Библиотека Економске школе располаже фондом од 7290књига. Смештена је у двема просторијама од којих је једна предвиђена за читаоницу. Радно време библиотеке 9-14.30.

Највећи део јединственог библиотечког фонда представљају књиге из обавезне школске литературе, а остатак чине савремена дела из домаће и стране књижевности, разноврсне енциклопедије, лексикони, антологије, речници, популарна и научна издања. Чланови библиотеке су сви ученици и радници Економске школе. Сходно средствима које добија школа, сваке године обнавља и докупљује књиге чиме обогаћује библиотечки фонд.