Где су наши ученици – матуранти школске 2013/14. године

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

ГДЕ СУ НАШИ УЧЕНИЦИ – МАТУРАНТИ ШКОЛСКЕ 2013/14. ГОДИНЕ

У сарадњи са одељењским старешинама, тим за каријерно вођење и професионалну  оријентацију је спровео истраживање о томе где су се уписали или где су се запослили ученици Економске школе, генерација која је матурирала школске 2013/14. године.

Одељење 4-1 – економски техничари, одељењски старешина Славица Салемовић

Високошколска установа

Број матураната

Проценат

Економски факултет у Крагујевцу

10

50%

Eкономски факултет у Београду

4

20%

Виша пословна школа

2

10%

Фон

1

5%

ПОДРУЧЈЕ ЕКОНОМИЈА:

17

85%

Политичке науке, Београд

1

5%

ПМФ

1

5%

Полицијска академија

1

5%

БРОЈ УЧЕНИКА КОЈИ ЈЕ НАСТАВИО ШКОЛОВАЊЕ

20

71,43%

У радном односу:

0

0

Незапослени:

8

28,57%

Укупан број ученика у одељењу:

28

 

Одељење 4-2 – економски техничари, одељењски старешина Марина Рацковић

Високошколска установа

Број матураната

Проценат

Економски факултет у Крагујевцу

3

12%

Економски факултет у Београду

3

12%

Фон

3

12%

Туризам, Београд

1

4%

ПОДРУЧЈЕ ЕКОНОМИЈА:

10

40%

Правни факултет, Београд

4

16%

Правни факултет, Крагујевац

4

16%

Факултет безбедности, Београд

1

4%

Учитељски факултет, Ужице

1

4%

Педагошки факултет, Ужице

2

8%

Мегатренд, Београд, безбедност

1

4%

Факултет техничких наука, Чачак

1

4%

ПМФ, Крагујевац

1

4%

БРОЈ УЧЕНИКА КОЈИ ЈЕ НАСТАВИО ШКОЛОВАЊЕ

25

86,21%

У радном односу:

0

0

Незапослени:

4

13,79%

Укупан број ученика у одељењу:

29

 

Одељење 4-3 службеник осигурања, одељењски старешина Весна Савковић

Високошколска установа

Број матураната

Проценат

Економски факултет у Крагујевцу

5

26,31%

Виша пословна школа у Чачку

2

10,53%

Виша пословна школа у Београду

3

15,79%

Фон

1

5,26%

ПОДРУЧЈЕ ЕКОНОМИЈА:

11

57,89%

Факултет техничких наука  у Чачку

4

21,05%

Факултет безбедности, Београд

2

10,53%

Правни факултет, Београд

1

5,26%

Факултет политичких наука

1

5,26%

БРОЈ УЧЕНИКА КОЈИ ЈЕ НАСТАВИО ШКОЛОВАЊЕ

19

79,17%

У радном односу:

1

4,16%

Незапослени:

4

16,67%

Укупан број ученика у одељењу:

24

 

Одељење 4-4 – комерцијалиста - оглед, одељењски старешина Слободанка Остојић

Високошколска установа

Број матураната

Проценат

Економски факултет, Крагујевац

5

26,31%

Економски факултет, Београд

1

5,26%

Виша пословна школа, Београд

2

10,53%

Фефа, Београд

1

5,26%

Мегатренд, Чачак

1

5,26%

ПОДРУЧЈЕ ЕКОНОМИЈА:

10

52,63%

Философски факултет, Београд

1

5,26%

Факултет безбедности, Београд

1

5,26%

Филолошки факултет, Косовска Митровица

1

5,26%

Факултет техничких наука, Чачак

3

15,79%

Правни факултет, Београд

1

5,26%

Висока школа струковних студија за васпитаче

2

10,52%

БРОЈ УЧЕНИКА КОЈИ ЈЕ НАСТАВИО ШКОЛОВАЊЕ

19

95%

Незапослени:

1

5%

Укупан број ученика у одељењу:

20

 

Одељење 4-5 – финансијски администратори - оглед, одељењски старешина Мирјана Милуновић

Високошколска установа

Број матураната

Проценат

Економски факултет, Крагујевац

1

5,26%

Економски факултет, Београд

2

10,53%

Факултет за хотелијерство и туризам

1

5,26%

Београдска пословна школа, Чачак

2

10,53%

Висока пословна школа, Чачак

1

5,26%

Фон

1

5,26%

ПОДРУЧЈЕ ЕКОНОМИЈЕ:

8

42,10%

Висока школа струковних студија за информационе технологије, Београд

2

10,53%

Факултет техничких наука, Чачак

6

31,58%

Филолошки факултет, Београд

1

5,26%

Факултет политичких наука, Београд

1

5,26%

Правни факултет, Крагујевац

1

5,26%

БРОЈ УЧЕНИКА КОЈИ ЈЕ НАСТАВИО ШКОЛОВАЊЕ

19

82,61%

У радном односу:

