Караван „Дух младости“ у Чачку

Економска школа учествовала је на каравану „Дух младости“, који је одржан у Чачку 10. октобра  2017. године. Овај пројекат подржан је од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја у циљу промоције младих и спорта, а пре свега дуалног система образовања.

karavan duh mladosti 1

 У нашој школи на смеру Трговац ученици се образују у дуалном систему образовања. Дуално образовање подразумева да се настава изводи одређен број дана у школи и одређен број дана на практичној настави у привредном друштву. Професорка практичне наставе Драгана Јовановић истиче да је и до сада пракса била обавезна за овај профил, али да је уласком у дуални систем образовања, пракса подигнута на виши ниво. Закон је прописао озбиљне уговоре који се закључују између привредног друштва, које прима ученике на праксу, и школе. Уговором су прописана права и обавезе како школе, привреде али и ученика. Највећа новина је да се привредна друштва обавезују да у одређеном износу плате ученике за  време које проводе радећи и учећи на пракси, као и могућност заснивања радног односа након завршене средње школе уколико се ученици истакну на пракси.

karavan duh mladosti 2

Примере добре праксе на пленарном излагању у Дому културе изнеле су и друге средње школе из Чачка, Лучана, Прибоја, као и представници привреде који су примили децу на праксу по систему дуалног образовања. Привредна друштва која примају Трговце на праксу по дуалном систему образовања су: Атриум, Водотехна, Етитекс, Аутоцентар Ружичић, Рода (Меркатор), ДМ, Металац, Тако фешн, Мока и други.

У оквиру каравана „Дух младости“ на тргу је одржано  такмичење „Згиб зона“ уз подршку радија „С“ , са циљем обнове дечијег или спортског игралишта,  ученици и професори наше школе дали су свој допринос.

На овој манифестацији школу су представљале професорке: Драгана Јовановић,  Лела Митровић, Драгана Јаковљевић,  Данијела Рвовић и Ана Спасојевић као и ученици  смера Трговац одељења 1/7 и 3/7.

                                                                                                                                          Ана Спасојевић

Тим за партнерств и пројекте

Боримо се против дискриминације

Од јануара 2017 године наша школа се укључила у Пројекат Ужичког центра за права детета Јaчање улоге ученика и наставника у превенцији дискриминације и промоцији интеркултуралних вредности у школама“ у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја.

Пројектом желимо да допринесемо унапређењу квалитета образовања и васпитања кроз ојачавање механизама за превенцију дискриминације и насиља произашлог из дискриминације, промоцију интеркултуралног образовања.

Време трајања пројекта: до 30. маја 2017.

У Пројекту поред наше школе учествује  6 основних и 5средњих школа.

4

Општи циљ: Унапређење квалитета образовања кроз стварање одрживих механизама за превенцију дискриминације и насиља произашлог из дискриминације, промоцију интеркултуралног образовања и живљење у складу са тим вредностима.

 7

Предмет пројекта је оспособљавање наставника и ученика (ученичких парламената) за  превенцију дискриминације и насиља проистеклог из дискриминације, промоцију толеранције и интеркултуралних вредности; оспособљавање за примену Правилника о ближим критеријумима за препознавање облика дискриминације од стране запосленог, детета, ученика, трећег лица у установи образовања и васпитања, како од стране школе, наставника тако и од стране ученика.

18

Циљна група пројекта су наставници (10 наставника/стручних сарадника по школи); ученици (10 вршњачких едукатора), као и велики број директиних и индиректних корисника из група наставника и ученика школе кроз активност.

16

Након реализованих обука за наставнике и ученике од марта месеца у школи , од 2.3.2017. године започињемо циклус радионица из оквира тема предвиђених Пројектом .

Извештаваћемо вас, сликом и речју како тече реализација по одељењима. На крају пројекта реализоваћемо у сарадњи са другим средњим школама акцију у духу циљева Пројекта.

Слике су настале на семинару за вршњачке едукаторе 27.1.2017. године

22

3

15

20

Ученици награђени путовањем у ЕУ

Ученици награђени путовањем у ЕУ

Од четрдесет школа учесница пројекта, шест награђених, а међу њима Еконмска школа у Чачку.

У Трећој београдској гимназији, ученици и професори девет средњих школа из Србије које су протеклих шест месеци учествовали у пилот кампањи "Ако имаш шта да кажеш - реци" примили су признање за труд уложен у подстицање медијске писмености. Кампању је финансирала Европска унија, а реализована је у сарадњи са Министарством културе.

Погледајте извештаје појединих медија на линку 1,  линку 2...

И погледајте како је било на линку

 фотограф: Јелена Радосављевић

Empowering young people – connecting Europe

Ученицима и наставницима наше школе представљен је пројекат кроз презентацију коју можете погледати на линку

У Бечу је од 30. маја до 01. јуна 2012. године одржана конференција "Empowering Young People – Connecting Europe" у склопу истоименог пројекта, који реализује организација Kultur Kontakt Austria уз подршку Европске Уније. Учесници пројекта су представници школа и невладиних организација из 14 земаља Дунавске регије (Аустрија, Босна и Херцеговина, Бугарска, Хрватска, Чешка, Немачка, Мађарска, Молдавија, Црна Гора, Румунија, Србија, Словачка, Словенија и Украјина).

