План рада тима за ванредне ученике за школску 2020/21. годину

Назив тима:

Тим за ванредне ученике

Руководилац

Јована Шеловић

Број чланова

4

Месец

Активности/ теме

Сарадници:

Александра Вучковић

Славица Салемовић

Милица Скелић

Позив на документ (ШП;РПШ;Статут)

Септембар

Испитни рок за школску 2019/2020. годину

Референт за ванредне ученике

Директор школе

Секретар школе

Наставници

Статут

Октобар

Упис у нову школску 2020/2021. годину

Референт за ванредне ученике

Директор школе

Секретар школе

Наставници

Статут

Новембар

Испитни рок за школску 2020/2021. годину

Референт за ванредне ученике

Директор школе

Секретар школе

Наставници

Статут

Децембар

Администрација

Референт за ванредне ученике

Директор школе

Секретар школе

Наставници

Статут

Јануар

Испитни рок за школску 2020/2021. годину

Референт за ванредне ученике

Директор школе

Секретар школе

Наставници

Статут

Фебруар

Администрација

Референт за ванредне ученике

Директор школе

Секретар школе

Наставници

Статут

Март

Администрација

Референт за ванредне ученике

Директор школе

Секретар школе

Наставници

Статут

Април

Испитни рок за школску 2020/2021. годину

Референт за ванредне ученике

Директор школе

Секретар школе

Наставници

Статут

Мај

Испитни рок за школску 2020/2021. годину

Референт за ванредне ученике

Директор школе

Секретар школе

Наставници

Статут

Јун

Испитни рок за школску 2020/2021. годину

Референт за ванредне ученике

Директор школе

Секретар школе

Наставници

Статут

Август

Администрација

Референт за ванредне ученике

Директор школе

Секретар школе

Наставници

Статут

Тим за ванредне ученике

Руководилац: Александра Вучковић

Чланови тима за школску 2015/16: Милица Скелић, Славица Салемовић, Милена Селаковић, Драгана Јовановић

Назив тима: Тим за ванредне ученике
Руководилац Александра Вучковић
Број чланова 5
Месец Активности/ теме Сарадници * Позив на документ (ШП;РПШ
септембар Испитни рок за школску 2014/2015.

Директор школе

Наставници, Секретар школе,

Референт за ванредне ученике

Статут
октобар Упис у нову школску 2015/2016. годину

Директор школе,

Секретар школе,

Референт за ванредне ученике

Статут
новембар Испитни рок за школску 2015/2016.

Директор школе,

Секретар школе,

Референт за ванредне ученике

Статут
децембар Администрација

Директор школе,

Секретар школе,

Референт за ванредне ученике

Статут
јануар Испитни рок за школску 2015/2016.

Директор школе,

Секретар школе,

 Наставници

Референт за ванредне ученике

Статут
фебруар Администрација

Директор школе,

Секретар школе,

 Наставници

Референт за ванредне ученике

Статут
март

Администрација

Директор школе,

Секретар школе,

 Наставници

Референт за ванредне ученике

Статут

 

април

Испитни рок за школску 2015/2016.

Директор школе,

Секретар школе,

 Наставници

Референт за ванредне ученике

Статут

мај Испитни рок за школску 2015/2016.

Директор школе,

Секретар школе,

 Наставници

Референт за ванредне ученике

Статут

 

јун

 

Испитни рок за школску 2015/2016.

Директор школе,

Секретар школе,

 Наставници

Референт за ванредне ученике

Статут

 

Циљеви тима Задаци тима Чланови тима

Обезбеђивање финансијских средстава за школу

-води евиденцију о ванредним ученицима

-организује испите за ванредне ученике

-утврђује разлику испита предмета

води евиденцију о свом раду (записници, присуство чланова...)

Александра Вучковић, руководилац,

Милена Селаковић

Милица Скелић

Биљана Војичић

Драгана Јовановић

Славица Салемовић