Empowering young people – connecting Europe

Ученицима и наставницима наше школе представљен је пројекат кроз презентацију коју можете погледати на линку

У Бечу је од 30. маја до 01. јуна 2012. године одржана конференција "Empowering Young People – Connecting Europe" у склопу истоименог пројекта, који реализује организација Kultur Kontakt Austria уз подршку Европске Уније. Учесници пројекта су представници школа и невладиних организација из 14 земаља Дунавске регије (Аустрија, Босна и Херцеговина, Бугарска, Хрватска, Чешка, Немачка, Мађарска, Молдавија, Црна Гора, Румунија, Србија, Словачка, Словенија и Украјина).

У пројекат је укључено 16 школа из Подунавске регије. Из Србије су то Економска школа из Бора и Економска школа из Чачка, које су представљале професорка Ирина Кагадејев Стевановић и професорка Весна Поповић, а присуствовала је још и Данијела Петровић, доценткиња Филозофског факултета у Београду.

Циљеви пројекта "Empowering Young People – Connecting Europe" јесу промоција активизма и волонтеризма, подизање еколошке свести и успостављање међурегионалне сарадње.  У оквиру овог пројекта постоје 4 кластера. Сваки кластер чине по 4 земље.

Активно грађанство значи за нас да будемо  корисни чланови друштва, користећи своје право да доносимо информисане одлуке и изборе и да преузимамо одговорност за њих. (кластер А)

Културни дијалог значи да настављамо процес дељења тачне информације, размена искуства, учења заједничке вредности, прихватање и уважавање различитости, отвореност за промене путем комуникације. (кластер Б)

Одрживи развој је за нас јединство 3 аспеката: екологија, економија и друштво. Подразумева различите методе у решавању проблема у циљу да живе у зеленој, еко-пријатељском окружењу. (кластер Ц)

Друштвена одговорност и предузетништво је за нас могућност да сагледа и предвиди могућност да се креирају решења, ангажовати друге и остварити своје планове за добробит појединца и друштва. (кластер Д)

Ми смо део кластера Ц, тј. Одрживи развој. У оквиру кластера изабрали смо тему о рециклирању. Промовисаћемо је на тај начин што ћемо посетити 4 вртића у нашем граду и деци кроз игру објаснити колико могу допринети унапређењу средине у којој живе на веома лак и једноставан начин. Овај пројекат је предвидео обучавање деце предшколског узраста, јер су они већ о екологији обавештени од стране својих васпитача, а ми ћемо их само јос дубље упутити кроз ту тему. Предвиђене су 2 посете у временском размаку од месец дана. У првој посети ћемо их мотивисати да сазнају што више о рециклирању, а у другој ћемо органиyовати мала такмичења где ћемо их И наградити пригодним поклонима који су такое везани за екологију попут корисних књига примењених њиховом узрасту. Већ смо имали договор са директорком вртића “Надежда Петровић”. Добили смо само позитивне реакције и помоћ у даљем раду.

Покривена је петина ЕУ (100 милиона становника). Многи од изазова у региону не познају границе: поплаве, транспортне и енергетске везе, заштита животне средине и безбедност, образовање политике и тржишта рада и сви захтевају јединствени приступ. На овај начин земље заједно сарађују на постављању циљева, усклађују финансирање и раде заједно да остваре заједничке циљеве.