Јасна Алексић I 4 - Физика Наставник     - -
Драгана Белић I 4 - Географија Наставник     - -
I 7 - Географија Наставник
III 7 - Географија Наставник
Наташа Белошевић II 8 - Банкарско пословање Наставник     - -
III 1 - Банкарство Наставник
III 2 - Банкарство Наставник
IV 1 - Маркетинг Наставник
IV 2 - Маркетинг Наставник
IV 3 - Банкарска обука Одељењски старешина
IV 3 - Банкарско пословање Одељењски старешина
IV 3 - Обука у осигуравајућем друштву Одељењски старешина
IV 3 - ЧОЗ Одељењски старешина
IV 3 - ЧОС Одељењски старешина
IV 4 - Маркетинг у трговини Наставник
IV 5 - Маркетинг (изборни) Наставник
IV 6 - Маркетинг (обавезни изборни) Наставник
Татјана Благојевић II 2 - Српски језик и књижевност Наставник     - -
II 4 - Српски језик и књижевност Наставник
III 4 - Српски језик и књижевност Наставник
IV 2 - Српски језик и књижевност Наставник
IV 4 - Српски језик и књижевност Наставник
IV 6 - Српски језик и књижевност Наставник
Љубица Бојовић I 2 - Рачунарство и информатика Одељењски старешина     - -
I 2 - ЧОЗ Одељењски старешина
I 2 - ЧОС Одељењски старешина
I 7 - Рачунарство и информатика (вежбе) Наставник
III 2 - Пословна информатика Наставник
III 5 - Електронско пословање (изборни) Наставник
III 6 - Електронско пословање (изборни) Наставник
IV 2 - Електронско пословање Наставник
IV 4 - Електронско пословање (изборни) Наставник
Павле Брковић I 1 - Пословна економија Наставник     - -
I 1 - Принципи економије Наставник
I 2 - Пословна економија Наставник
I 2 - Принципи економије Наставник
I 5 - Принципи економије Наставник
II 1 - Пословна економија Одељењски старешина
II 1 - Принципи економије Одељењски старешина
II 1 - ЧОЗ Одељењски старешина
II 1 - ЧОС Одељењски старешина
II 2 - Пословна економија Наставник
II 6 - Пословна економија Наставник
Јасмина Васиљевић II 2 - Математика Наставник     - -
II 4 - Математика Наставник
III 2 - Математика Наставник
III 4 - Математика Наставник
III 4 - Математика (допунски рад) Наставник
III 6 - Математика Наставник
III 6 - Математика (допунски рад) Наставник
IV 2 - Математика Наставник
IV 4 - Математика Наставник
Ивана Васовић III 3 - Банкарска обука Одељењски старешина     - -
III 3 - Обука у осигуравајућем друштву Одељењски старешина
III 3 - Српски језик и књижевност Одељењски старешина
III 3 - ЧОЗ Одељењски старешина
III 3 - ЧОС Одељењски старешина
Светлана Васојевић I 4 - Енглески језик (1. страни језик) Наставник     - -
II 2 - Пословни енглески језик Наставник
III 6 - Пословни енглески језик (изборни) Наставник
IV 4 - Пословни енглески језик (изборни) Наставник
Раде Видовић I 2 - Пословна кореспонденција и комуникација Наставник     - -
I 4 - Канцеларијско пословање Наставник
I 7 - Пословна комуникација Наставник
I 7 - Пословна комуникација (вежбе) Наставник
II 2 - Пословна кореспонденција и комуникација (вежбе) Наставник
II 4 - Канцеларијско пословање Наставник
Биљана Војичић II 6 - Право Наставник     - -
II 8 - Право Наставник
III 1 - Право Наставник
III 2 - Право Наставник
III 5 - Право Наставник
III 6 - Право Наставник
IV 1 - Право Наставник
IV 2 - Право Наставник
Драгица Вујичић IV 2 - Статистика Наставник     - -
IV 5 - Статистика Наставник
IV 6 - Статистика Наставник
Александра Вучковић III 2 - Економско пословање Одељењски старешина     - -
