Редни број

Назив предмета

Писмени

Усмени

1.

Рачуноводство

понедељак 23.08.

среда 25.08.

2.

Економска географија

-

четвртак 26.08.

3.

Математика

уторак 24.08.

среда 25.08.

4.

Српски језик

понедељак 23.08.

четвртак 26.08.

5.

Енглески језик

уторак 24.08.

среда 25.08.

6.

Канцеларијско пословање

-

уторак 24.08.

7.

Историја

-

среда 25.08.

8.

Финансијско пословање

-

уторак 24.08.

9.

Обука у ОД

-

четвртак 26.08.

10.

Практична настава

-

четвртак 26.08.