Према годишњем плану рада за школску 2022/2023. годину, спроведено је стручностудијско путовање за ученике четвртог разреда. У недељу, 25.09.2022. у 18:20 на пут је кренуло шест одељења завршних разреда Економске школе у Чачку(IV1, IV2, IV3, IV4, IV5 и IV6) заједно са својим одељенским старешинама и директором уз обавезну пратњу лекара и водича ТА „АРИВА“, распоређених у два аутобуса(један обичан и један декер).