Тим за каријерно вођење и професионалну оријентацију

у сарадњи са Високом техничком школом струковних студија из Чачка организoвао је

ПРЕДАВАЊЕ НА ТЕМУ:

ИЗАЗОВИ ПРОИЗВОДНОГ МЕНАЏМЕНТА У САВРЕМЕНИМ УСЛОВИМА ПОСЛОВАЊА

у уторак, 29. априла 2014. године, са почетком у 12:45

Предавање су одржали професор Др Радисав Ђукић и професор докторант Јелена Јовановић. А са њима је у госте дошла и наша бивша ученица, иначе студент ове високошколске установе из нашег града, Валентина Симић.

Предавање је било јако занимљиво и динамично, ученици су га поздравили аплаузом и позитивним коментарима.

Након предавања, ученици су могли да добију и додатне информације о овој високошколској установи, условима уписа и студирања.

Тим за професионалну оријентацију и каријерно вођење