Техничко особље у 2020/2021. години

Презиме и име Радно место
Белић Зоран Домар
Ћировић Зорица Радник на одржавању чистоће
Радојевић Милка Радник на одржавању чистоће
Симовић Живомирка Радник на одржавању чистоће
Анђић Драгана Радник на одржавању чистоће
Гавриловић Весна Радник на одржавању чистоће
Тимотијевић Зорица Радник на одржавању чистоће
Радојевић Милка Радник на одржавању чистоће
Благојевић Миланка Радник на одржавању чистоће