Извештај са школског такмичења из историје које је одржано 12. марта 2018. у просторијама школе са почетком у 12 45 и које је трајало 40 минута. На такмичењу су учествовала 23 ученика првог, другог и трећег разреда, профила - економски техничар, по чијем се програму рада и одвија такмичење али и ученици других профила који су морали да уложе додатне напоре. На томе им честитамо.

У среду 27. фебруара на школском такмичењу из рачуноводства такмичило се десет ученика четвртог разреда, образовних профила економски техничар и финансијски администратор. Ученица Катарина Јанковић IV/1 је освојила прво место и испунила услов предвиђен правилником школе (прешла је праг 70%) да се пласира на Републичко такмичење из рачуноводства које ће бити реализовано у априлу, у Параћину.Реализатори такмичења:
Драгана Гајовић
Ивана Милисављевић
Драгана Јаковљевић
Сања Николић

 

У среду 27. фебруара на rez takmice

Предмети Школско Општинско Окружно Републичко  Регионално  Остало
Пословни изазов    21.11.2018.
Српски језик и језичка култура
Рачуноводство  
 
Енглески језик
Пословна информатика    
Математика        
Статисика    
Основи економије
Пословна економија
Историја

Физичко васпитање

   
Такмичење у решавању студије случаја
Тговинског пословања са практичном наставом          
Израда бизнис плана          

Предмети Школско Општинско Окружно Републичко  Регионално  Остало
Пословни изазов  8.11.2017.
Српски језик и језичка култура
Рачуноводство  04.06.2018.  
 
Енглески језик
Пословна информатика  12.03.2018  13. и 14. 04.2018.
Математика    27. и 28.04.2018. 
Статисика    
Основи економије   08.06.2018.
Пословна економија
Историја

Физичко васпитање

 21. и 22. 03. 2018.
Такмичење у решавању студије случаја  30.3.3018
Тговинског пословања са практичном наставом       13. и 14. 04.2018.    
Израда бизнис плана       18.04.2018.    

Предмети Школско Општинско Окружно Републичко  Регионално  Остало
Пословни изазов   2016. год.  
Српски језик и језичка култура 26.05.2017.
Рачуноводство  03.03.2017.  21-22.04. 2017.  02.06.2017.
Енглески језик  
Пословна информатика  27.02.2017.  
Математика  
Статисика  03.03.2017.  07–08.04. 2017.  
Основи економије  24.02.2017.  
Пословна економија  
Историја  

Физичко васпитање

 
Такмичење у решавању студије случаја 26.04.2017.  

 "Дигитална комуникација у туризму Србије"