Презиме и име

Број бодова

Oдељење

1

Стаменковић Јана

31

IV1

2

Палибрк Јована

23

IV1

3

Петровић Јована

22

IV1

4

Шибалић Бојана

15

III2

5

Радојевић Валентина

11

IV1

6

Јовашевић Милица

9

IV1

На Републичко такмичење плaсирала се ученица Стаменковић Јана.

Наставници

Љубица Бојовић

Зорица Максимовић