Предмети Школско Општинско Окружно Републичко  Регионално  Остало
Пословни изазов   2016. год.  
Српски језик и језичка култура 26.05.2017.
Рачуноводство  03.03.2017.  21-22.04. 2017.  02.06.2017.
Енглески језик  
Пословна информатика  27.02.2017.  
Математика  
Статисика  03.03.2017.  07–08.04. 2017.  
Основи економије  24.02.2017.  
Пословна економија  
Историја  

Физичко васпитање

 
Такмичење у решавању студије случаја 26.04.2017.  

 "Дигитална комуникација у туризму Србије"