III 2 - Српски језик и књижевност Одељењски старешина
III 2 - ЧОЗ Одељењски старешина
III 2 - ЧОС Одељењски старешина
Верица Вучковић I 5 - Математика Одељењски старешина     - -
I 5 - ЧОЗ Одељењски старешина
I 5 - ЧОС Одељењски старешина
I 7 - Математика Наставник
III 1 - Изабрана поглавља математике (изборни) Наставник
III 1 - Математика Наставник
III 1 - Математика (допунски рад) Наставник
III 1 - Математика (припремни рад за такмичење) Наставник
III 3 - Изабрана поглавља математике (изборни) Наставник
III 3 - Математика Наставник
III 7 - Математика Наставник
IV 5 - Математика Наставник
IV 5 - Математика (допунски рад) Наставник
Драгана Гајовић I 1 - Рачуноводство Наставник     - -
I 1 - Рачуноводство (вежбе) Наставник
I 1 - Рачуноводство (теорија) Наставник
II 1 - Рачуноводство Наставник
II 1 - Рачуноводство (вежбе) Наставник
II 1 - Рачуноводство (допунски рад) Наставник
II 1 - Рачуноводство (теорија) Наставник
III 3 - Банкарска обука (вежбе) Наставник
Филип Гвозденовић I 7 - Основи трговине Одељењски старешина     - -
I 7 - Рачунарство и информатика Одељењски старешина
I 7 - Трговинско пословање Одељењски старешина
I 7 - Трговинско пословање (вежбе) Одељењски старешина
I 7 - Трговинско пословање (теорија) Одељењски старешина
I 7 - ЧОЗ Одељењски старешина
I 7 - ЧОС Одељењски старешина
II 1 - Јавне финансије Наставник
II 7 - Основи пословања у трговини Наставник
III 5 - Јавне финансије Наставник
III 5 - Пословна економија Наставник
IV 5 - Ревизија Наставник
Снежана Гостиљац I 5 - Рачуноводство Наставник     - -
I 5 - Рачуноводство (вежбе) Наставник
I 5 - Рачуноводство (теорија) Наставник
IV 5 - Рачуноводство Наставник
IV 5 - Рачуноводство (вежбе) Наставник
IV 5 - Рачуноводство (допунски рад) Наставник
IV 5 - Рачуноводство (теорија) Наставник
Ален Дакић III 1 - Пословна економија Наставник     - -
IV 1 - Банкарство Одељењски старешина
IV 1 - Економско пословање Одељењски старешина
IV 1 - ЧОЗ Одељењски старешина
IV 1 - ЧОС Одељењски старешина
IV 3 - Банкарска обука (вежбе) Наставник
Миодраг Даниловић I 4 - Ликовна култура Наставник     - -
II 1 - Ликовна култура Наставник
II 2 - Ликовна култура Наставник
II 8 - Ликовна култура Наставник
III 5 - Ликовна култура Наставник
III 6 - Ликовна култура Наставник
Бранка Ђоковић I 1 - Хемија Наставник     - -
I 2 - Хемија Наставник
I 7 - Хемија Наставник
II 4 - Хемија Наставник
II 7 - Познавање робе Наставник
III 7 - Комерцијално познавање робе Наставник
Кристина Ђорђиловић I 7 - Практична настава (вежбе) Наставник     - -
II 7 - Практична настава (вежбе) Наставник
Зорана Илић I 2 - Математика Наставник     - -
I 2 - Математика (допунски рад) Наставник
I 4 - Математика Наставник
I 6 - Математика Наставник
I 6 - Математика (допунски рад) Наставник
II 6 - Математика Наставник
II 6 - Математика (допунски рад) Наставник
II 8 - Математика Одељењски старешина
II 8 - Математика (допунски рад) Одељењски старешина
II 8 - ЧОЗ Одељењски старешина
II 8 - ЧОС Одељењски старешина
III 2 - Изабрана поглавља математике (изборни) Наставник
IV 6 - Математика Наставник
IV 6 - Математика (допунски рад) Наставник
Драгана Јаковљевић II 2 - Пословна кореспонденција и комуникација Одељењски старешина     - -
II 2 - Рачуноводство Одељењски старешина
II 2 - Рачуноводство (вежбе) Одељењски старешина
