Техничко особље у 2023/2024. години

 

Луковић Драгиша                     Домар
Ћировић Зорица                     Радник на одржавању чистоће
Благојевић Миланка                     Радник на одржавању чистоће
Симовић Живомирка                     Радник на одржавању чистоће
Секулић Гора                     Радник на одржавању чистоће
Гавриловић Весна                     Радник на одржавању чистоће
Плавшић Цветана                     Радник на одржавању чистоће
Радојевић Милка                     Радник на одржавању чистоће