На четворогодишњим профилима у  у шест одељења завршних разреда налази се 171 ученик.  Са позитивним успехом, након седнице НВ, одржане 30.5.2023. године  166 ученика је  са позитивним успехом завршили разред и стекло право да изађу на матурски испит.

 Успех ученика на крају другог класификационог периода  у школској 2022/23. години

У првом полугодишту школу је похађала 708  ученикa у 26 одељења образовних профила: економски техничар, финансијски администратор,  финансијско рачуноводствени техничар,  комерцијалиста, службеник у банкарству и осигурању и трговац.

 

На крају наставне године у школи је 704 ученика у 26 одељења образовних профила: економски техничар, финансијски администратор,  финансијскo рачуноводствени техничар,  комерцијалиста, службеник у банкарству и осигурању и трговац.

Одељењска већа за ученике завршних разреда реализована су 20.3.2023. године . Остала одељења  имала су већа 03-04.4.2023. године.

У школи се на свим профилима налази 706 ученика. Без недовољних оцена је 398 ученикa (57%) ,  са недовољним оценама је 306 ученика (43%). Ово је бољи резултат у односу на претходну годину када је без недовољних оцена било 52% ученика, а  са недовољним оценама 48% ученика.