II 2 - Рачуноводство (теорија) Одељењски старешина
II 2 - ЧОЗ Одељењски старешина
II 2 - ЧОС Одељењски старешина
IV 2 - Рачуноводство Наставник
IV 2 - Рачуноводство (вежбе) Наставник
IV 2 - Рачуноводство (припремни рад за полагање завршних и матурских испита) Наставник
Иван Јањић I 1 - Физичко васпитање Наставник     - -
I 4 - Физичко васпитање Наставник
I 5 - Физичко васпитање Наставник
I 6 - Физичко васпитање Наставник
Гордана Јевтовић II 8 - Рачуноводство Наставник     - -
II 8 - Рачуноводство (вежбе) Наставник
II 8 - Рачуноводство (допунски рад) Наставник
II 8 - Рачуноводство (теорија) Наставник
III 2 - Економско пословање (блок) Наставник
III 3 - Обука у осигуравајућем друштву (вежбе) Наставник
IV 3 - Обука у осигуравајућем друштву (вежбе) Наставник
Весна Јекић II 4 - Организација набавке и продаје (вежбе) Наставник     - -
III 4 - Обука у виртуелном предузећу (блок) Наставник
III 4 - Обука у виртуелном предузећу (вежбе) Наставник
III 4 - Организација набавке и продаје (вежбе) Наставник
IV 4 - Обука у виртуелном предузећу (блок) Наставник
IV 4 - Обука у виртуелном предузећу (вежбе) Наставник
Милош Јелић I 1 - Верска настава - православни катихизис (изборни) Наставник     - -
I 2 - Верска настава - православни катихизис (изборни) Наставник
I 4 - Верска настава - православни катихизис (изборни) Наставник
I 5 - Верска настава - православни катихизис (изборни) Наставник
I 6 - Верска настава - православни катихизис (изборни) Наставник
I 7 - Верска настава - православни катихизис (обавезни изборни) Наставник
II 1 - Верска настава - православни катихизис (изборни) Наставник
II 2 - Верска настава - православни катихизис (обавезни изборни) Наставник
II 6 - Верска настава - православни катихизис (изборни) Наставник
II 7 - Верска настава - православни катихизис (изборни) Наставник
II 8 - Верска настава - православни катихизис (изборни) Наставник
III 1 - Верска настава - православни катихизис (изборни) Наставник
III 2 - Верска настава - православни катихизис (изборни) Наставник
III 3 - Верска настава - православни катихизис (изборни) Наставник
III 4 - Верска настава - православни катихизис (обавезни изборни) Наставник
III 5 - Верска настава - православни катихизис (изборни) Наставник
III 6 - Верска настава - православни катихизис (обавезни изборни) Наставник
III 7 - Верска настава - православни катихизис (изборни) Наставник
IV 1 - Верска настава - православни катихизис (изборни) Наставник
IV 2 - Верска настава - православни катихизис (обавезни изборни) Наставник
IV 3 - Верска настава - православни катихизис (изборни) Наставник
IV 4 - Верска настава - православни катихизис (изборни) Наставник
IV 5 - Верска настава - православни катихизис (изборни) Наставник
IV 6 - Верска настава - православни катихизис (обавезни изборни) Наставник
Јасмина Јеремић Ћировић III 1 - Рачуноводство Одељењски старешина     - -
III 1 - Рачуноводство (вежбе) Одељењски старешина
III 1 - Рачуноводство (допунски рад) Одељењски старешина
III 1 - Рачуноводство (теорија) Одељењски старешина
III 1 - ЧОЗ Одељењски старешина
III 1 - ЧОС Одељењски старешина
IV 1 - Рачуноводство Наставник
IV 1 - Рачуноводство (допунски рад) Наставник
IV 1 - Рачуноводство (припремни рад за полагање завршних и матурских испита) Наставник
