језик и књижевност Наставник
II 8 - Српски језик и књижевност Наставник
III 6 - Српски језик и књижевност Наставник
Драган Томић I 2 - Физичко васпитање Наставник     - -
II 2 - Физичко васпитање Наставник
II 4 - Физичко васпитање Наставник
II 6 - Физичко васпитање Наставник
II 8 - Физичко васпитање Наставник
III 2 - Физичко васпитање Наставник
III 4 - Физичко васпитање Наставник
III 6 - Физичко васпитање Наставник
IV 2 - Физичко васпитање Наставник
IV 6 - Физичко васпитање Наставник
Катарина Ћурчић II 4 - Организација набавке и продаје (вежбе) Наставник     - -
III 2 - Рачуноводство Наставник
III 2 - Рачуноводство (вежбе) Наставник
III 2 - Рачуноводство (теорија) Наставник
III 4 - Организација набавке и продаје (вежбе) Наставник
III 6 - Рачуноводство Одељењски старешина
III 6 - Рачуноводство (вежбе) Одељењски старешина
III 6 - Рачуноводство (допунски рад) Одељењски старешина
III 6 - Рачуноводство (теорија) Одељењски старешина
III 6 - Финансијско рачуноводствена обука Одељењски старешина
III 6 - ЧОЗ Одељењски старешина
III 6 - ЧОС Одељењски старешина
IV 5 - Финансијско рачуноводствена обука (блок) Наставник
Марија Цветић I 6 - Основи финансија Наставник     - -
II 6 - Основе финансија Одељењски старешина
II 6 - Финансијско рачуноводствена обука Одељењски старешина
II 6 - ЧОЗ Одељењски старешина
II 6 - ЧОС Одељењски старешина
III 3 - Банкарска обука (вежбе) Наставник
III 6 - Финансијско пословање Наставник
IV 4 - Обука у виртуелном предузећу (блок) Наставник
IV 4 - Обука у виртуелном предузећу (вежбе) Наставник
Маријана Черкез I 4 - Немачки језик (2. страни језик) Наставник     - -
II 4 - Немачки језик (2. страни језик) Наставник
III 4 - Немачки језик (2. страни језик) Наставник
IV 4 - Немачки језик (2. страни језик) Наставник
Јована Шеловић I 4 - Рачуноводство у трговини Одељењски старешина     - -
I 4 - Рачуноводство у трговини (вежбе) Одељењски старешина
I 4 - Рачуноводство у трговини (теорија) Одељењски старешина
I 4 - ЧОЗ Одељењски старешина
I 4 - ЧОС Одељењски старешина
I 5 - Основи финансија Наставник
I 5 - Пословна економија Наставник
I 6 - Пословна економија Наставник
III 2 - Економско пословање (блок) Наставник
III 2 - Економско пословање (вежбе) Наставник
IV 5 - Финансијско рачуноводствена обука (вежбе) Наставник
Горан Шипетић I 1 - Економска географија Наставник     - -
I 2 - Економска географија Наставник
I 5 - Географија Наставник
I 6 - Географија Наставник
II 8 - Географија Наставник
IV 6 - Финансијско рачуноводствена обука Одељењски старешина
IV 6 - ЧОЗ Одељењски старешина
IV 6 - ЧОС Одељењски старешина
   

 

Школски одбор

Директор 

Владан Ницовић, професор географије

Помоћници директора

Снежана Гостиљац, професор економске групе предмета

Ален Дакић, професор економске групе предмета

Секретар

Савет родитеља

Наставничко веће

Одељењска већа