0

0

Незапослени:

4

17,39%

Укупан број ученика у одељењу:

23

 

Одељење 4-6 – финансијски администратори - оглед, одељењски старешина Весна Јекић

Високошколска установа

Број матураната

 

Економски факултет у Крагујевцу,

Пословна економија и менаџмент

10

50%

Економски факултет, Београд

3

15%

University of Economics, St. Louis, International finance and administration

1

5%

Београдска пословна школа

1

5%

ПОДРУЧЈЕ ЕКОНОМИЈА:

15

75%

Факултет техничких наука, Чачак

Информационе технологије

3

15%

Учитељски факултет , Чачак, васпитач

2

10%

БРОЈ УЧЕНИКА КОЈИ ЈЕ НАСТАВИО ШКОЛОВАЊЕ

20

83,33

Незапослени

4

16,67%

Укупан број ученика у одељењу:

24

 

Одељење 4-8 – банкарски службеник, одељењски старешина Катарина Ћурчић

Високошколска установа

Број матураната

Проценат

Економски факултет , Крагујевац

8

36,36%

Економски факултет, Београд

2

9,09%

Виша пословна школа

2

9.09%

Фон

1

4,55%

Виша туристичка

1

4,55%

ПОДРУЧЈЕ ЕКОНОМИЈА:

14

63,64%

Филолошки факултет

2

9.09%

Факултет техничких наука, Чачак

4

18,17%

Висока школа за васпитаче

1

4,54%

Полицијска академија

1

4,54%

БРОЈ УЧЕНИКА КОЈИ ЈЕ НАСТАВИО ШКОЛОВАЊЕ

22

91,67%

У радном односу:

0

 

Незапослени:

2

8,33%

Укупан број ученика у одељењу:

24

 

Одељење 3-9 – трговац, одељењски старешина Александра Вучковић

Високошколска установа

Број матураната

Проценат

Дошколовавање, 4. степен

9

90%

Факултет техничких наука, Чачак

1

10%

БРОЈ УЧЕНИКА КОЈИ ЈЕ НАСТАВИО ШКОЛОВАЊЕ

10

62,5%

У радном односу:

1

6,25%

Незапослени:

5

31,25%

Укупан број ученика у одељењу:

16

 

Збирна табела за образовни профил: ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР

Високошколска установа

Број матураната

Проценат

Економски факултет у Крагујевцу

13

28,89%

Eкономски факултет у Београду

7

15,55%

Виша пословна школа

2

4,44%

Фон

4

8,89%

Туризам, Београд

1

2,22%

ПОДРУЧЈЕ ЕКОНОМИЈА:

27

60%

Правни факултет, Београд

4

8,89%

Правни факултет, Крагујевац

4

8,89%

Факултет безбедности, Београд

1

2,22%

Мегатренд, безбедност

1

2,22%

Учитељски факултет, Ужице

1

2,22%

Педагошки факултет, Ужице

2

4,44%

Факултет техничких наука, Чачак

1

2,22%

Политичке науке, Београд

1

2,22%

ПМФ

2

4,44%

Полицијска академија

1

2,22%

БРОЈ УЧЕНИКА КОЈИ ЈЕ НАСТАВИО ШКОЛОВАЊЕ

45

78,95%

У радном односу:

0

 

Незапослени:

12

26,67%

Укупан број ученика:

57

 

Збирна табела за образовни профил: ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР

Високошколска установа

Број матураната

Проценат

Економски факултет, Крагујевац

11

28,21%

Економски факултет, Београд

5

12,82%

Факултет за хотелијерство и туризам

1

2,56%

Београдска пословна школа, Чачак

3

7,69%

University of Economics, St. Louis

1

2,56%

Висока пословна школа, Чачак

1

2,56%

Фон

1

2,56%

ПОДРУЧЈЕ ЕКОНОМИЈЕ:

23

58,97%

Висока школа струковних студија за информационе технологије, Београд

2

5,13%

Факултет техничких наука, Чачак

9

23,08%

Филолошки факултет, Београд

1

2,56%

Учитељски факултет, Чачак, смер васпитач

2

5,13%

Факултет политичких наука, Београд

1

2,56%

Правни факултет, Крагујевац

1

2,56%

БРОЈ УЧЕНИКА КОЈИ ЈЕ НАСТАВИО ШКОЛОВАЊЕ

39

82,97%

Незапослени:

8

17,03%

Укупан број ученика:

47

 

Збирна табела уписа за све четворогодишње образовне профиле:

