Значај људских ресурса за развој националне економије

ИЗВЕШТАЈ СА ПРЕДАВАЊА ПРЕДСТАВНИКА СА

ЕКОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА ИЗ КРАГУЈЕВЦА

Тим за каријерно вођење и професионалну оријентацију у сарадњи са Економским факултетом из Крагујевца, организoвао је стручно предавање на тему:

ЗНАЧАЈ ЉУДСКИХ РЕСУРСА ЗА РАЗВОЈ НАЦИОНАЛНЕ ЕКОНОМИЈЕ

Менаџмент у спорту

Тим за каријерно вођење и професионалну оријентацију у сарадњи са Високом спортско медицинском школом из Београда, организoвао је стручно предавање на тему МЕНАЏМЕНТ У СПОРТУ

Предавање је одржао професор доктор Милош Николић, редовни професор у овој високошколској установи. Предавање је представило везу између економије и спорта, улогу економије у спорту и значај развоја стручног менаџмента у спорту.

Овом прилико су ученици могли да добију информације о томе како да споје своје спортске способности и знања која су добили током школовања у нашој школи.

Предавање је одржано у петак, 24. априла 2015. Године са почетком у 11:15 у учионици број 11.

Тим за каријерно вођење и професионалну оријентацију

Где су наши ученици – матуранти школске 2013/14. године

ГДЕ СУ НАШИ УЧЕНИЦИ – МАТУРАНТИ ШКОЛСКЕ 2013/14. ГОДИНЕ

У сарадњи са одељењским старешинама, тим за каријерно вођење и професионалну  оријентацију је спровео истраживање о томе где су се уписали или где су се запослили ученици Економске школе, генерација која је матурирала школске 2013/14. године.

Одељење 4-1 – економски техничари, одељењски старешина Славица Салемовић

Високошколска установа

Број матураната

Проценат

Економски факултет у Крагујевцу

10

50%

Eкономски факултет у Београду

4

20%

Виша пословна школа

2

10%

Фон

1

5%

ПОДРУЧЈЕ ЕКОНОМИЈА:

17

85%

Политичке науке, Београд

1

5%

ПМФ

1

5%

Полицијска академија

1

5%

БРОЈ УЧЕНИКА КОЈИ ЈЕ НАСТАВИО ШКОЛОВАЊЕ

20

71,43%

У радном односу:

0

0

Незапослени:

8

28,57%

Укупан број ученика у одељењу:

28

 

Одељење 4-2 – економски техничари, одељењски старешина Марина Рацковић

Високошколска установа

Број матураната

Проценат

Економски факултет у Крагујевцу

3

12%

Економски факултет у Београду

3

12%

Фон

3

12%

Туризам, Београд

1

4%

ПОДРУЧЈЕ ЕКОНОМИЈА:

10

40%

Правни факултет, Београд

4

16%

Правни факултет, Крагујевац

4

16%

Факултет безбедности, Београд

1

4%

Учитељски факултет, Ужице

1

4%

Педагошки факултет, Ужице

2

8%

Мегатренд, Београд, безбедност

1

4%

Факултет техничких наука, Чачак

1

4%

ПМФ, Крагујевац

1

4%

БРОЈ УЧЕНИКА КОЈИ ЈЕ НАСТАВИО ШКОЛОВАЊЕ

25

86,21%

У радном односу:

0

0

Незапослени:

4

13,79%

Укупан број ученика у одељењу:

29

 

Одељење 4-3 службеник осигурања, одељењски старешина Весна Савковић

Високошколска установа

Број матураната

Проценат

Економски факултет у Крагујевцу

5

26,31%

Виша пословна школа у Чачку

2

10,53%

Виша пословна школа у Београду

3

15,79%

Фон

1

5,26%

ПОДРУЧЈЕ ЕКОНОМИЈА:

11

57,89%

Факултет техничких наука  у Чачку

4

21,05%

Факултет безбедности, Београд

2

10,53%

Правни факултет, Београд

1

5,26%

Факултет политичких наука

1

5,26%

БРОЈ УЧЕНИКА КОЈИ ЈЕ НАСТАВИО ШКОЛОВАЊЕ

19

79,17%

У радном односу:

1

4,16%

Незапослени:

4

16,67%

Укупан број ученика у одељењу:

24

 

Одељење 4-4 – комерцијалиста - оглед, одељењски старешина Слободанка Остојић

Високошколска установа

Број матураната

Проценат

Економски факултет, Крагујевац

5

26,31%

Економски факултет, Београд

1

5,26%

Виша пословна школа, Београд

2

10,53%

Фефа, Београд

1

5,26%

Мегатренд, Чачак

1

5,26%

ПОДРУЧЈЕ ЕКОНОМИЈА:

10

52,63%

Философски факултет, Београд

1

5,26%

Факултет безбедности, Београд

1

5,26%

Филолошки факултет, Косовска Митровица

1

5,26%

Факултет техничких наука, Чачак

3

15,79%

Правни факултет, Београд

1

5,26%

Висока школа струковних студија за васпитаче

2

10,52%

БРОЈ УЧЕНИКА КОЈИ ЈЕ НАСТАВИО ШКОЛОВАЊЕ

19

95%

Незапослени:

1

5%

Укупан број ученика у одељењу:

20

 

Одељење 4-5 – финансијски администратори - оглед, одељењски старешина Мирјана Милуновић

Високошколска установа

Број матураната

Проценат

Економски факултет, Крагујевац

1

5,26%

Економски факултет, Београд

2

10,53%

Факултет за хотелијерство и туризам

1

5,26%

Београдска пословна школа, Чачак

2

10,53%

Висока пословна школа, Чачак

1

5,26%

Фон

1

5,26%

ПОДРУЧЈЕ ЕКОНОМИЈЕ:

8

42,10%

Висока школа струковних студија за информационе технологије, Београд

2

10,53%

Факултет техничких наука, Чачак

6

31,58%

Филолошки факултет, Београд

1

5,26%

Факултет политичких наука, Београд

1

5,26%

Правни факултет, Крагујевац

1

5,26%

БРОЈ УЧЕНИКА КОЈИ ЈЕ НАСТАВИО ШКОЛОВАЊЕ

19

82,61%

У радном односу:

0

0

Незапослени:

4

17,39%

Укупан број ученика у одељењу:

23

 

Одељење 4-6 – финансијски администратори - оглед, одељењски старешина Весна Јекић

Високошколска установа

Број матураната

 

Економски факултет у Крагујевцу,

Пословна економија и менаџмент

10

50%

Економски факултет, Београд

3

15%

University of Economics, St. Louis, International finance and administration

1

5%

Београдска пословна школа

1

5%

ПОДРУЧЈЕ ЕКОНОМИЈА:

15

75%

Факултет техничких наука, Чачак

Информационе технологије

3

15%

Учитељски факултет , Чачак, васпитач

2

10%

БРОЈ УЧЕНИКА КОЈИ ЈЕ НАСТАВИО ШКОЛОВАЊЕ

20

83,33

Незапослени

4

16,67%

Укупан број ученика у одељењу:

24

 

Одељење 4-8 – банкарски службеник, одељењски старешина Катарина Ћурчић

Високошколска установа

Број матураната

Проценат

Економски факултет , Крагујевац

8

36,36%

Економски факултет, Београд

2

9,09%

Виша пословна школа

2

9.09%

Фон

1

4,55%

Виша туристичка

1

4,55%

ПОДРУЧЈЕ ЕКОНОМИЈА:

14

63,64%

Филолошки факултет

2

9.09%

Факултет техничких наука, Чачак

4

18,17%

Висока школа за васпитаче

1

4,54%

Полицијска академија

1

4,54%

БРОЈ УЧЕНИКА КОЈИ ЈЕ НАСТАВИО ШКОЛОВАЊЕ

22

91,67%

У радном односу:

0

 

Незапослени:

2

8,33%

Укупан број ученика у одељењу:

24

 

Одељење 3-9 – трговац, одељењски старешина Александра Вучковић

Високошколска установа

Број матураната

Проценат

Дошколовавање, 4. степен

9

90%

Факултет техничких наука, Чачак

1

10%

БРОЈ УЧЕНИКА КОЈИ ЈЕ НАСТАВИО ШКОЛОВАЊЕ

10

62,5%

У радном односу:

1

6,25%

Незапослени:

5

31,25%

Укупан број ученика у одељењу:

16

 

Збирна табела за образовни профил: ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР

Високошколска установа

Број матураната

Проценат

Економски факултет у Крагујевцу

13

28,89%

Eкономски факултет у Београду

7

15,55%

Виша пословна школа

2

4,44%

Фон

4

8,89%

Туризам, Београд

1

2,22%

ПОДРУЧЈЕ ЕКОНОМИЈА:

27

60%

Правни факултет, Београд

4

8,89%

Правни факултет, Крагујевац

4

8,89%

Факултет безбедности, Београд

1

2,22%

Мегатренд, безбедност

1

2,22%

Учитељски факултет, Ужице

1

2,22%

Педагошки факултет, Ужице

2

4,44%

Факултет техничких наука, Чачак

1

2,22%

Политичке науке, Београд

1

2,22%

ПМФ

2

4,44%

Полицијска академија

1

2,22%

БРОЈ УЧЕНИКА КОЈИ ЈЕ НАСТАВИО ШКОЛОВАЊЕ

45

78,95%

У радном односу:

