Истраживање „Ризична понашања ученика“

У току децембра 2016. године реализовено је истраживање  „Ризична понашања ученика“.

Истраживање  је урађено не узорку од 200 ученика (од 837 ученика школе). Узорак су сачињавала по два одељења ученика од 1-4 разреда.

Циљ истраживања је  да се утврди учесталост ризичних понашања која могу утицати на успех и владање  ученика (употреба ПАС, клађење, коцкање, употреба алкохола, мобилних телефона).

Ученици из узорка су попуњавали, анонимно, анкету са 7 питања. 

АНКЕТА ЗА УЧЕНИКЕ "РИЗИЧНА ПОНАШАЊА УЧЕНИКА"

РЕЗУЛТАТИ АНКЕТЕ  „РИЗИЧНА ПОНАШАЊА УЧЕНИКА“.

РЕЗУЛТАТИ АНКЕТЕ „РИЗИЧНА ПОНАШАЊА УЧЕНИКА“. КРОЗ ПРЕЗЕНТАЦИИЈУ