Административно особље

Презиме и име Радно место
Јовановић Јелена Административно финансијски радник
Ђелић Дејан Техничар одржавања информационих система и технологија
Томовић Драгана Шеф рачуноводства
Наташа Савићевић -Парезановић Секретар школе