ПРВО ТРОМЕСЕЧЈЕ 2019/2020.

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР

  ПИСМЕНИ ЗАДАЦИ КОНТРОЛНЕ ВЕЖБЕ, ТЕСТОВИ...
Српски језик и књижевност Енглески језик Математика Предмет, датум Предмет, датум Предмет, датум Предмет, датум Предмет, датум Предмет, датум Предмет, датум
I5

25.10.2019.

19.11.2019.

3.недеља октобра

Рачуноводство

30.09/

03.10.2019.

Биологија

23.09.2019.

Рачуноводство

28.10/

31.10.2019.

Енглески језик

15.10.2019.

Математика

04.10.2019.

   
I6

17.10.2019.

 

28.10.2019.

Математика

30.09.2019.

Биологија 25.09.2019.

Рачуноводство

23.09/

27.09.2019.

Рачуноводство 21.10.2019.      
II5

24.10.2019.

  1.недеља новембра

ФРО

15.10.2019.

Математика

2.недеља октобра

Пословна информатика

9.недеља

Енглески језик

30.10.2019.

     
II6

25.10.2019.

25.11.2019.

06.11.2019.

Енглески језик

25.10.2019.

Рачуноводство

1.10/04.10.2019.

6.11.2019.

Математика

11.10.2019.

ФРО

17.10.2019.

Пословна информатика

8.недеља

   
III5

22.10.2019.

  5.недеља октобра

Математика

1.недеља октобра

Енглески језик

3.недеља октобра

         
IV5

21.10.2019.

  4.недеља октобра

Маркетинг

12.11.2019.

Математика

25.09.2019.

Рачуноводство

Ф.о.и б.к.

5.недеља септембра

ФРО

01.10.2019.

     
IV6  

18.11.2019.

1.недеља новембра

Енглески језик

21.10.2019

Маркетинг

03.10.2019.

31.10.2019.

Математика

1.недеља октобра

Рачуноводство

Ф.о.и б.к.

1.недеља октобра

ФРО

01.10.2019.

Рачуноводство

02.10.2019.

 

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР

  ПИСМЕНИ ЗАДАЦИ КОНТРОЛНЕ ВЕЖБЕ, ТЕСТОВИ...
Српски језик и књижевност Енглески језик Математика Рачуноводство Статистика Предмет, датум Предмет, датум Предмет, датум Предмет, датум Предмет, датум
I1

31.10.2019.

  3.недеља октобра 25.11. и 28.11.2019.  

Математика

04.10.2019.

Биологија

02.10.2019.

Рачуноводство

07.10/

10.10.2019.

   
I2

21.10.2019.

  4.недеља октобра 12.недеља  

Математика

01.10.2019.

Биологија

04.10.2019.

Рачуноводство 10.10.2019.    
II1

21.10.2019.

  4.недеља октобра 4.недеља октобра  

Математика

1.недеља октобра

 

Рачуноводство

30.09/

01.10.2019.

   
II2  

07.11.2019.

1.недеља новембра    

Енглески језик

18.10.2019.

Математика

1.недеља октобра

     
III1

22.10.2019.

  3.недеља октобра 4.недеља октобра  

Рачуноводство

1.недеља октобра

Математика

01.10.2019.

 Статистика

3.недеља октобра

   
III2  

13.11.2019.

1.недеља новембра 4.недеља октобра

 

Енглески језик

09.10.2019.

Статистика

03.10/31.10.2019.

Математика

1.недеља октобра

Рачуноводство 1.недеља октобра  
IV1

23.10.2019.

  3.недеља октобра 5.недеља октобра  

Рачуноводство

1.недеља октобра

Маркетинг

25.09.2019.

Математика

03.10.2019.

Пословна информатика

10.недеља

 Статистика

1.недеља октобра

IV2    

04.11.2019.

01.11.2019.

 

Статистика

1.10/

30.10.2019.

Маркетинг

26.09.2019.

Математика

07.10.2019.

Рачуноводство

04.10.2019.

