Извештај са предавања професора Београдске пословне школе

Тим за каријерно вођење и професионалну оријентацију у сарадњи са Београдском пословном школом, организoвао је предавање на тему:

„ПРЕДНОСТИ СТРУКОВНОГ ДУАЛНОГ ОБРАЗОВАЊА“

Предавачи су били: проф. др Славица Мандић и проф. др Весна Јокановић.

Предавање је  одржано у среду, 05. априла 2017. године, са почетком у 12:45 у учионици број 10, у присуству већег броја матураната и наставника Економске школе.

Предавањем „Предности струковног дуалног образовања“ ученицима је указано на предности оваквог начина образовања. Наиме, студенти осим класичног учења на факултету имају прилику да уче и кроз праксу у разним организацијама са којима Београдска пословна школа има склопљене уговоре, као што су: „Комерцијална банка“, „АИК банка“, „Ерсте банка“, Министарство спољних послова, Општина Звездара, „Вечерње новости“, „Србија шуме“, „Пошта Србије“, Управа царина, „Delhaize Serbia“, „Wiener Stadtische“, хотел „Falkensteiner“, Туристичка организација Србије, Туристичка организација Београд и др. Такође, предавачи су истакли да имају вишегодишњу сарадњу са државним Универзитетом кооперативних студија из Штудгарта, државним Универзитетом Софиа Антиполис из Нице уз могућност стицања двојне дипломе, као и сарадња са универзитетима у Кини, Русији, Америци и Канади.

Strukovno dualno obrayovanje 1

Као предност ове високошколске установе истакнуто је и то да имају своје одељење у Чачку, тако да ученици који нису у могућности да студирају у Београду, могу то да учине у свом граду и тако избегну трошкове плаћања стана као и остале трошкове које изискује студирање у другом граду.

Strukovno dualno obrayovanje 2

Осим тога матуранти су могли да чују и битне информације у вези уписа на Београдску пословну школу. Такође су представљени смерови Београдске пословне школе: Информациони системи и технологије, Финансије, рачуноводство и банкарство, Менанџмент, Маркетинг и трговина, Порези и царине, Јавна управа и Менанџмент туризма. Студијски програм се састоји из основних струковних студија у трајању од три године, након чега студенти могу да се определе за специјалистичке струковне студије у трајању од једне године или за мастер струковне студије у трајању од две године.

                        Тим за каријерно вођење и професионалну оријентацију

Јелена Поповић