Поштовани/-а,

Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу организује Дан отворених врата у суботу 17. децембра, од 12 часова, у Студентском културном центру Крагујевац, у оквиру којег ће бити одржана и трибина под називом ,,Зашто нам је данас потребна хуманистика" (о статусу културе и уметности у савременом друштву, о дигитализацији знања, савременом образовању и захтевима тржишта, итд.).
Планирано је да у дискусији учешће узму и ученици средњих школа, поред наставника и студената ФИЛУМ-а.
Циљ трибине је јачање свести о значају хуманистичких дисциплина у савременом свету, али и ослушкивање потреба младих људи и њиховог погледа на културу, уметност, образовање и конструктивни дијалог који би послужио унапређењу студија хуманистике на ФИЛУМ-у.
Трибина је предвиђенa и као место дружења, стицања нових знања и искустава, али и упознавања са понудом Филолошко-уметничког факултета.

ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР одељење 4/5

ТЕОРИЈСКИ ДЕО МАТУРСКОГ ИСПИТА У ЈУНСКОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2021/2022.

 

Редни

број

Презиме и име

Укупно остварено  бодова од 100

Успех

ПОЛОЖИО/ НИЈЕ ПОЛОЖИО

1.

Белошевић Тамара

80,5

врло добар (4)

ПОЛОЖИО

2.

Видојевић Драгана

69

добар (3)

ПОЛОЖИО

3.

Илић Андрија

87

врло добар (4)

ПОЛОЖИО

4.

Јововић Соња

69

добар (3)

ПОЛОЖИО

5.

Лазовић Анђелија

79

врло добар (4)

ПОЛОЖИО

6.

Мајсторовић Петар

72

добар (3)

ПОЛОЖИО

7.

Марић Сандра

83

врло добар (4)

ПОЛОЖИО

8.

Марјановић Огњен

71

добар (3)

ПОЛОЖИО

9.

Матовић Сара

92

одличан (5)

ПОЛОЖИО

10.

Миловановић Матија

82

врло добар (4)

ПОЛОЖИО

11.

Милосављевић Невена

81

врло добар (4)

ПОЛОЖИО

12.

Обрадовић Борис

63

довољан (2)

ПОЛОЖИО

13.

Обреновић Дејана

79

врло добар (4)

ПОЛОЖИО

14.

Перовић Маја

71

добар (3)

ПОЛОЖИО

15.

Петровић Сара

93

одличан (5)

ПОЛОЖИО

16.

Радисављевић Марина

73

добар (3)

ПОЛОЖИО

17.

Ракоњац Андреј

68

добар (3)

ПОЛОЖИО

18.

Рацић Сретна

84

врло добар (4)

ПОЛОЖИО

19.

Симеуновић Теодора

84

врло добар (4)

ПОЛОЖИО

20.

Симовић Ивана

64

добар (3)

ПОЛОЖИО

21.

Смиљанић Лазар

77

врло добар (4)

ПОЛОЖИО

22.

Станојевић Анита

60

довољан (2)

ПОЛОЖИО

23.

Стојановић Александра

71

добар (3)

ПОЛОЖИО

24.

Стојковић Јован

60

довољан (2)

ПОЛОЖИО

25.

Стругаревић Тијана

71

добар (3)

ПОЛОЖИО

26.

Токовић Кристина

99

одличан (5)

ПОЛОЖИО

27.

Ћирковић Андреј

72

добар (3)

ПОЛОЖИО

28.

Ћурчић Ања

93

одличан (5)

ПОЛОЖИО

29.

Шулубурић Јован

56

довољан (2)

ПОЛОЖИО

Тестове прегледа трочлана комисија, коју чине наставници стручних предмета, а према кључу достављеном из Центра. Сваки тест самостално прегледају сва три члана комисије, о чему сведоче својим потписима на тесту.

Укупан број бодова на тесту који ученик може да постигне је 100 и једнак је збиру бодова које је ученик постигао тачним одговорима на постављене задатке. На тесту нема негативних бодова. Успех на тесту изражава се нумерички, при чему се број бодова преводи у успех, на основу скале за превођење бодова у успех, дате у следећој табели.

