Менаџмент у спорту

Тим за каријерно вођење и професионалну оријентацију у сарадњи са Високом спортско медицинском школом из Београда, организoвао је стручно предавање на тему МЕНАЏМЕНТ У СПОРТУ

Предавање је одржао професор доктор Милош Николић, редовни професор у овој високошколској установи. Предавање је представило везу између економије и спорта, улогу економије у спорту и значај развоја стручног менаџмента у спорту.

Овом прилико су ученици могли да добију информације о томе како да споје своје спортске способности и знања која су добили током школовања у нашој школи.

Предавање је одржано у петак, 24. априла 2015. Године са почетком у 11:15 у учионици број 11.

Тим за каријерно вођење и професионалну оријентацију