Тим за каријерно вођење и професионалну оријентацију за школску 2021/22. годину

 

Назив тима:

Тим за каријерно вођење и професионалну оријентацију

Руководилац

Гордана Поповић Божанић

Број чланова

5

Месец

Активности/ теме

Сарадници *

Позив на документ

(ШП;РПШ;Статут)

 

 

Планирање активности

   
 

које је потребно

 

реализовати у току

 

школске године

 

Избор координатора

директор

 

Септембар

Анализа активности

   
 

реализованих у

 

претходној години

 

Израда извештаја о

   
 

упису матураната на факултете и

високошколске

Одељењске старешине

 

установе

 
 

Информисање

Одељењске

 
 

родитеља и ученика на

старешине

 

родитељским

Савет

 

састанцима о

родитеља

 

активностима тима

Администрато

   

р сајта

 

 

 

октобар

Организовање предавања представника

професије

 

Представник професије

 

 

новембар

Организовање предавања представника

професије

 

Представник професије

 

 

децембар

Истраживање о професионалним

намерама матураната

Одељењске старешине

 

 

фебруар

Организовано предавање и представљање једног

или више факултета

Директор Тим за партнерства и

пројекте

 

ШП

 

 

Март

Организовано предавање и

представљање једног факултета

Директор Тим за

партнерства и пројекте

 

ШП

Организована посета

Индексу

Одељењске

старешине

 

 

 

 

Април

Континуирано информисање ученика

о конкурсима за упис на факултете

   

Посета неком факултету

Економски факултет у

Београду и у Крагујевцу

 

 

 

Август

Истраживање о резултатима уписа матураната на

факултете

Одељењске старешине

ШП, РПШ

Извештавање о раду

тима, анализа рада