IV 1 - Рачуноводство (припремни рад за полагање разредних и поправних испита) Наставник
IV 3 - Банкарска обука (вежбе) Наставник
Јелена Кандић I 7 - Физичко васпитање Наставник     - -
II 1 - Физичко васпитање Наставник
II 7 - Физичко васпитање Наставник
III 1 - Физичко васпитање Наставник
III 3 - Физичко васпитање Наставник
III 5 - Физичко васпитање Наставник
III 7 - Физичко васпитање Наставник
IV 1 - Физичко васпитање Наставник
IV 3 - Физичко васпитање Наставник
IV 5 - Физичко васпитање Наставник
Драгана Лазић I 1 - Биологија Наставник     - -
I 2 - Биологија Наставник
I 5 - Биологија Наставник
I 6 - Биологија Наставник
I 7 - Екологија и заштита животне средине Наставник
II 4 - Биологија Наставник
II 8 - Биологија Наставник
III 7 - Екологија и заштита животне средине Наставник
Биљана Максимовић I 1 - Енглески језик (1. страни језик) Одељењски старешина     - -
I 1 - ЧОЗ Одељењски старешина
I 1 - ЧОС Одељењски старешина
I 7 - Енглески језик (1. страни језик) Наставник
II 1 - Енглески језик (1. страни језик) Наставник
II 1 - Пословни енглески језик Наставник
II 7 - Енглески језик (1. страни језик) Наставник
III 3 - Енглески језик (1. страни језик) Наставник
III 5 - Енглески језик (1. страни језик) Наставник
III 5 - Енглески језик (1. страни језик) (допунски рад) Наставник
III 5 - Пословни енглески језик (изборни) Наставник
III 7 - Енглески језик (1. страни језик) Наставник
IV 3 - Енглески језик (1. страни језик) Наставник
Зорица Максимовић I 1 - Рачунарство и информатика Наставник     - -
I 5 - Рачунарство и информатика Наставник
II 1 - Пословна информатика Наставник
II 1 - Пословна информатика (допунски рад) Наставник
III 1 - Пословна информатика Наставник
III 1 - Пословна информатика (допунски рад) Наставник
IV 1 - Електронско пословање (изборни) Наставник
IV 5 - Финансијско рачуноводствена обука Одељењски старешина
IV 5 - ЧОЗ Одељењски старешина
IV 5 - ЧОС Одељењски старешина
Јела Миликић I 5 - Пословна кореспонденција Наставник     - -
I 6 - Пословна кореспонденција Наставник
II 8 - Канцеларијско пословање Наставник
II 8 - Канцеларијско пословање (блок) Наставник
II 8 - Канцеларијско пословање (вежбе) Наставник
III 4 - Статистика Наставник
Ивана Милисављевић I 2 - Рачуноводство Наставник     - -
I 2 - Рачуноводство (вежбе) Наставник
I 2 - Рачуноводство (допунски рад) Наставник
I 2 - Рачуноводство (теорија) Наставник
II 6 - Финансијско рачуноводствена обука (вежбе) Наставник
IV 6 - Рачуноводство Наставник
IV 6 - Рачуноводство (вежбе) Наставник
IV 6 - Рачуноводство (додатни рад) Наставник
IV 6 - Рачуноводство (допунски рад) Наставник
IV 6 - Рачуноводство (припремни рад) Наставник
IV 6 - Рачуноводство (теорија) Наставник
IV 6 - Финансијско рачуноводствена обука (блок) Наставник
IV 6 - Финансијско рачуноводствена обука (вежбе) Наставник
IV 6 - Финансијско рачуноводствена обука (припремни рад) Наставник
Мирјана Милуновић I 1 - Математика Наставник     - -
II 1 - Математика Наставник
II 7 - Математика Наставник
III 5 - Математика Наставник
III 5 - Математика (допунски рад) Наставник
IV 1 - Математика Наставник
IV 1 - Математика (допунски рад) Наставник
IV 3 - Изабрана поглавља математике (изборни) Наставник
IV 3 - Математика Наставник
Лела Митровић I 7 - Практична настава (вежбе) Наставник     - -
