ОДЕЉЕЊСКЕ СТАРЕШИНЕ И ВРЕМЕ ПРИЈЕМА РОДИТЕЉА 2019/2020. ГОДИНЕ

* п - парна смена

  н - непарна смена

Одељење Одељењски старешина Смер Заменик ОС Време пријема родитеља
I1 Драгана Гајовић ЕТ Татјана Пајић 5. час, уторак (н)
I2 Сања Николић ЕТ Павле Брковић 3. час, среда (п)
I3 Биљана Максимовић СУБО Верица Вучковић 4. час, понедељак (н)
I4 Мирјана Тимотијевић К Катарина Ћурчић 2. час, среда (п)
I5 Љубица Бојовић ФА Биљана Максимовић 7. час, понедељак (н)
I6 Ивана Милисављевић ФА Павле Брковић 4. час, петак (п)
I7 Верица Вучковић Т Лела Митровић 4. час, уторак (н)
II1 Јелена Поповић ЕТ Драгана Гајовић 5. час, понедељак (н)
II2 Павле Брковић ЕТ Татјана Благојевић 6. час, петак(н)
II4 Слободанка Остојић К Селена Пантовић 4. час, петак (п)
II5 Драгица Вујичић ФА Марија Цветић 3. час, четвртак (н)
II6 Марија Цветић ФА Драгица Вујичић 4. час, уторак (п)
II7 Тамара Јанковић Т Драгана Јовановић 2. час, среда (н)
II8 Мирослав Софијанић СУБО Гордана Јевтовић 4. час, петак (п)
III1 Јасмина Јеремић Ћировић ЕТ Јасмина Обренић 5. час, четвртак (н)
III2 Александра Вучковић ЕТ Ален Дакић уторак 9-12h
III3 Ивана Васовић СУБО Мирослав Софијанић 4. час, уторак (н)
III4 Весна Савковић К Љиљана Радојковић 2. час, петак (п)
III5 Јасмина Обренић ФА Биљана Максимовић 4. час, понедељак (н)
III6 Милена Шеловић СУБО Мирјана Тимотијевић 6. час, уторак (п)
III7 Лела Митровић Т Биљана Максимовић 2. час, понедељак (н)
IV1 Ален Дакић ЕТ Јасмина Обренић 3. час, четвртак (н)
IV2 Јасмина Савић ЕТ Љубица Бојовић велики одмор, понедељак (н)
IV3 Душица Речевић СУБО Мирјана Милуновић 4. час, среда (п)
IV4 Данијела Николић К Љиљана Радојковић 4. час, четвртак (п)
IV5 Снежана Гостиљац ФА Весна Поповић 3. час, понедељак (н)
IV6 Горан Шипетић ФА Јасмина Савић 4. час, уторак (п)