пре подне                                                                                           после подне       

1. час               730  -  815                                                           1. час                 1330 – 1415

2. час                820  - 905                                                          2. час                 1420 – 1505   

Велики одмор  90925                                                        Велики одмор  1505  - 1525

3. час                925   - 1010                                                      3. час                 1525 – 1610    

4. час                1015  - 1100                                                     4. час                 1615  - 1700

5.час                 1105 – 1150                                                       5. час                1705  - 1750

6. час                1155 1240                                                       6. час                1755  - 1840

7. час                1245 1330                                                       7. час                1845  - 1930

 

 

Ритам рада школе 

Распоред часова се налази на видном месту у наставничкој канцеларији (огласна табла).

Школа ради у две смене које се мењају петнаестодневно.

Преподневна смена почиње у 730h и завршава се у 1325h, а поподневна смена почиње у 1330h , а завршава се у 1925h.

Одмори између часова су пет минута, а између другог и трећег часа у обе смене су двадесет минута због ужине.