Тим за ванредне ученике

Руководилац: Александра Вучковић

Чланови тима за школску 2015/16: Милица Скелић, Славица Салемовић, Милена Селаковић, Драгана Јовановић

Назив тима: Тим за ванредне ученике
Руководилац Александра Вучковић
Број чланова 5
Месец Активности/ теме Сарадници * Позив на документ (ШП;РПШ
септембар Испитни рок за школску 2014/2015.

Директор школе

Наставници, Секретар школе,

Референт за ванредне ученике

Статут
октобар Упис у нову школску 2015/2016. годину

Директор школе,

Секретар школе,

Референт за ванредне ученике

Статут
новембар Испитни рок за школску 2015/2016.

Директор школе,

Секретар школе,

Референт за ванредне ученике

Статут
децембар Администрација

Директор школе,

Секретар школе,

Референт за ванредне ученике

Статут
јануар Испитни рок за школску 2015/2016.

Директор школе,

Секретар школе,

 Наставници

Референт за ванредне ученике

Статут
фебруар Администрација

Директор школе,

Секретар школе,

 Наставници

Референт за ванредне ученике

Статут
март

Администрација

Директор школе,

Секретар школе,

 Наставници

Референт за ванредне ученике

Статут

 

април

Испитни рок за школску 2015/2016.

Директор школе,

Секретар школе,

 Наставници

Референт за ванредне ученике

Статут

мај Испитни рок за школску 2015/2016.

Директор школе,

Секретар школе,

 Наставници

Референт за ванредне ученике

Статут

 

јун

 

Испитни рок за школску 2015/2016.

Директор школе,

Секретар школе,

 Наставници

Референт за ванредне ученике

Статут

 

Циљеви тима Задаци тима Чланови тима

Обезбеђивање финансијских средстава за школу

-води евиденцију о ванредним ученицима

-организује испите за ванредне ученике

-утврђује разлику испита предмета

води евиденцију о свом раду (записници, присуство чланова...)

Александра Вучковић, руководилац,

Милена Селаковић

Милица Скелић

Биљана Војичић

Драгана Јовановић

Славица Салемовић