План рада ГЕОГРАФСКЕ И ЕКОЛОШКЕ секције Економске школе

Руководилац Географске секције: Горан Шипетић, професор географије

У првој половини школске 2011/12. години, завршиће се пројекат започет крајем прошле школске године ''Уклонимо амброзију и кисело дрво''. Пројекат предвиђа едукативне радионице из области геграфије и екологије, чишћење терена од амброзије и киселог дрвета и кампању против ових инвазивних врста. Први део пројекта, чишћење амброзије и едукативне радионице у еколошком кампу у Рошцима је урађен у месецу јуну. Следи нови дводневни камп са едукативним радионицама и чишћењем киселог дрвета. Затим, припрема за кампању и кампања на Градском тргу у Чачку и по школама.

У првој половини године спровешће се пројекат који ће финансирати Град Чачак, а који ће се бавити рекултивацијом шума на Каблару. Географска и еколошка секција ће учествовати у едукацијама у Еколошком центру Рошци. Предвиђена су и два чишћења Римских терми у центру Чачка и излет на Каблар.

Време реализације

Активности

Носиоци активности

Септембар

Дводневни камп у Еколошком центру Рошци

Припрема за кампању против инвазивних врста

Горан Шипетић

Марина Ранковић

Анђелка Стојадиновић

Октобар

Припрема за кампању против инвазивних врста

Кампања против инвазивних врста на Градском тргу у Чачку

Кампања против инвазивних врста у школама

Горан Шипетић

Анђелка Стојадиновић

Чишћење Римских терми

Горан Шипетић

Дводневни камп у Рошцима

Горан Шипетић

Марина Ранковић

Биљана Филиповић

Новембар

Кампања против инвазивних врста у школама

Горан Шипетић

Април

Чишћење Римских терми

Горан Шипетић

Мај

Излет на Каблар

Горан Шипетић

Марина Ранковић