Ред.бр.

 

Презиме и име

 

Радно место

Године стажа

1.

Савићевић- Парезановић Наташа

Секретар

21

2.

Јовановић Јелена

Административно финансијски радник

2

3.

Томовић Драгана

Шеф рачуноводства

17

4. 

Бојовић Жарко

Техничар одржавања информационих система и

технологија

 1