0

 

Незапослени:

12

26,67%

Укупан број ученика:

57

 

Збирна табела за образовни профил: ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР

Високошколска установа

Број матураната

Проценат

Економски факултет, Крагујевац

11

28,21%

Економски факултет, Београд

5

12,82%

Факултет за хотелијерство и туризам

1

2,56%

Београдска пословна школа, Чачак

3

7,69%

University of Economics, St. Louis

1

2,56%

Висока пословна школа, Чачак

1

2,56%

Фон

1

2,56%

ПОДРУЧЈЕ ЕКОНОМИЈЕ:

23

58,97%

Висока школа струковних студија за информационе технологије, Београд

2

5,13%

Факултет техничких наука, Чачак

9

23,08%

Филолошки факултет, Београд

1

2,56%

Учитељски факултет, Чачак, смер васпитач

2

5,13%

Факултет политичких наука, Београд

1

2,56%

Правни факултет, Крагујевац

1

2,56%

БРОЈ УЧЕНИКА КОЈИ ЈЕ НАСТАВИО ШКОЛОВАЊЕ

39

82,97%

Незапослени:

8

17,03%

Укупан број ученика:

47

 

Збирна табела уписа за све четворогодишње образовне профиле:

Високошколска установа

Број матураната

Проценат

Економски факултет у Крагујевцу

42

29.17%

Економски факултет у Београду

15

10.42%

Фон

7

4,86%

Виша пословна школа, Чачак

3

2,08%

Београдска пословна школа

3

2,08%

Виша пословна школа, Београд

9

6,25%

University of St. Louis

1

0,69%

Фефа, Београд

1

0,69%

Мегатренд

1

0,69%

Туризам, Београд

3

2,08%

ПОДРУЧЈЕ ЕКОНОМИЈА:

85

59.03%

Правни факултет, Београд

6

4,17%

Правни факултет, Крагујевац

5

3,47%

ПМФ

2

1,39%

Факултет техничких наука, Чачак

21

14.58%

Факултет безбедности, Београд

4

2,78%

Meгатренд, безбедност

1

0,69%

Полицијска академија

2

1,39%

Учитељски факултет, Ужице

1

0,69%

Педагошки факултет, Ужице

2

1,39%

Учитељски факултет у Чачку, васпитач

2

1,39%

Висока школа стуковних студија за васпитаче

3

2,08%

Политичке науке, Београд

3

2,08%

Филолошки факултет, Београд

3

2,08%

Филолошки факултет, Косовска Митровица

1

0,69%

Философски факултет, Београд

1

0,69%

Висока школа струковних студија за информационе технологије, Београд

2

1,39%

БРОЈ УЧЕНИКА КОЈИ ЈЕ НАСТАВИО ШКОЛОВАЊЕ

144

83,72%

У радном односу:

1

0,58%

Незапослени:

27

15.70%

Укупан број ученика:

172

 

Закључци:

59,03% ученика Економске школе, након четворогодишњег школовања, продужило је школовање на високошколским установама, у економској струци.

66.67% ученика уписало је неки факултет или вишу школу у подручју ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА. У овај број увршћени су ученици који су се определили за правни факултет, поред подручја економије.

83,72% ученика након завршене Економске школе, продужило је своје школовање.

Највећи број ученика уписао је Економски факултет у Крагујевцу – 42 ученика, затим Економски факултет у Београду – 15 ученика.

Од неекономских факултета, најпопуларнији је Факултет техничких наука у Чачку, смер информационе технологије.

Због специфичности трогодишњег образовања, у претходне показатеље нису укључени подаци добијени о ученицима који су завршили образовни профил трговац. Само ретке високошколске установе омогућују упис ученицима након завршеног трећег степена, тако да највећи број ученика не продужава школовање или уписује четврти степен.

Следећа табела је преузета из извештаја о резултатима анкете матураната, која је реализована у априлу 2014. године. Она показује шта су матуранти желели или намеравали да упишу неколико месеце пре стварног уписа. Овој табели биће придружена табела из овог извештаја која показује које факултете су матуранти стварно уписали. На тај начин желимо да представимо у којој мери су жеље и намере матураната реалне.