III 7 - Практична настава (вежбе) Наставник
IV 1 - Пословна економија Наставник
IV 1 - Пословна економија (припремни рад за полагање завршних и матурских испита) Наставник
IV 5 - Финансијско пословање Наставник
IV 6 - Финансијско пословање Наставник
IV 6 - Финансијско пословање (допунски рад) Наставник
IV 6 - Финансијско пословање (припремни рад) Наставник
Јелена Недовић III 1 - Логика са етиком (изборни) Наставник     - -
III 2 - Логика са етиком (изборни) Наставник
III 3 - Логика са етиком (изборни) Наставник
IV 3 - Логика са етиком (изборни) Наставник
Данијела Николић III 5 - Финансијско рачуноводствена обука (блок) Наставник     - -
III 5 - Финансијско рачуноводствена обука (вежбе) Наставник
III 6 - Финансијско рачуноводствена обука (блок) Наставник
III 6 - Финансијско рачуноводствена обука (вежбе) Наставник
IV 5 - Финансијско рачуноводствена обука (блок) Наставник
IV 5 - Финансијско рачуноводствена обука (вежбе) Наставник
Сања Николић I 6 - Рачуноводство Одељењски старешина     - -
I 6 - Рачуноводство (вежбе) Одељењски старешина
I 6 - Рачуноводство (допунски рад) Одељењски старешина
I 6 - Рачуноводство (теорија) Одељењски старешина
I 6 - ЧОЗ Одељењски старешина
I 6 - ЧОС Одељењски старешина
III 5 - Финансијско рачуноводствена обука (блок) Наставник
III 5 - Финансијско рачуноводствена обука (вежбе) Наставник
III 6 - Финансијско рачуноводствена обука (вежбе) Наставник
Јасмина Обренић III 1 - Грађанско васпитање (изборни) Наставник     - -
III 1 - Српски језик и књижевност Наставник
III 3 - Грађанско васпитање (изборни) Наставник
III 5 - Грађанско васпитање (изборни) Одељењски старешина
III 5 - Српски језик и књижевност Одељењски старешина
III 5 - Финансијско рачуноводствена обука Одељењски старешина
III 5 - ЧОЗ Одељењски старешина
III 5 - ЧОС Одељењски старешина
III 7 - Српски језик и књижевност Наставник
IV 1 - Грађанско васпитање (изборни) Наставник
IV 1 - Српски језик и књижевност Наставник
IV 5 - Грађанско васпитање (изборни) Наставник
IV 5 - Српски језик и књижевност Наставник
Слободанка Остојић I 4 - Рачунарство и информатика Наставник     - -
I 6 - Рачунарство и информатика Наставник
II 2 - Пословна информатика Наставник
II 6 - Пословна информатика Наставник
III 4 - Пословна информатика Наставник
Кристина Пајић II 6 - Јавне финансије Наставник     - -
II 6 - Финансијско рачуноводствена обука (вежбе) Наставник
III 7 - Набавка и физичка дистрибуција Наставник
IV 2 - Економско пословање Наставник
IV 2 - Економско пословање (блок) Наставник
IV 2 - Економско пословање (вежбе) Наставник
IV 3 - Предузетништво Наставник
IV 5 - Рачуноводство финансијских организација и буџетских корисника (изборни) Наставник
IV 6 - Рачуноводство финансијских организација и буџетских корисника (обавезни изборни) Наставник
Татјана Пајић I 1 - Грађанско васпитање (изборни) Наставник     - -
I 1 - Српски језик и књижевност Наставник
I 5 - Српски језик и књижевност Наставник
I 7 - Српски језик и књижевност Наставник
II 1 - Грађанско васпитање (изборни) Наставник
II 1 - Српски језик и књижевност Наставник
II 7 - Српски језик и књижевност Наставник
IV 3 - Српски језик и књижевност Наставник
Селена Пантовић II 2 - Јавне финансије Наставник     - -
III 2 - Пословна економија Наставник
III 4 - Међународна шпедиција Одељењски старешина
