Предмети Школско Општинско Окружно Републичко  Регионално
Пословни изазов   2015. године
Српски језик и језичка култура
Рачуноводство  11.3.2016.
Енглески језик
Пословна информатика
Математика
Статисика
Основи економије  22.02.2016.  11.03.2016.
Пословна економија
Историја  16.04.2016

Физичко васпитање

 10.03.2016. 
Такмичење у решавању студије случаја  21.04.2016.