Дани отворених врата Економске школе

Економске школе и да посете часове обуке у вритуелним привредним друштвима, банкама и осигуравајућим друштвима.

 OV1

OV2

OV3

OV5

OV6

Тим за маркетинг и односе са јавношћу