ТРГОВИНА ЉУДИМА

IMG dd849037bbf1ac37d370873cb9a90950 V
 
Тим за каријерно вођење и саветовање у у сарадњи са Правним  факултетом из Косовске Митровице организовао је предавање на тему: ТРГОВИНА ЉУДИМА у уторак , 23. априла 2019. године , 12:45 часова
 
Предавање је реализовао др.Саша Атанасов, доцент на правном факултету у Косовској Митровици.

Извештај са предавања представника државног економског факултета из Новог Сада

Тим за каријерно вођење и саветовање у сарадњи са Економским факултетом Универзитета у Новом Саду, организoвао је предавање на тему:

PR u online i offline medijima

Предавач je биo доцент др. Ненад Ђокић са Економског факултета у Новом Саду.

Предавање је одржано у уторак, 11.12.2018. године, са почетком у 12:45, у учионици број 10, у присуству већег броја матураната и наставника Економске школе.

Доцент др. Ненад Ђокић је најпре представио Економски факултет Универзитета у Новом Саду, истичући предности и погодности које нуди овај факултет. Истакао је и веома повољне услове овог факултета са седиштем у Суботици, где ученици имају све што им је потребно током студирања – школовање, смештај у студентском дому и студентску мензу.

EF NS 1

 

Где су наши ученици – матуранти школске 2016/17. године

ИЗВЕШТАЈ О УПИСУ МАТУРАНАТА НА ФАКУЛТЕТЕ И ВИСОКОШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ГЕНЕРАЦИЈА 2015/16. ГОДИНЕ

погледајте у прилогу на следећем ЛИНКУЛИНКУ

Извештај са предавања професора Београдске пословне школе

Тим за каријерно вођење и професионалну оријентацију у сарадњи са Београдском пословном школом, организoвао је предавање на тему:

„ПРЕДНОСТИ СТРУКОВНОГ ДУАЛНОГ ОБРАЗОВАЊА“

Предавачи су били: проф. др Славица Мандић и проф. др Весна Јокановић.

Предавање је  одржано у среду, 05. априла 2017. године, са почетком у 12:45 у учионици број 10, у присуству већег броја матураната и наставника Економске школе.

Предавањем „Предности струковног дуалног образовања“ ученицима је указано на предности оваквог начина образовања. Наиме, студенти осим класичног учења на факултету имају прилику да уче и кроз праксу у разним организацијама са којима Београдска пословна школа има склопљене уговоре, као што су: „Комерцијална банка“, „АИК банка“, „Ерсте банка“, Министарство спољних послова, Општина Звездара, „Вечерње новости“, „Србија шуме“, „Пошта Србије“, Управа царина, „Delhaize Serbia“, „Wiener Stadtische“, хотел „Falkensteiner“, Туристичка организација Србије, Туристичка организација Београд и др. Такође, предавачи су истакли да имају вишегодишњу сарадњу са државним Универзитетом кооперативних студија из Штудгарта, државним Универзитетом Софиа Антиполис из Нице уз могућност стицања двојне дипломе, као и сарадња са универзитетима у Кини, Русији, Америци и Канади.

Strukovno dualno obrayovanje 1

Као предност ове високошколске установе истакнуто је и то да имају своје одељење у Чачку, тако да ученици који нису у могућности да студирају у Београду, могу то да учине у свом граду и тако избегну трошкове плаћања стана као и остале трошкове које изискује студирање у другом граду.

Strukovno dualno obrayovanje 2

Осим тога матуранти су могли да чују и битне информације у вези уписа на Београдску пословну школу. Такође су представљени смерови Београдске пословне школе: Информациони системи и технологије, Финансије, рачуноводство и банкарство, Менанџмент, Маркетинг и трговина, Порези и царине, Јавна управа и Менанџмент туризма. Студијски програм се састоји из основних струковних студија у трајању од три године, након чега студенти могу да се определе за специјалистичке струковне студије у трајању од једне године или за мастер струковне студије у трајању од две године.

                        Тим за каријерно вођење и професионалну оријентацију

Јелена Поповић

Где су наши ученици – матуранти школске 2015/16. године

ИЗВЕШТАЈ О УПИСУ МАТУРАНАТА НА ФАКУЛТЕТЕ И ВИСОКОШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ГЕНЕРАЦИЈА 2015/16. ГОДИНЕ

погледајте у прилогу на следећем ЛИНКУ

Где су наши ученици – матуранти школске 2014/15. године

ИЗВЕШТАЈ О УПИСУ МАТУРАНАТА НА ФАКУЛТЕТЕ И ВИСОКОШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ГЕНЕРАЦИЈА 2014/15. ГОДИНЕ

погледајте у прилогу на следећем ЛИНКУ

Координатор тима: Ивана Милисављевић

План рада тима за каријерно извођење и саветовање

Координатор тима: Ивана Милисављевић

Чланови тима за школску 2015/16: Верица Вучковић, Гордана Јевтовић, Јасмина Јеремић Ћировић, Гордана Поповић Божанић

Назив тима:

Тим за каријерно вођење и професионалну оријентацију

Руководилац

Ивана Милисављевић

Број чланова

5

Месец

Активности/ теме

Сарадници *

Позив на документ (ШП;РПШ;Статут)

