Финансијско рачуноводствени техничар

Образовни профил: Финансијско рачуноводствени техничар
Подручје рада: економија, право и администрација

Трајање образовања: четири године

Овај образовни профил ученици уписују да би стекли знања и вештине у свим сегментима финансијско – рачуноводствених послова, али и неопходна правна и економска знања, као и знања из опште културе.

На овом образовном профилу ученици стичу практичне вештине радећи у виртуелним привредним друштвима која оснивају у оквиру предмета финансијско – рачуноводствена обука.

У другом, трећем и четвртом разреду ученици имају прилику да обављају праксу у реалним привредним друштвима, књиговодственим агенцијама, предузетничким радњама и на тај начин у пракси проверавају стечена знања у школи.

Од другог разреда ученици имају предмет Финансијско – рачуноводствена обука која се одвија у специјализованим учионицама – бироима, који су опремљени као и свака канцеларија у привредном друштву.

Кроз овај предмет ученици стичу најшира практична знања из области оснивања привредних друштава, финанијско-рачуноводствених послова и послова платног промета.

Сваке године се организује Сајам виртуелних привредних друштава у Чачку на коме ученици представљају пословање свог виртуелног привредног друштва. Једном у две године се организује Сајам виртуелних привредних друштава на републичком нивоу. У зависности од интересовања ученици учествују и на међународним сајмовима.

Након завршеног  средњег образовања, финансијско рачуноводствењни техничари могу да се запосле у финансијско – рачуноводственим службама свих привредних друштава, у банкама, осигуравајућим организацијама, књиговодственим агенцијама...

Многи ученици се одлучују да упишу факултете што са успехом и чине.

-Списак предмета по годинама-

Први разрд Други разред Трећи разред Четврти разред

Општеобразовни:

Српски језик и књижевност, Страни језик (енглески језик), Физичко васпитање, Математика, Рачунарство и информатика, Историја, Географија, Биологија

Стручни предмети:

Принципи економије, Рачуноводство, Основи финансија, Пословна кореспонденција, Пословна економија

Изборни предмети:

Верска настава или

Грађанско васпитање

 

Општеобразовни:

Српски језик и књижевност, Страни језик (енглески језик), Физичко васпитање, Математика, Историја

Стручни предмети:

Принципи економије, Рачуноводство, Основи финансија, Пословна кореспонденција, Пословна економија, Пословна информатика, Право, Финансијско – рачуноводствена обука, Јавне финансије

Изборни предмети:

Верска настава или

Грађанско васпитање

 

Општеобразовни:

Српски језик и књижевност, Страни језик (енглески језик), Физичко васпитање, Математика, Ликовна култура

Стручни предмети:

Рачуноводство, Пословна економија, Право, Финансијско – рачуноводствена обука, Јавне финансије, Пословне финансије, Статистика

Изборни предмети:

Верска настава или

Грађанско васпитање

 

Општеобразовни:

Српски језик и књижевност, Страни језик (енглески језик), Физичко васпитање, Математика, Социологија са правима грађана

Стручни предмети:

Рачуноводство, Пословне финансије, Финансијско – рачуноводствена обука, Статистика, Предузетништво, Ревизија

Изборни предмети:

Верска настава или

Грађанско васпитање