Предмети Школско Општинско Окружно Републичко  Регионално  Остало
Пословни изазов    21.11.2018.
Српски језик и језичка култура
Рачуноводство  
 
Енглески језик
Пословна информатика    
Математика        
Статисика    
Основи економије
Пословна економија
Историја

Физичко васпитање

   
Такмичење у решавању студије случаја
Тговинског пословања са практичном наставом          
Израда бизнис плана