План рада тима за маркетинг и односе са јавношћу за школску 2020/21. годину

 

Назив СВ:

Tим за маркетинг и односе са јавношћу

Руководилац

Зорица Максимовић

Чланови тима за 2020/2021.

Мирослава Митровић, Снежана Гостиљац, Зорица Максимовић, Драгана Гајовић, Лела Митровић и Черкез Маријана

Број чланова

6

Месец

Активности/ теме

Сарадници *

Позив на документ (ШП;РПШ;Статут)

Септембар

Доношење плана рада тима за школску 2020/2021.

Чланови тима

 

Учествовање у организација берзе књига

ПР

 

Октобар

Анализа уписаних ученика у први разред

Чланови тима

РПШ

Сарадња са другим тимовима

Вође тимова и ученици

 

Новембар

Планирање израде маркетиншког  материјала за представљање школе. 

Чланови тима ученици,

РПШ

Децембар

Израда маркетиншког материјала

Ученици и чланови тима

РПШ

Јануар

Планирање начина промоције образовних профила

Чланови тима

педагози

РПШ

Фебруар

Промоција образовне понуде наше школе за наредну школску годину

Чланови тима, наставници,ученици

РПШ

Март

Промоција образовне понуде наше школе за наредну школску годину

Чланови тима, наставници,ученици

РПШ

Април

Информисање јавности о резултатима са такмичења наших ученика уколико се буду одржавала

Чланови тима, ученици, наставници

новинари

РПШ

Мај

Планирање  активности у оквиру доделе диплома матурантима

Директор,одељенске старешине завршних разреда,ученици чланови тима за ваннаставне активности, као и тима за маркетинг

РПШ

Јун

Реализација активности у оквиру доделе диплома

Директор, ученици, старешине, чланови тима

РПШ

Писање извештаја о раду тима

Чланови тима

РПШ

Август

Избор члавова тима за наредну школску годину

Наставници

РПШ


 

Мој пут после средње школе

Извештај са предавања „Мој пут после средње школе“

У уторак 26. марта 2019. године чланови Секције тима за маркетинг и односе са јавношћу водили су разговор са бившим ученицима Економске школе који су сада успешни у свом послу, на тему „Мој пут после средње школе“.

Младен Мојсиловић, Тијана Луковић, Јелена Стојић, Јелена Јочовић, Ђурђица Мариновић и Дејан Златић су поделили своја искуства одговарањем на питања ученика. Питања су се односила на одабир факултета, начин учења, прикључивање разним организацијама на почетку студирања, становање у дому, на шта треба да обрате пажњу приликом запошљавања и многа друга питања.

Радиша Радојичић, који је завршио Поморски факултет у Словенији, пошто није био у могућности да присуствује разговору, послао је ученицима видео поруку са корисним саветима за студирање и живот у Словенији.

Ученици четвртог разреда наше школе су препознали корисност добијених информација и показали захвалност и одушевљење за изузетно представљање бивших ученика.

                                                                                                   Тим за маркетинг и односе са јавношћу

IMG 20190326 133314

 Moj put posle srednje škole

Дани отворених врата Економске школе

У марту 2019. године ученици завршних разреда основних школа посетили су нашу школу. Дочекали су их чланови Тима за маркетинг и односе са јавношћу, чланови Секције тима и истакнути ученици.

Основци су имали могућност да послушају презентацију образовне понуде

OV

Тим за маркетинг и односе са јавношћу

Назив СВ: Tим за маркетинг и односе са јавношћу, план за 2018/2019
Руководилац Мирослава Митровић
Чланови тима за 2018/2019 Мирослава Митровић, Снежана Гостиљац, Зорица Максимовић, Драгана Гајовић и Сања Николић
Месец Активности/ теме Сарадници * Позив на документ (ШП;РПШ;Статут)
септембар Доношење плана рада тима за школску 2018/2019. Чланови тима
Организација берзе књига ПР
Формирање секције за уређење сајта школе Ученици и наставници
октобар Анализа уписаних ученика у први разред и поређење са прошлогодишњим подацима Чланови тима РПШ
Сарадња са другим тимовима Вође тимова и ученици
новембар Ажурирање сајта школе Уредник сајта школе
Планирање израде пропагандног материјала школе. Чланови тима ученици, РПШ
децембар Израда пропагандног материјала Ученици и чланови тима РПШ
Организација предавања Директор чланови тима РПШ
јануар Планирање пријема ученика основних школа у оквиру промоције образовних профила

Чланови тима

педагози основних школа

РПШ

Информисање јавности о резултатима такмичења наших ученика

и о обележавању дана Светог Саве

Новинари ученици наставници РПШ
фебруар Пријем ученика и наставника ОШ у оквиру презентације образовне понуде наше школе за наредну школску годину

чланови тима

у привреднициченици

РПШ
Планирање активности за Сајам   виртуелних ПД   Директор, вође тимова,наставници, ученици, спонзори, родитељи РПШ
март Пријем ученика и наставника ОШ у оквиру презентације образовне понуде наше школе. Чланови тима ,наставници ,ученици РПШ
Припреме за Сајам виртуелних ПД ипредстављање школе Чланови тима,ученици,остали тимови
април Реализација активности у оквиру Сајма ВПДИнформисање јавности о резултатима са такмичења наших ученика

Чланови тима, ученици,наставници

новинари

РПШ
мај

Планирање активности у оквиру свечане доделе диплома матурантима

Директор,одељенске старешине,ученици чланови тима за ваннаставне активности, као и тима за маркетинг РПШ
јун Реализација активности у оквиру свечане доделе диплома Директор,ученици,старешине,чланови тима РПШ
Писање извештаја о раду тима Чланови тима РПШ
август Избор члавова тима за наредну школску годину

Наставници

РПШ