 

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА KOМЕРЦИЈАЛИСТА

  ПИСМЕНИ ЗАДАЦИ КОНТРОЛНЕ ВЕЖБЕ, ТЕСТОВИ...
Српски језик и књижевност Енглески језик

Немачки

језик

Математика

Предмет,

датум

Предмет, датум Предмет, датум Предмет, датум Предмет, датум
I4

28.10.2019.

    08.11.2019.

Рачуноводство

9.10/

10.10.2019.

Математика

11.10.2019.

Право

9.недеља

Немачки језик

23.10.2019.

 
II4  

25.11.2019.

  31.10.2019.

Енглески језик

25.10.2019.

Биологија

09.10.2019.

Рачуноводство 3.недеља октобра

Обука у ВП 22.10.2019.

Немачки језик

23.10.2019.

Обука у ВП

29.10.2019.

Право

9.недеља

III4   19.11.2019.   31.10.2019.

Енглески језик

15.10.2019.

Трговинско пословање

25.09/

23.10.2019.

Математика

3.недеља октобра

Немачки језик

23.10.2019.

Статистика

21. и 23.10.2019.

IV4   19.11.2019.   14.11.2019.

Енглески језик

22.10.2019.

Трговинско пословање

26.09/

23.10.2019.

Математика

11.10.2019.

ОВП

16.10.2019.

Немачки језик

25.10.2019.

Предузетништво

6.недеља

                     

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА СЛУЖБЕНИК У БАНКАРСТВУ И ОСИГУРАЊУ

  ПИСМЕНИ ЗАДАЦИ КОНТРОЛНЕ ВЕЖБЕ, ТЕСТОВИ...
Српски језик и књижевност Енглески језик Математика Предмет, датум Предмет, датум Предмет, датум Предмет, датум Предмет, датум Предмет, датум Предмет, датум
I3 28.10.2019. 26.11.2019. 1.недеља октобра

Банкарско пословање

18.09.2019.

Банкарско пословање

13.11.2019.

Канцеларијско пословање

03.10/ 14.11.2019.

Математика

2.недеља октобра

Енглески језик

22.10.2019.

Рачуноводство

24.09.2019.

 
II8 24.10.2019. 26.10.2019. 25.10.2019.

Енглески језик

24.10.2019.

Банкарско пословање

10.10.2019.

Рачуноводство

15.10.2019.

Математика

07.10.2019.

Биологија

09.10.2019.

   
III3   19.11.2019. 4.недеља октобра

Обука у ОД

18.10.2019.

Енглески језик

15.10.2019.

 

Б.обука

23.10.2019.

 

Математика

2.недеља октобра

Матемаатика 03.10.2019.
III6

15.10.2019.

 

25.10.2019.

Статистика

8.10.2019

29.10.2019.

Математика

3.октобар

Математика

08.10.2019.

Обука у ОД

09.10.2019.

Обука у ОД 23.10.2019.

Право

10.недеља

 
IV3

14.10.2019.

  2.недеља новембра

Банкарско пословање

23.10.2019.

Б.Обука

2.недеља октобра

Маркетинг

12.11.2019.

Биро ОД

Пракса 31.10.2019.

Биро ОД

17.10.2019.

Предузетништво

6.недеља

Математика

16.10.2019.

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА ТРГОВАЦ

  ПИСМЕНИ ЗАДАЦИ КОНТРОЛНЕ ВЕЖБЕ, ТЕСТОВИ...
Српски језик и књижевност Енглески језик Математика Други предмет Други предмет Предмет, датум Предмет, датум Предмет, датум Предмет, датум Предмет, датум
I7

29.10.2019.

21.11.2019.

4.недеља октобра    

Математика

4.недеља септембра

Енглески језик

16.10.2019.

     
II7

22.11.2019.

  4.недеља октобра    

Енглески језик

25.10.2019.

Математика

08.10.2019.

     
III7

13.11.2019.

       

Математика

30.10.2019.

Енглески језик

30.09.2019.