Стручни сарадници 2016/2017.

Редни број Презиме и име Радно место и звање % радног времена Број бодова стручног усавршавања
1. Гордана Поповић Божанић педагог 100 16
2. Анђелка Стојадиновић психолог 58 24
3. Александра Вучковић библиотекар 89 24
4. Јелена Недовић библиотекар 30 0