Укупан број бодова

Успех

0-  50

Недовољан (1)

50,5-63

Довољан (2)

63,5-75

Добар (3)

75,5-87

Врло добар (4)

87,5-100

Одличан (5)

 

Радове ученици могу погледати у понедељак 13.06.2022. од 08:00 до 11:00 код професорке Драгице Вујичић.

У року од 24 сата од објављивања званичних резултата ученик има право подношења жалбе директору школе на добијену оцену на матурском испиту.

                    Координатор матуре

                    финансијски администратор:

                     Сања Николић

 

ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР одељење 4/6

ТЕОРИЈСКИ ДЕО МАТУРСКОГ ИСПИТА У ЈУНСКОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2021/2022.

ПРЕЛИМИНАРНИ РЕЗУЛТАТИ

Редни

број

Презиме и име

Укупно остварено  бодова од 100

Успех

ПОЛОЖИО/ НИЈЕ ПОЛОЖИО

1.

Аксентијевић Душан

14

недовољан (1)

НИЈЕ  ПОЛОЖИО

2.

Арсић Ђорђе

73

добар (3)

ПОЛОЖИО

3.

Бојовић Ива

100

одличан (5)

ПОЛОЖИО

4.

Брајовић Марија

100

одличан (5)

ПОЛОЖИО

5.

Вучетић Филип

80

врло добар (4)

ПОЛОЖИО

6.

Вучић Анђела

58

довољан (2)

ПОЛОЖИО

7.

Гавровић Александра

100

одличан (5)

ПОЛОЖИО

8.

Главоњић Јана

98

одличан (5)

ПОЛОЖИО

9.

Глишовић Невена

90

одличан (5)

ПОЛОЖИО

10.

Дроца Стево

98

одличан (5)

ПОЛОЖИО

11.

Ђорђевић Андријана

97

одличан (5)

ПОЛОЖИО

12.

Јанковић Лазар

79

врло добар (4)

ПОЛОЖИО

13.

Јеринић Ђурђа

68

добар (3)

ПОЛОЖИО

14.

Марковић Анђела

80

врло добар (4)

ПОЛОЖИО

15.

Марковић Невена

63

довољан (2)

ПОЛОЖИО

16.

Милисављевић Александар

87

врло добар (4)

ПОЛОЖИО

17.

Милосављевић Јана

96

одличан (5)

ПОЛОЖИО

18.

Милошевић Лазар

96

одличан (5)

ПОЛОЖИО

19.

Милошевић Теодора

96

одличан (5)

ПОЛОЖИО

20.

Мирковић Давид

92

одличан (5)

ПОЛОЖИО

21.

Новаковић Милена

99

одличан (5)

ПОЛОЖИО

22.

Обровић Лазар

96

одличан (5)

ПОЛОЖИО

23.

Петрић Јована

96

одличан (5)

ПОЛОЖИО

24.

Радовановић Дејан

83

врло добар (4)

ПОЛОЖИО

25.

Радовановић Мане

70

добар (3)

ПОЛОЖИО

26.

Рајовић Михаило

86

врло добар (4)

ПОЛОЖИО

27.

Рапајић Јордан

89

одличан (5)

ПОЛОЖИО

28.

Стеванић Исидора

94

одличан (5)

ПОЛОЖИО

29.

Танкосић Ђурђина

95

одличан (5)

ПОЛОЖИО

Тестове прегледа трочлана комисија, коју чине наставници стручних предмета, а према кључу достављеном из Центра. Сваки тест самостално прегледају сва три члана комисије, о чему сведоче својим потписима на тесту.

Укупан број бодова на тесту који ученик може да постигне је 100 и једнак је збиру бодова које је ученик постигао тачним одговорима на постављене задатке. На тесту нема негативних бодова. Успех на тесту изражава се нумерички, при чему се број бодова преводи у успех, на основу скале за превођење бодова у успех, дате у следећој табели.

Укупан број бодова

Успех

0-  50

Недовољан (1)

50,5-63

Довољан (2)

63,5-75

Добар (3)

75,5-87

Врло добар (4)

87,5-100

Одличан (5)

 

Радове ученици могу погледати у понедељак 13.06.2022. од 08:00 до 11:00 код професорке Драгице Вујичић.

У року од 24 сата од објављивања званичних резултата ученик има право подношења жалбе директору школе на добијену оцену на матурском испиту.

                    Координатор матуре

                    финансијски администратор:

                     Сања Николић