Према годишњем плану рада за школску 2023/2024. годину, спроведено је
студијско путовање за ученике другог разреда.
У петак, 22.09.2023. у 18.00 на пут је кренуло шест одељења другог разреда
Економске школе у Чачку (II1, II2, II4, II5, II6 и II8) заједно са одељењским
старешинама II1,II2,II6 и II8 и директором, уз обавезну пратњу лекара и водича ТА
„АРИВА“, распоређених у два аутобуса.