Школска библиотека Економске школе у Чачку на крају школске 2017/2018.године располаже књижним фондом од око 8000 књига.

Ове школске године ученици Економске школе радо су посећивали школску библиотеку, показујући интересовање за обавезну лектиру али и за наслове који нису предвиђени наставним планом и програмом. Ове школске године школска библиотека је обогаћена за око 200 књига, актуелним насловима белетристике али и насловима који су предвиђени да се обрађују кроз лектиру. У току школске године, ученици су прочитали 2568 књига.

Ученици су користили библиотечки простор и као читаоницу а простор библиотеке је коришћен и за реализацију ваннаставних активности.

Поред ученика, наставници, стручни сарадници и ванредни ученици су користили библиотечки фонд, показујући интересовање за стручну литературу али и за наслове из редова савремене белетристике.

У току школске године у школској библиотеци су радиле професорке Александра Вучковић, Јелена Недовић и Ивана Васовић.

Крените са нама у свет књига, нека књига буде наша и ваша карта за свет“

                                 Библиотекари