Предмети Школско Општинско Окружно Републичко  Регионално  Остало
Пословни изазов  8.11.2017.
Српски језик и језичка култура
Рачуноводство  04.06.2018.  
 
Енглески језик
Пословна информатика  12.03.2018  13. и 14. 04.2018.
Математика    27. и 28.04.2018. 
Статисика    
Основи економије   08.06.2018.
Пословна економија
Историја

Физичко васпитање

 21. и 22. 03. 2018.
Такмичење у решавању студије случаја  30.3.3018
Тговинског пословања са практичном наставом       13. и 14. 04.2018.    
Израда бизнис плана       18.04.2018.