У пројекат је укључено 16 школа из Подунавске регије. Из Србије су то Економска школа из Бора и Економска школа из Чачка, које су представљале професорка Ирина Кагадејев Стевановић и професорка Весна Поповић, а присуствовала је још и Данијела Петровић, доценткиња Филозофског факултета у Београду.

Циљеви пројекта "Empowering Young People – Connecting Europe" јесу промоција активизма и волонтеризма, подизање еколошке свести и успостављање међурегионалне сарадње.  У оквиру овог пројекта постоје 4 кластера. Сваки кластер чине по 4 земље.

Empowering young people – connecting Europe

Ученицима и наставницима наше школе представљен је пројекат кроз презентацију коју можете погледати на линку

У Бечу је од 30. маја до 01. јуна 2012. године одржана конференција "Empowering Young People – Connecting Europe" у склопу истоименог пројекта, који реализује организација Kultur Kontakt Austria уз подршку Европске Уније. Учесници пројекта су представници школа и невладиних организација из 14 земаља Дунавске регије (Аустрија, Босна и Херцеговина, Бугарска, Хрватска, Чешка, Немачка, Мађарска, Молдавија, Црна Гора, Румунија, Србија, Словачка, Словенија и Украјина).

У пројекат је укључено 16 школа из Подунавске регије. Из Србије су то Економска школа из Бора и Економска школа из Чачка, које су представљале професорка Ирина Кагадејев Стевановић и професорка Весна Поповић, а присуствовала је још и Данијела Петровић, доценткиња Филозофског факултета у Београду.

Циљеви пројекта "Empowering Young People – Connecting Europe" јесу промоција активизма и волонтеризма, подизање еколошке свести и успостављање међурегионалне сарадње.  У оквиру овог пројекта постоје 4 кластера. Сваки кластер чине по 4 земље.

Активно грађанство значи за нас да будемо  корисни чланови друштва, користећи своје право да доносимо информисане одлуке и изборе и да преузимамо одговорност за њих. (кластер А)

Културни дијалог значи да настављамо процес дељења тачне информације, размена искуства, учења заједничке вредности, прихватање и уважавање различитости, отвореност за промене путем комуникације. (кластер Б)

Одрживи развој је за нас јединство 3 аспеката: екологија, економија и друштво. Подразумева различите методе у решавању проблема у циљу да живе у зеленој, еко-пријатељском окружењу. (кластер Ц)

Друштвена одговорност и предузетништво је за нас могућност да сагледа и предвиди могућност да се креирају решења, ангажовати друге и остварити своје планове за добробит појединца и друштва. (кластер Д)

Ми смо део кластера Ц, тј. Одрживи развој. У оквиру кластера изабрали смо тему о рециклирању. Промовисаћемо је на тај начин што ћемо посетити 4 вртића у нашем граду и деци кроз игру објаснити колико могу допринети унапређењу средине у којој живе на веома лак и једноставан начин. Овај пројекат је предвидео обучавање деце предшколског узраста, јер су они већ о екологији обавештени од стране својих васпитача, а ми ћемо их само јос дубље упутити кроз ту тему. Предвиђене су 2 посете у временском размаку од месец дана. У првој посети ћемо их мотивисати да сазнају што више о рециклирању, а у другој ћемо органиyовати мала такмичења где ћемо их И наградити пригодним поклонима који су такое везани за екологију попут корисних књига примењених њиховом узрасту. Већ смо имали договор са директорком вртића “Надежда Петровић”. Добили смо само позитивне реакције и помоћ у даљем раду.

Покривена је петина ЕУ (100 милиона становника). Многи од изазова у региону не познају границе: поплаве, транспортне и енергетске везе, заштита животне средине и безбедност, образовање политике и тржишта рада и сви захтевају јединствени приступ. На овај начин земље заједно сарађују на постављању циљева, усклађују финансирање и раде заједно да остваре заједничке циљеве.

 

 

Power people connecting Europe

Погледајте текст објављен у Ozon Press-u

Економска школа у Чачку део је пројекта који финансира Европска унија, а чији је циљ повезивање школа и ученика Подунавског региона. У пројекат је из Србије укључена Економска школа у  школа из Бора, а учествују још школе из Словеније, Бугарске и Немачке. Осим међусобних посета и дружења ученици ће у својим срединама реализовати едукативне радионице. На састанцима школа у Бечу  и у Будви договорене су и одабране четири теме за рад које ће осмислити и реализовати сами ученици. То су радионице на тему културних разлика, затим одговорни предузетници, одрживи развој и активно грађанство.

Економска школа из Чачка са својим ученицима одабрала је тему одрживи развој и проблем селекције отпада.

Пројекат носи назив Power people connecting Europe, а циљ је повезивање ученика Подунавског региона. Пројекат траје до јуна 2013. године када се сви окупљају у Бечу и где ће урадити евалуацију целог пројекта. Из наше школе учествује професорка енглеског језика Весна Поповић, професорка Катарина Ћурчић, ученици Кристина Веселичић III 1, Никола Ковачевић III 3, Јелена  Радовановић III 6, Марија Милић III 8 и директор школе, који чине тим. Међутим, временом ће се у реализацију укључити велики број ученика волонтера