Високошколска установа

Број матураната

Проценат

Економски факултет у Крагујевцу

42

29.17%

Економски факултет у Београду

15

10.42%

Фон

7

4,86%

Виша пословна школа, Чачак

3

2,08%

Београдска пословна школа

3

2,08%

Виша пословна школа, Београд

9

6,25%

University of St. Louis

1

0,69%

Фефа, Београд

1

0,69%

Мегатренд

1

0,69%

Туризам, Београд

3

2,08%

ПОДРУЧЈЕ ЕКОНОМИЈА:

85

59.03%

Правни факултет, Београд

6

4,17%

Правни факултет, Крагујевац

5

3,47%

ПМФ

2

1,39%

Факултет техничких наука, Чачак

21

14.58%

Факултет безбедности, Београд

4

2,78%

Meгатренд, безбедност

1

0,69%

Полицијска академија

2

1,39%

Учитељски факултет, Ужице

1

0,69%

Педагошки факултет, Ужице

2

1,39%

Учитељски факултет у Чачку, васпитач

2

1,39%

Висока школа стуковних студија за васпитаче

3

2,08%

Политичке науке, Београд

3

2,08%

Филолошки факултет, Београд

3

2,08%

Филолошки факултет, Косовска Митровица

1

0,69%

Философски факултет, Београд

1

0,69%

Висока школа струковних студија за информационе технологије, Београд

2

1,39%

БРОЈ УЧЕНИКА КОЈИ ЈЕ НАСТАВИО ШКОЛОВАЊЕ

144

83,72%

У радном односу:

1

0,58%

Незапослени:

27

15.70%

Укупан број ученика:

172

 

Закључци:

59,03% ученика Економске школе, након четворогодишњег школовања, продужило је школовање на високошколским установама, у економској струци.

66.67% ученика уписало је неки факултет или вишу школу у подручју ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА. У овај број увршћени су ученици који су се определили за правни факултет, поред подручја економије.

83,72% ученика након завршене Економске школе, продужило је своје школовање.

Највећи број ученика уписао је Економски факултет у Крагујевцу – 42 ученика, затим Економски факултет у Београду – 15 ученика.

Од неекономских факултета, најпопуларнији је Факултет техничких наука у Чачку, смер информационе технологије.

Због специфичности трогодишњег образовања, у претходне показатеље нису укључени подаци добијени о ученицима који су завршили образовни профил трговац. Само ретке високошколске установе омогућују упис ученицима након завршеног трећег степена, тако да највећи број ученика не продужава школовање или уписује четврти степен.

Следећа табела је преузета из извештаја о резултатима анкете матураната, која је реализована у априлу 2014. године. Она показује шта су матуранти желели или намеравали да упишу неколико месеце пре стварног уписа. Овој табели биће придружена табела из овог извештаја која показује које факултете су матуранти стварно уписали. На тај начин желимо да представимо у којој мери су жеље и намере матураната реалне.

Факултет /висока школа коју матуранти намеравају да упишу

број

проценат

Подаци о реализованом упису у јуну/августу 2014.године

 1. Економски факултет

48

29%

42

 1. Технички факултет у Чачку

13

8%

21

 1. Висока школа у Чачку

13

8%

3

 1. Учитељски факултет

11

7%

1

 1. Факултет политичких наука

10

6%

3

 1. Факултет за безбедност

10

6%

4

 1. Правни факултет

8

5%

11

 1. Факултет организационих наука

7

4%

7

 1. Филолошки факултет

6

4%

4

 1. Дефектологија

3

2%

0

 1. ДИФ

3

2%

0

 1. Туризам

2

1%

3

 1. Математика

2

1%

2

 1. Пољопривредни факултет

1

0.5%

0

 1. Поморски факултет

1

0.5%

0

 1. Екологија

1

0.5%

0

 1. Војна академија

1

0.5%

0

 1. Дизајн

1

0.5%

0

 1. Неодлучни

10

6%

Нису уписали 28

 

Полазне претпоставке истраживања:

Истраживањем  су обухваћени сви матуранти, ученици четвртог и трећег степена.

Податке приказане у табелама, прикупиле су одељењске старешине ових одељења.

У табелама је приказана:

- Процентуална структура ученика који су наставили школовање, ученика који су се запослили и ученика који су незапослени,у односу на укупан број ученика у одељењу

- У односу на број ученика који је наставио школовање, приказана је процентуална структура по високошколским установама, а у осенченим пољима, приказан је проценат ученика који су наставили школовање у подручју економије, без ученика који су уписали правни факултет.

Истраживање спроведено у сарадњи са одељењским старешинама.

Тим за каријерно вођење и професионалну оријентацију:

Јасмина Јеремић Ћировић, професор економске групе предмета

Гордана Јевтовић, професор економске групе предмета

Верица Вучковић, професор математике

Гордана Поповић Божанић, педагог

Ивана Милисављевић, професор економске групе предмета

 

 

Чачак, октобар 2014. године