Реализатори су кроз практичне примере, тј. ситуације из реалног живота, показали поступке у изради уз попуњавање документације.
Свако је имао могућност да на свом рачунару провери и примени научено. У току ова два дана урађена су и три матурска задатка.
На обострано задовољство свих учесника ова интерна обука испунила је очекивања реализатора
који су потврдили своје дугогодишње искуство у раду, а учесници су стекли практично знање из
ове области. Поред максималне оцене коју смо добили за реализовану обуку, неки од коментара
учесника су:
"Мени је било јако корисно и много ми је помогло у разумевању Банкарске обуке. Сада могу да изводим наставу на коректнији и јаснији начин. Заиста сам захвална за пружене
информације!“
„Све је било одлично и корисно. Похвала за реализаторе обуке.“
Заједница је свим учесницима обуке обезбедила Потврду о интерном стручном усавршавању
у трајању од 16 сати.
 
Реализатори обуке: Драгана Гајовић и Јасмина Јеремић Ћировић