Боримо се против дискриминације

Од јануара 2017 године наша школа се укључила у Пројекат Ужичког центра за права детета Јaчање улоге ученика и наставника у превенцији дискриминације и промоцији интеркултуралних вредности у школама“ у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја.

Пројектом желимо да допринесемо унапређењу квалитета образовања и васпитања кроз ојачавање механизама за превенцију дискриминације и насиља произашлог из дискриминације, промоцију интеркултуралног образовања.

Време трајања пројекта: до 30. маја 2017.

У Пројекту поред наше школе учествује  6 основних и 5средњих школа.

4

Општи циљ: Унапређење квалитета образовања кроз стварање одрживих механизама за превенцију дискриминације и насиља произашлог из дискриминације, промоцију интеркултуралног образовања и живљење у складу са тим вредностима.

 7

Предмет пројекта је оспособљавање наставника и ученика (ученичких парламената) за  превенцију дискриминације и насиља проистеклог из дискриминације, промоцију толеранције и интеркултуралних вредности; оспособљавање за примену Правилника о ближим критеријумима за препознавање облика дискриминације од стране запосленог, детета, ученика, трећег лица у установи образовања и васпитања, како од стране школе, наставника тако и од стране ученика.

18

Циљна група пројекта су наставници (10 наставника/стручних сарадника по школи); ученици (10 вршњачких едукатора), као и велики број директиних и индиректних корисника из група наставника и ученика школе кроз активност.

16

Након реализованих обука за наставнике и ученике од марта месеца у школи , од 2.3.2017. године започињемо циклус радионица из оквира тема предвиђених Пројектом .

Извештаваћемо вас, сликом и речју како тече реализација по одељењима. На крају пројекта реализоваћемо у сарадњи са другим средњим школама акцију у духу циљева Пројекта.

Слике су настале на семинару за вршњачке едукаторе 27.1.2017. године

22

3

15

20