Мој пут после средње школе

Извештај са предавања „Мој пут после средње школе“

У уторак 26. марта 2019. године чланови Секције тима за маркетинг и односе са јавношћу водили су разговор са бившим ученицима Економске школе који су сада успешни у свом послу, на тему „Мој пут после средње школе“.

Младен Мојсиловић, Тијана Луковић, Јелена Стојић, Јелена Јочовић, Ђурђица Мариновић и Дејан Златић су поделили своја искуства одговарањем на питања ученика. Питања су се односила на одабир факултета, начин учења, прикључивање разним организацијама на почетку студирања, становање у дому, на шта треба да обрате пажњу приликом запошљавања и многа друга питања.

Радиша Радојичић, који је завршио Поморски факултет у Словенији, пошто није био у могућности да присуствује разговору, послао је ученицима видео поруку са корисним саветима за студирање и живот у Словенији.

Ученици четвртог разреда наше школе су препознали корисност добијених информација и показали захвалност и одушевљење за изузетно представљање бивших ученика.

                                                                                                   Тим за маркетинг и односе са јавношћу

IMG 20190326 133314

 Moj put posle srednje škole

Дани отворених врата Економске школе

У марту 2019. године ученици завршних разреда основних школа посетили су нашу школу. Дочекали су их чланови Тима за маркетинг и односе са јавношћу, чланови Секције тима и истакнути ученици.

Основци су имали могућност да послушају презентацију образовне понуде

OV

Тим за маркетинг и односе са јавношћу

Назив СВ: Tим за маркетинг и односе са јавношћу, план за 2018/2019
Руководилац Мирослава Митровић
Чланови тима за 2018/2019 Мирослава Митровић, Снежана Гостиљац, Зорица Максимовић, Драгана Гајовић и Сања Николић
Месец Активности/ теме Сарадници * Позив на документ (ШП;РПШ;Статут)
септембар Доношење плана рада тима за школску 2018/2019. Чланови тима
Организација берзе књига ПР
Формирање секције за уређење сајта школе Ученици и наставници
октобар Анализа уписаних ученика у први разред и поређење са прошлогодишњим подацима Чланови тима РПШ
Сарадња са другим тимовима Вође тимова и ученици
новембар Ажурирање сајта школе Уредник сајта школе
Планирање израде пропагандног материјала школе. Чланови тима ученици, РПШ
децембар Израда пропагандног материјала Ученици и чланови тима РПШ
Организација предавања Директор чланови тима РПШ
јануар Планирање пријема ученика основних школа у оквиру промоције образовних профила

Чланови тима

педагози основних школа

РПШ

Информисање јавности о резултатима такмичења наших ученика

и о обележавању дана Светог Саве

Новинари ученици наставници РПШ
фебруар Пријем ученика и наставника ОШ у оквиру презентације образовне понуде наше школе за наредну школску годину

чланови тима

у привреднициченици

РПШ
Планирање активности за Сајам   виртуелних ПД   Директор, вође тимова,наставници, ученици, спонзори, родитељи РПШ
март Пријем ученика и наставника ОШ у оквиру презентације образовне понуде наше школе. Чланови тима ,наставници ,ученици РПШ
Припреме за Сајам виртуелних ПД ипредстављање школе Чланови тима,ученици,остали тимови
април Реализација активности у оквиру Сајма ВПДИнформисање јавности о резултатима са такмичења наших ученика

Чланови тима, ученици,наставници

новинари

РПШ
мај

Планирање активности у оквиру свечане доделе диплома матурантима

Директор,одељенске старешине,ученици чланови тима за ваннаставне активности, као и тима за маркетинг РПШ
јун Реализација активности у оквиру свечане доделе диплома Директор,ученици,старешине,чланови тима РПШ
Писање извештаја о раду тима Чланови тима РПШ
август Избор члавова тима за наредну школску годину

Наставници

РПШ