Септембар

Планирање активности које је потребно реализовати у току школске године

Упознавање нових чланова са активностима тима у претходној школској години

Октобар

Рад на прикупљању података о бившим ученицима школе

Одељењске старешине

ШП

Анкетирање ученика четврте године

Одељењске старешине

Психолог

Новембар

Информисање родитеља и ученика школе о каријерном вођењу као облику подршке ученицима

Тим за сајт школе

РПШ

ШП

Обрада и извештај о реализованој анкети

Тим за маркетинг

децембар

Организовано предавање НСЗ

Директор

Тим за партнерства и пројекте

ШП

фебруар

Организовано предавање и представљање једног факултета

Директор

Тим за партнерства и пројекте

ШП

Рад на прикупљању података о бившим ученицима школе

Одељењске старешине

ШП

Март

Организовано предавање и представљање једног факултета

Директор

Тим за партнерства и пројекте

ШП

Организована посета Индексу

Одељењске старешине

Април

Континуирано ифнормисање ученика о конкурсима за упис на факултете

Представљање једног родитеља/предузетника

Одељењске старешине

ШП, РПШ

Август

Извештавање о раду тима, анализа рада

 

Координатор тима: Ивана Милисављевић

Чланови: Јасмина Савић, Верица Вучковић, Анђелка Стојадиновић, Драгица Вујичић, Светлана Васојевић

Време реализације Теме Начин реализације Носиоци активности
Септембар Информисањ чланова тима о садржају и задацима професионалне оријентације и каријерног вођења

Истраживања докумената о каријерном вођењу

Истраживања на интернету сличних активности

Дефинисање конкретних задатака и подела посла за планиране активности у првом полугодишту

Сви чланови тима
Октобар Информисање ученика, родитеља и колега о постојању и активностима тима за каријерно вођење и саветовање

Припрема промотивних материјала у сарадњи са Ученичким парламентом

Информисање ученика преко разредних старешина

Присуство или информисање преко родитељских састанака

Континуирано информисање ученика и родитеља о свему што им може бити од користи у доношењу одлуке о даљем раду или образовању

Чланови тима

Ученички парламент

Разредне старешине

Новембар Припрема истраживања о томе колико су ученици информисани о могућностима запошљавања и даљег образовања

Састављање упитника

Избор циљне групе

Дефинисање временског оквира за реализацију

сви чланови тима
Децемабар Реализација истраживања Анкетирање, обрада података, статистички прикази, припрема презентације, презентација на Наставничком већу Чланови тима уз помоћ разредних старешина и ученика
Јануар Анализа реализованих активности тима у првом полугодишту и израда детаљног плана рада за друго полугодиште

Анализа реализованих активности

Дефинисање предстојећих задатака, подела активности у тиму и дефинисање временског оквира

Чланови тима
Фебруар Припрема предавања о могућностима запошљавања и могућностима запослења

Концепт предавања

Истраживање релевантних информација за предавање

Израда временског оквира за реализацију предавања

Сви чланови тима
Март Припрема упитника за анкетирање бивших ученика на часу у оквиру прославе 10 година матуре Израда упитника Сви чланови
Април Реализација предавања Реализација предавања Сви чланови тима и разредне старешине
Мај

Организација посета Индексу, и факултетима у граду

Позив факултетима да посете Економску школу и одрже кратка промотивна и информативна предавања о могућностима наставка школовања

Организација посета ученика у данима отворених врата за факултете

Посета факултетима у граду у време отворених врата

Контактирање факултета ради добијања детаљних информација о могућностима студирања код њих (упис, квоте, стипендирање...)

Чланови тима

Наставници који желе да воде организоване посете

Јун Реализација анкетирања бивших ученика школе у оквиру прославе годишњице матуре Анкетирање, обрада података, статистика, припрема презентације и презентација

Сви чланови тима

Август Извештавање о раду тима

Анализа реализованих активности

Састављање извештаја о раду тима

Сугестије за промене које треба учинити наредне године

Чланови тима

 

Назив тима:

Тим за каријерно вођење и професионалну оријентацију

Руководилац

Ивана Милисављевић

Број чланова

5

Месец

Активности/ теме

Сарадници *

Позив на документ (ШП;РПШ;Статут)

Септембар

Планирање активности које је потребно реализовати у току школске године

Упознавање нових чланова са активностима тима у претходној школској години

Октобар

Рад на прикупљању података о бившим ученицима школе

Одељењске старешине

ШП

Анкетирање ученика четврте године

Одељењске старешине

Психолог

Новембар

Информисање родитеља и ученика школе о каријерном вођењу као облику подршке ученицима

Тим за сајт школе

РПШ

ШП

Обрада и извештај о реализованој анкети

Тим за маркетинг

децембар

Организовано предавање НСЗ

Директор

Тим за партнерства и пројекте

ШП

фебруар

Организовано предавање и представљање једног факултета

Директор

Тим за партнерства и пројекте

ШП

 

Рад на прикупљању података о бившим ученицима школе

Одељењске старешине

ШП

 

Март

Организовано предавање и представљање једног факултета

Директор

Тим за партнерства и пројекте

ШП

 

Организована посета Индексу

Одељењске старешине

 

Април

Континуирано ифнормисање ученика о конкурсима за упис на факултете

 

Представљање једног родитеља/предузетника

Одељењске старешине

ШП, РПШ

 

Август

Извештавање о раду тима, анализа рада