У циљу реализације  Развојног плана школе и припремајући се за ову школску годину на плану материјално техничких и просторних услова, школа је обавила опсежне припреме како би квалитет рада био бољи кроз стварање бољих услова за рад.

Врста објеката

Број

Укупна површина

Кабинети

9

548, 95 m2

Специјализоване учионице

6

316, 07 m2

Класичне учионице

6

231, 84 m2

Библиотека-медијатека

1

52, 00 m2

Наставничка зборница

1

88, 50 m2

Остале просторије канцеларије

7

217, 84 m2

Простор за пријем родитеља

1

12, 19 m2

Кабинет за услуживање

1

91, 67 m2

Укупно

 

1458, 37 m2

 Економска школа у Чачку има релативно оптималне услове за успешно организовање образовно-васпитног рада. Од школског простора Економска школа има: 9 (девет) кабинета, 6 (шест) специјализованих учионица и 6 (шест) класичних учионица, канцеларијски биро за рад финансијских администратора и виртуелну банку за рад банкарских службеника, кабинет за виртуелно осигуравајуће друштво за службенике осигурања као и биро за комерцијалисте. Простор некадашњег кабинета за услуживање који се користи као вишенаменска просторија / настава, састанци са ученицима и родитељима.

Кабинети

Број кабинета

Математика

2

Информатика и рачунарство

1

Савремена пословна кореспонденција

1

Рачуноводство

2

Виртуелна банка

1

Финансијско рачуноводствени биро

1

Биро за обуку у виртуелном осигуравајућем друштву

1

 

 

 

 

 

 

Специјализоване учионице предвиђене су за следеће наставне предмете:

Специјализоване учионице Број учионица Опремљеност у односу на важеће нормативе у %
Српски језик и књижевност 1 70,00%
Енглески језик 1 70,00%
Математика 1 75,00%
Рачуноводство 1 85,00%
Историја и Географија 1 80,00%
Економска група предмета 1 95,00%

Настава физичког васпитања се и ове школске године одвија у спортској сали ''Соколана'' и  на атлетској стази СЦ ''Младост''.

Школа је од  школске 2013/14. године закупац сале од СЦ „Младост“ на коју је сада пренето право коришћења.