Факултет /висока школа коју матуранти намеравају да упишу

број

проценат

Подаци о реализованом упису у јуну/августу 2014.године

 1. Економски факултет

48

29%

42

 1. Технички факултет у Чачку

13

8%

21

 1. Висока школа у Чачку

13

8%

3

 1. Учитељски факултет

11

7%

1

 1. Факултет политичких наука

10

6%

3

 1. Факултет за безбедност

10

6%

4

 1. Правни факултет

8

5%

11

 1. Факултет организационих наука

7

4%

7

 1. Филолошки факултет

6

4%

4

 1. Дефектологија

3

2%

0

 1. ДИФ

3

2%

0

 1. Туризам

2

1%

3

 1. Математика

2

1%

2

 1. Пољопривредни факултет

1

0.5%

0

 1. Поморски факултет

1

0.5%

0

 1. Екологија

1

0.5%

0

 1. Војна академија

1

0.5%

0

 1. Дизајн

1

0.5%

0

 1. Неодлучни

10

6%

Нису уписали 28

 

Полазне претпоставке истраживања:

Истраживањем  су обухваћени сви матуранти, ученици четвртог и трећег степена.

Податке приказане у табелама, прикупиле су одељењске старешине ових одељења.

У табелама је приказана:

- Процентуална структура ученика који су наставили школовање, ученика који су се запослили и ученика који су незапослени,у односу на укупан број ученика у одељењу

- У односу на број ученика који је наставио школовање, приказана је процентуална структура по високошколским установама, а у осенченим пољима, приказан је проценат ученика који су наставили школовање у подручју економије, без ученика који су уписали правни факултет.

Истраживање спроведено у сарадњи са одељењским старешинама.

Тим за каријерно вођење и професионалну оријентацију:

Јасмина Јеремић Ћировић, професор економске групе предмета

Гордана Јевтовић, професор економске групе предмета

Верица Вучковић, професор математике

Гордана Поповић Божанић, педагог

Ивана Милисављевић, професор економске групе предмета

 

 

Чачак, октобар 2014. године

РЕЗУЛТАТИ АНКЕТЕ

Резултати анкете

Ова анкета је намењена ученицима завршних разреда ради испитивања њихових професионалних интересовања и планова. Анкетирање је обављено у марту 2013. године и добијени су следећи резултати.
Број ученика који је учествовао у анкетирању: 163
Успех ученика у претходном разреду:

Одлични

65

40%

Врло добри

64

39%

добри

34

21%

Полна структура узорка:

Дечаци

48

29%

Девојчице

115

71%

Намере  по завршетку школовања
Наставак школовања на  факултету/високој школи

Факултет /висока школа

број

проценат

 1. Економски факултет

48

29%

 1. Технички факултет у Чачку

13

8%

 1. Висока школа у Чачку

13

8%

 1. Учитељски факултет

11

7%

 1. Факултет политичких наука

10

6%

 1. Факултет за безбедност

10

6%

 1. Правни факултет

8

5%

 1. Факултет организационих наука

7

4%

 1. Филолошки факултет

6

4%

 1. Дефектологија

3

2%

 1. ДИФ

3

2%

 1. Туризам

2

1%

 1. Математика

2

1%

 1. Пољопривредни факултет

1

0.5%

 1. Поморски факултет

1

0.5%

 1. Екологија

1

0.5%

 1. Војна академија

1

0.5%

 1. Дизајн

1

0.5%

 1. Неодлучни

10

6%

Табела 1

Најважније информације приликом припрема за упис на факултет/ високу школу:

Информација

Број

Проценат

 1. Предмети који се полажу на пријемном испиту (обавезни и изборни)

144

83%

 1. Могућности за запошљавање након завршетка изабраног факултета

107

66%

 1. Време полагања пријемног испита

103

63%

 1. Број студената који се уписује на буџет

99

61%

 1. Најмањи број бодова који је  потребан да би се уписао изабрани факултет

91

56%

 1. Цена полагања пријемног испита

39

24%

 1. Износ школарине за самофинансирање

40

24%

 1. Градови у којима постоји факултет који желим да упишем

40

24%

 

Упознатост  ученика  са информацијама које су навели као најважније за припреме за упис на факултет/високу школу:

 1. Потпуно информисани

97

65%

 1. Делимично информисани

47

31%

 1. Нису информисани

7

4%

 

Запослење
Најважније информације приликом запошљавања

Информација

Број

Проценат

 1. Послове које се могу обављати са завршеном Економском школом

53

32%

 1. Установама у којима се може запослити са завршеном Економском школом

36

22%

 1. Документација  коју треба припремити приликом запошљавања

33

20%

 1. Службе  у којима се може  да радити са завршеном Економском школом

27

17%

 1. Како написати биографију

18

11%

 1. Улога Националне службе за запошљавање приликом запошљавања

11

7%

 

Упознатост  ученика  са информацијама које су навели као најважније приликом запошљавања:

 1. Потпуно информисани

38

61%

 1. Делимично информисани

7

11%

 1. Нису информисани

17

28%

 

Извори информација које су важне професионално опредељење ученика

Извор информација

број

проценат

 1. Медији (штампа, ТВ, интернет

74

45%

 1. Другови, вршњаци, пријатељи

63

39%

 1. Родитељи и рођаци

60

37%

 1. Студенти

56

34%

 1. Људи који су завршили студије

51

31%

 1. Школски наставници

34

21%

 1. Стручњаци за професионалну оријентацију (психолог, педагог)

13

8%

 1. Запослени

12

7%

 

Резултати вредновања школе као извора информација које су важне професионално опредељење ученика

Тврдња

нетачно/, није присутно

у мањој мери тачно/

присутно

у већој мери тачно/

присутно

тачно/

у потпуности присутно

1. У школи можемо да добијемо информације о могућностима наставка школовања или запошљавања

16

10%

67

41%

61

37%

17

10%

2. Наставници нас подстичу да тражимо допунске информације у вези са наставком

школовања или запошљавања

32

20%

61

37%

55

34%

16

10%

3. У школи могу добити савете у вези са избором факултета/занимања

21

13%

46

28%

62

38%

33

20%

4. Наставници истичу потребу сталног образовања

15

9%

38

23%

47

28%

66

40%

5. Наставници ми помажу да проценим сопствене способности, знања и вештине потребне за наставак школовања или запослење

17

10%

53

33%

41

25%

8

5%

 

Предлози ученика за активности које би у школи могле да се организују како би се ученицима обезбедиле информације које су важне за њихово професионално опредељење:

Посете предавача са факултета
Посете бивших ученика који су уписали факултете
Разговори са психологом
Посете представника привредних друштава
Секције

Закључак:

На основу података може се закључити:

да највећи број ученика остаје при свом примарном професионалном опредељењу, за подручје рада економија, право и администрација
да су ученици у већини  упознати са информацијама  које су им важне за професионално опредељење
Информисаност ученика је већа кад је наставак школовања у питању
да су најчешћи извори тих информација медији, пријатељи, родитељи и рођаци
око 50% ученика у школи не препознаје, у оквиру наставних и ваннаставних активности, утицај школе на њихов професионални развој

Задаци:

информисање ученика и родитеља у вези са запошљавањем након средње школе
обезбедити информације које су ученици навели као најмање познате
промовисање школе као важног фактора професионалног развоја ученика

 

 

Саопштење за родитеље и ученике

Професионална оријентација и саветовање увек су били део нашег посла и реализовали су се кроз свакодневну комуникацију са ученицима, разна предавања и радионице које је водила стручна служба школе.

Од ове школске године  у Економској школи почео је са радом Тим за каријерно вођење и професионалну оријентацију. Задатак овог тима је да:

 1. информише ученике о свету рада и могућностима наставка образовања
 2. саветује ученике како да препознају своје таленте, способности и интересовања и према њима одаберу праву професију за себе
 3. помогне ученицима да донесу праву одлуку о даљем образовању или професији
 4. помогне у решавању свих других недоумица које ученици имају у вези своје будућности

Тим за каријерно вођење и професионалну оријентацију жели да:

 1. организује што више посета од стране представника бројних факултета које наши ученици уписују
 2. организује предавања на којима ће ученици чути како су одабрали факултет или посао познати успешни привредници из Чачка
 3. информише ученике о проходности на факултете у земљи
 4. информише ученике о тржишту рада
 5. упозна ученике са савременим концептом каријере, који се односи на све оно што човек у живот ради – каријера није само посао (занимање), већ обухвата и образовање, улоге у породици, улоге у друштву и слободно време
 6. каријера траје цео живот – желимо ученике да упознамо са потребом за целоживотним образовањем

Тим за каријерно вођење и саветовање своје задатке остварује:

 1. кроз сарадњу за одељењским старешинама
 2. кроз непосредан рад са ученицима
 3. кроз сарадњу са родитељима
 4. кроз сарадњу са стручним органима у школи и другим тимовима
 5. кроз сарадњу са институцијама у локалној заједници

Позивамо све заинтересовање наставнике, ученике и родитеље на сарадњу, како би сви заједно помогли ученицима наше школе да започну успешну каријеру.

Тим за каријерно вођење и саветовање

Анђелка Стојадиновић, психолог
Верица Вучковић, професор математике
Светлана Васојевић, професор енглеског језика
Јасмина Савић, професор социологије
Драгица Вујичић, професор економске групе предмета
Ивана Милисављевић, проф.економске групе предмета