III 4 - Обука у виртуелном предузећу Одељењски старешина
III 4 - Обука у виртуелном предузећу (блок) Одељењски старешина
III 4 - Обука у виртуелном предузећу (вежбе) Одељењски старешина
III 4 - Организација набавке и продаје Одељењски старешина
III 4 - ЧОЗ Одељењски старешина
III 4 - ЧОС Одељењски старешина
IV 4 - Финансије Наставник
IV 6 - Ревизија Наставник
Марина Пејовић III 6 - Јавне финансије Наставник     - -
IV 1 - Предузетништво Наставник
IV 2 - Пословна економија Одељењски старешина
IV 2 - Предузетништво Одељењски старешина
IV 5 - Предузетништво Наставник
IV 6 - Предузетништво Наставник
Маријана Петровић I 1 - Пословна кореспонденција и комуникација Наставник Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.   - -
II 1 - Пословна кореспонденција и комуникација Наставник
II 7 - Техника продаје и услуге купцима Наставник
III 3 - Банкарско пословање Наставник
III 5 - Финансијско пословање Наставник
III 6 - Финансијско рачуноводствена обука (блок) Наставник
IV 2 - Банкарство Наставник
Весна Поповић I 2 - Енглески језик (1. страни језик) Наставник Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.   - -
I 5 - Енглески језик (1. страни језик) Наставник
I 6 - Енглески језик (1. страни језик) Наставник
III 1 - Енглески језик (1. страни језик) Наставник
III 1 - Пословни енглески језик Наставник
III 2 - Пословни енглески језик Наставник
IV 1 - Енглески језик (1. страни језик) Наставник
IV 1 - Пословни енглески језик Наставник
IV 2 - Пословни енглески језик Наставник
IV 5 - Енглески језик (1. страни језик) Наставник
IV 6 - Енглески језик (1. страни језик) Наставник
Јелена Поповић I 1 - Пословна кореспонденција и комуникација Наставник     - -
I 7 - Практична настава (вежбе) Наставник
II 1 - Пословна кореспонденција и комуникација Наставник
II 7 - Практична настава (вежбе) Наставник
Снежана Радојичић II 1 - Економско пословање Наставник     - -
II 1 - Економско пословање (блок) Наставник
II 1 - Економско пословање (вежбе) Наставник
IV 1 - Економско пословање (блок) Наставник
IV 1 - Економско пословање (вежбе) Наставник
IV 2 - Економско пословање Наставник
IV 2 - Економско пословање (блок) Наставник
IV 2 - Економско пословање (вежбе) Наставник
IV 6 - Финансијско рачуноводствена обука (блок) Наставник
IV 6 - Финансијско рачуноводствена обука (вежбе) Наставник
IV 6 - Финансијско рачуноводствена обука (припремни рад) Наставник
Љиљана Радојковић II 2 - Пословна кореспонденција и комуникација (вежбе) Наставник     - -
III 2 - Статистика Наставник
III 3 - Обука у осигуравајућем друштву (вежбе) Наставник
III 4 - Трговинско пословање Наставник
III 6 - Пословна економија Наставник
IV 4 - Трговинско пословање Наставник
Митар Ракоњац IV 4 - Физичко васпитање Наставник     - -
Милица Ранитовић II 7 - Маркетинг у трговини Одељењски старешина     - -
II 7 - Практична настава Одељењски старешина
II 7 - ЧОЗ Одељењски старешина
II 7 - ЧОС Одељењски старешина
III 1 - Економско пословање Наставник
III 1 - Економско пословање (блок) Наставник
III 1 - Економско пословање (вежбе) Наставник
III 1 - Статистика Наставник
III 1 - Статистика (вежбе) Наставник
III 7 - Предузетништво Наставник
IV 1 - Статистика Наставник
Данијела Рвовић II 2 - Економско пословање Наставник     - -
II 2 - Економско пословање (блок) Наставник
