Разред Одељењски старешина Смер Заменик ОС Време пријема родитеља
I1 Ален Дакић ЕТ Јасмина Обренић 4. час уторак (непарна смена)
I2 Марина Пејовић ЕТ Павле Брковић 2. час уторак (парна смена)
I3 Мирјана Милуновић СУБО Наташа Сарић 4. час среда (непарна смена)
I4 Душица Речевић К Весна Савковић 2. час петак (парна смена)
I5 Зорица Максимовић ФА Јелена Поповић понедељак (међусмена)
I6 Горан Шипетић ФА Ивана Милисављевић 4. час уторак (парна смена)
I7 Филип Гвозденовић Т Татјана Пајић 3. час уторак (непарна смена)
II1 Драгана Гајовић ЕТ Јелена Поповић 5. час уторак (непарна смена)
II2 Сања Николић ЕТ Павле Брковић 3. час среда (парна смена)
II3 Биљана Максимовић СУБО Верица Вучковић 3. час среда (непарна смена)
II4 Мирјана Тимотијевић К Катарина Ћурчић

4. час среда (парна смена)

7. час петак (парна смена)

II5 Љубица Бојовић ФА Биљана Максимовић 5. час среда (парна смена)
II6 Ивана Милисављевић ФА Дејан Златић 2. час понедељак (парна смена)
II7 Верица Вучковић Т Лела Митровић 4. час понедељак (непарна смена)
III1 Јелена Поповић ЕТ Драгана Гајовић 4. час четвртак (непарна смена)
III2 Павле Брковић ЕТ Татјана Благојевић 4. час уторак (парна смена)
III4 Слободанка Остојић К Анђелка Стојадиновић 5. час четвртак (парна смена)
III5 Драгица Вујичић ФА Марија Цветић 4. час четвртак (парна смена)
III6 Марија Цветић ФА Драгица Вујичић 3. час петак (парна смена)
III7 Тамара Јанковић Т Драгана Јовановић 4. час понедељак (непарна смена)
III8 Мирослав Софијанић СУБО Гордана Јевтовић 4. час четвртак (парна смена)
IV1 Јасмина Јеремић Ћировић ЕТ Јасмина Обренић 3. час уторак (непарна смена)
IV2 Александра Вучковић ЕТ Ален Дакић среда 9-11h
IV3 Ивана Васовић СУБО Наташа Сарић 7. час среда (непарна смена)
IV4 Весна Савковић К Душица Речевић 3. час уторак (парна смена)
IV5 Јасмина Обренић ФА Биљана Максимовић 4. час четвртак (непарна смена)
IV6 Милена Шеловић СУБО Мирјана Тимотијевић 6. час уторак (парна смена)