УЛОГА МЕНАЏЕРА У ПРОЦЕСУ ДИГИТАЛНЕ ТРАНСФОРМАЦИЈЕ

Тим за каријерно вођење и саветовање у сарадњи са Факултетом техничких наука из Чачка организовао је предавање на тему: УЛОГА МЕНАЏЕРА У ПРОЦЕСУ ДИГИТАЛНЕ ТРАНСФОРМАЦИЈЕ

Тим за каријерно вођење и професионалну оријентацију за школску 2021/22. годину

 

Назив тима:

Тим за каријерно вођење и професионалну оријентацију

Руководилац

Гордана Поповић Божанић

Број чланова

5

Месец

Активности/ теме

Сарадници *

Позив на документ

(ШП;РПШ;Статут)

 

 

Планирање активности

   
 

које је потребно

 

реализовати у току

 

школске године

 

Избор координатора

директор

 

Септембар

Анализа активности

   
 

реализованих у

 

претходној години

 

Израда извештаја о

   
 

упису матураната на факултете и

високошколске

Одељењске старешине

 

установе

 
 

Информисање

Одељењске

 
 

родитеља и ученика на

старешине

 

родитељским

Савет

 

састанцима о

родитеља

 

активностима тима

Администрато

   

р сајта

 

 

 

октобар

Организовање предавања представника

професије

 

Представник професије

 

 

новембар

Организовање предавања представника

професије

 

Представник професије

 

 

децембар

Истраживање о професионалним

намерама матураната

Одељењске старешине

 

 

фебруар

Организовано предавање и представљање једног

или више факултета

Директор Тим за партнерства и

пројекте

 

ШП

 

 

Март

Организовано предавање и

представљање једног факултета

Директор Тим за

партнерства и пројекте

 

ШП

Организована посета

Индексу

Одељењске

старешине

 

 

 

 

Април

Континуирано информисање ученика

о конкурсима за упис на факултете

   

Посета неком факултету

Економски факултет у

Београду и у Крагујевцу

 

 

 

Август

Истраживање о резултатима уписа матураната на

факултете

Одељењске старешине

ШП, РПШ

Извештавање о раду

тима, анализа рада

   

 

Извештај са предавања представника државног економског факултета из Новог Сада

Тим за каријерно вођење и саветовање у сарадњи са Економским факултетом Универзитета у Новом Саду, организoвао је предавање на тему:

PR u online i offline medijima

Предавач je биo доцент др. Ненад Ђокић са Економског факултета у Новом Саду.

Предавање је одржано у уторак, 11.12.2018. године, са почетком у 12:45, у учионици број 10, у присуству већег броја матураната и наставника Економске школе.

Доцент др. Ненад Ђокић је најпре представио Економски факултет Универзитета у Новом Саду, истичући предности и погодности које нуди овај факултет. Истакао је и веома повољне услове овог факултета са седиштем у Суботици, где ученици имају све што им је потребно током студирања – школовање, смештај у студентском дому и студентску мензу.

EF NS 1

 

Где су наши ученици – матуранти школске 2016/17. године

ИЗВЕШТАЈ О УПИСУ МАТУРАНАТА НА ФАКУЛТЕТЕ И ВИСОКОШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ГЕНЕРАЦИЈА 2015/16. ГОДИНЕ

погледајте у прилогу на следећем ЛИНКУЛИНКУ

Извештај са предавања професора Београдске пословне школе

Тим за каријерно вођење и професионалну оријентацију у сарадњи са Београдском пословном школом, организoвао је предавање на тему:

„ПРЕДНОСТИ СТРУКОВНОГ ДУАЛНОГ ОБРАЗОВАЊА“

Предавачи су били: проф. др Славица Мандић и проф. др Весна Јокановић.

Предавање је  одржано у среду, 05. априла 2017. године, са почетком у 12:45 у учионици број 10, у присуству већег броја матураната и наставника Економске школе.

Предавањем „Предности струковног дуалног образовања“ ученицима је указано на предности оваквог начина образовања. Наиме, студенти осим класичног учења на факултету имају прилику да уче и кроз праксу у разним организацијама са којима Београдска пословна школа има склопљене уговоре, као што су: „Комерцијална банка“, „АИК банка“, „Ерсте банка“, Министарство спољних послова, Општина Звездара, „Вечерње новости“, „Србија шуме“, „Пошта Србије“, Управа царина, „Delhaize Serbia“, „Wiener Stadtische“, хотел „Falkensteiner“, Туристичка организација Србије, Туристичка организација Београд и др. Такође, предавачи су истакли да имају вишегодишњу сарадњу са државним Универзитетом кооперативних студија из Штудгарта, државним Универзитетом Софиа Антиполис из Нице уз могућност стицања двојне дипломе, као и сарадња са универзитетима у Кини, Русији, Америци и Канади.

Strukovno dualno obrayovanje 1

Као предност ове високошколске установе истакнуто је и то да имају своје одељење у Чачку, тако да ученици који нису у могућности да студирају у Београду, могу то да учине у свом граду и тако избегну трошкове плаћања стана као и остале трошкове које изискује студирање у другом граду.

Strukovno dualno obrayovanje 2

Осим тога матуранти су могли да чују и битне информације у вези уписа на Београдску пословну школу. Такође су представљени смерови Београдске пословне школе: Информациони системи и технологије, Финансије, рачуноводство и банкарство, Менанџмент, Маркетинг и трговина, Порези и царине, Јавна управа и Менанџмент туризма. Студијски програм се састоји из основних струковних студија у трајању од три године, након чега студенти могу да се определе за специјалистичке струковне студије у трајању од једне године или за мастер струковне студије у трајању од две године.

                        Тим за каријерно вођење и професионалну оријентацију

Јелена Поповић

Где су наши ученици – матуранти школске 2015/16. године

ИЗВЕШТАЈ О УПИСУ МАТУРАНАТА НА ФАКУЛТЕТЕ И ВИСОКОШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ГЕНЕРАЦИЈА 2015/16. ГОДИНЕ

погледајте у прилогу на следећем ЛИНКУ