II 2 - Економско пословање (вежбе) Наставник
II 4 - Обука у виртуелном предузећу Одељењски старешина
II 4 - Обука у виртуелном предузећу (блок) Одељењски старешина
II 4 - Обука у виртуелном предузећу (вежбе) Одељењски старешина
II 4 - Организација набавке и продаје Одељењски старешина
II 4 - Рачуноводство у трговини Одељењски старешина
II 4 - Рачуноводство у трговини (вежбе) Одељењски старешина
II 4 - Рачуноводство у трговини (теорија) Одељењски старешина
II 4 - ЧОЗ Одељењски старешина
II 4 - ЧОС Одељењски старешина
II 6 - Рачуноводство Наставник
II 6 - Рачуноводство (вежбе) Наставник
II 6 - Рачуноводство (допунски рад) Наставник
II 6 - Рачуноводство (теорија) Наставник
Душица Речевић I 1 - Право Наставник     - -
I 2 - Право Наставник
I 4 - Право Наставник
II 4 - Право Наставник
III 3 - Право Наставник
IV 4 - Предузетништво Одељењски старешина
IV 4 - ЧОЗ Одељењски старешина
IV 4 - ЧОС Одељењски старешина
Јасмина Савић III 1 - Социологија са правима грађана Наставник     - -
III 2 - Социологија са правима грађана Наставник
III 7 - Социологија са правима грађана Наставник
IV 3 - Социологија са правима грађана Наставник
IV 4 - Социологија са правима грађана Наставник
IV 5 - Социологија са правима грађана Наставник
IV 6 - Социологија са правима грађана Наставник
Весна Савковић II 2 - Енглески језик (1. страни језик) Наставник       -
II 4 - Енглески језик (1. страни језик) Наставник
II 6 - Енглески језик (1. страни језик) Наставник
II 6 - Енглески језик (1. страни језик) (допунски рад) Наставник
II 8 - Енглески језик (1. страни језик) Наставник
III 2 - Енглески језик (1. страни језик) Наставник
III 4 - Енглески језик (1. страни језик) Наставник
III 4 - Енглески језик (1. страни језик) (допунски рад) Наставник
III 6 - Енглески језик (1. страни језик) Наставник
IV 2 - Енглески језик (1. страни језик) Наставник
IV 4 - Енглески језик (1. страни језик) Наставник
Славица Салемовић I 1 - Историја Наставник     - -
I 2 - Историја Наставник
I 4 - Историја Наставник
I 5 - Историја Наставник
I 6 - Историја Наставник
I 7 - Историја Наставник
II 1 - Историја Наставник
II 1 - Историја (допунски рад) Наставник
II 2 - Историја Наставник
II 6 - Грађанско васпитање (изборни) Наставник
II 6 - Историја Наставник
Драгана Симовић I 2 - Грађанско васпитање (обавезни изборни) Наставник     - -
I 4 - Грађанско васпитање (изборни) Наставник
I 7 - Рачунарство и информатика (вежбе) Наставник
III 4 - Грађанско васпитање (обавезни изборни) Наставник
III 7 - Пословна информатика (изборни) Одељењски старешина
III 7 - Практична настава Одељењски старешина
III 7 - ЧОЗ Одељењски старешина
III 7 - ЧОС Одељењски старешина
Милица Скелић I 4 - Принципи економије Наставник     - -
I 6 - Принципи економије Наставник
II 2 - Принципи економије Наставник
II 4 - Принципи економије Наставник
II 6 - Принципи економије Наставник
II 7 - Практична настава (блок) Наставник
II 8 - Принципи економије Наставник
III 7 - Практична настава (блок) Наставник
Мирослав Софијанић II 8 - Осигурање Наставник     - -
III 3 - Осигурање Наставник
III 3 - Пословне финансије Наставник
III 5 - Национална економија Наставник
III 6 - Национална економија Наставник
IV 3 - Обука у осигуравајућем друштву (вежбе) Наставник
IV 3 - Осигурање Наставник
Ана Спасојевић II 4 - Обука у виртуелном предузећу (блок) Наставник     - -
II 4 - Обука у виртуелном предузећу (вежбе) Наставник
III 5 - Рачуноводство Наставник
III 5 - Рачуноводство (вежбе) Наставник
III 5 - Рачуноводство (допунски рад) Наставник
III 5 - Рачуноводство (теорија) Наставник
IV 1 - Економско пословање (блок) Наставник
IV 1 - Економско пословање (вежбе) Наставник
Анђелка Стојадиновић II 8 - Комуникација у продаји Наставник     - -
III 4 - Вештине комуникације (изборни) Наставник
III 7 - Психологија потрошача Наставник
Мирјана Тимотијевић I 2 - Српски језик и књижевност Наставник     - -
I 4 - Српски језик и књижевност Наставник
I 6 - Српски језик и књижевност Наставник
II 6 - Српски језик и књижевност Наставник
II 8 - Српски језик и књижевност Наставник
III 6 - Српски језик и књижевност Наставник
Драган Томић I 2 - Физичко васпитање Наставник     - -
II 2 - Физичко васпитање Наставник
II 4 - Физичко васпитање Наставник
II 6 - Физичко васпитање Наставник
II 8 - Физичко васпитање Наставник
III 2 - Физичко васпитање Наставник
III 4 - Физичко васпитање Наставник
III 6 - Физичко васпитање Наставник
IV 2 - Физичко васпитање Наставник
IV 6 - Физичко васпитање Наставник
Катарина Ћурчић II 4 - Организација набавке и продаје (вежбе) Наставник     - -
III 2 - Рачуноводство Наставник
III 2 - Рачуноводство (вежбе) Наставник
III 2 - Рачуноводство (теорија) Наставник
III 4 - Организација набавке и продаје (вежбе) Наставник
III 6 - Рачуноводство Одељењски старешина
III 6 - Рачуноводство (вежбе) Одељењски старешина
III 6 - Рачуноводство (допунски рад) Одељењски старешина
III 6 - Рачуноводство (теорија) Одељењски старешина
III 6 - Финансијско рачуноводствена обука Одељењски старешина
III 6 - ЧОЗ Одељењски старешина
III 6 - ЧОС Одељењски старешина
IV 5 - Финансијско рачуноводствена обука (блок) Наставник
Марија Цветић I 6 - Основи финансија Наставник     - -
II 6 - Основе финансија Одељењски старешина
II 6 - Финансијско рачуноводствена обука Одељењски старешина
II 6 - ЧОЗ Одељењски старешина
II 6 - ЧОС Одељењски старешина
III 3 - Банкарска обука (вежбе) Наставник
III 6 - Финансијско пословање Наставник
IV 4 - Обука у виртуелном предузећу (блок) Наставник
IV 4 - Обука у виртуелном предузећу (вежбе) Наставник
Маријана Черкез I 4 - Немачки језик (2. страни језик) Наставник     - -
II 4 - Немачки језик (2. страни језик) Наставник
III 4 - Немачки језик (2. страни језик) Наставник
IV 4 - Немачки језик (2. страни језик) Наставник
Јована Шеловић I 4 - Рачуноводство у трговини Одељењски старешина     - -
I 4 - Рачуноводство у трговини (вежбе) Одељењски старешина
I 4 - Рачуноводство у трговини (теорија) Одељењски старешина
I 4 - ЧОЗ Одељењски старешина
I 4 - ЧОС Одељењски старешина
I 5 - Основи финансија Наставник
I 5 - Пословна економија Наставник
I 6 - Пословна економија Наставник
III 2 - Економско пословање (блок) Наставник
III 2 - Економско пословање (вежбе) Наставник
IV 5 - Финансијско рачуноводствена обука (вежбе) Наставник
Горан Шипетић I 1 - Економска географија Наставник     - -
I 2 - Економска географија Наставник
I 5 - Географија Наставник
I 6 - Географија Наставник
II 8 - Географија Наставник
IV 6 - Финансијско рачуноводствена обука Одељењски старешина
IV 6 - ЧОЗ Одељењски старешина
IV 6 - ЧОС Одељењски старешина