Учешће ученика Економске школе на међународној конференцији „Зелени преокрет“ у Градској библиотеци „Владислав Петковић Дис“

У Градској библиотеци „Владислав Петковић Дис“ 28. 9. и 29. 9. 2023. године одржана је међународна конференција „Зелени преокрет“ са темом циркуларне економије.

Посета библиотеци

На крају школске 2018/2019 године, ученици Економске школе су са својим професорима Јасмином Обренић и Татјаном Пајић, посетили Градску библиотеку Владислав Петковић Дис у Чачку.

jasmina

Љубазне библиотекарке су показале ученицама у каквим условима ради новоотворена библиотека и које се могућности пружају члановима ове установе.

Филм Балканска међа

У понедељак, 25. и у уторак 26. овог месеца, у Дому културе, бројни ученици Економске школе као и запослени у њој, су присуствовали пројекцији филма Балканска међа. Реч је о новом филму српско-руске копродукције којим се показују догађања из 1999. године.

Тим за ваннаставне активности

Руководилац: Биљана Максимовић

Чланови тима за 2015/16: Татјана Пајић, Јелена Поповић, Милош Јелић Биљана Плазинић, Јасмина Васиљевић, Драгица Вујичић, Драган Томић

Назив тима ТИМ ЗА ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ
Руководилац Биљана Максимовић
Број чланова 7
Месец Активности/ теме Сарадници * Позив на документ (ШП;РПШ;Статут)
Септембар 1. Израда плана рада Тима    

2. Прикупљање информација о планираним / жељеним секцијама и информисање ученика о постојећим секцијама и другим ваннаставним активностима у школи

3. Реализација стручно-студијског путовања

Стручна већа,

Ученички парламент

Наставници задужени за секције и додатну наставу

ШП

4. Идентификовати талентоване и надарене ученике и њихове активности

Одељењске старешине

Ученички парламент

РПШ

5. Прикупљање извештаја о реализованим ваннаставним активностима током текућег месеца    
Октобар 1.Укључивање ученика у рад секција и остале ваннаставне активности које се реализују у школи Предметни наставници

ШП,РПШ

2. Учешће ученика у културним манифестацијама Предметни наставници ШП
3. Прикупљање извештаја о реализованим ваннаставним активностима током месеца    
Новембар 1. Ажурирање извештаја за сајт школе Тим за маркетинг и односе са јавношћу  
2. Учешће ученика у спортским такмичењима Предметни наставници ШП
3. Прикупљање извештаја о реализованим ваннаставним активностима    
Децембар 1. Ангажовање ученика у организацији ваннаставних активности

Предметни наставници

Стручна већа

 
2. Прикупљање извештаја о рализованим ваннаставним активностима Предметни наставници РПШ
Јануар

1. Учешће ученика у културним манифестацијама

2. Прикупљање извештаја о рализованим ваннаставним активностима током првог полугод.

Предметни наставници

ШП

Фебруар

 

1. Мотивисање надарених и талентованих ученика да учествују на бројним такмичењима

Предметни наставници

РПШ
2. Прикупљање извештаја са одржаних такмичења и осталих реализованих ваннаставних активности

Предметни наставници

 
Март 1. Учешће ученика у културним манифестацијама, такмичењима и спортским догађајима

Предметни наставници

ШП

Април 1. Укључивање ученика у презентацију школе Тим за маркетинг и односе са јавношћу

РПШ

2. Реализација стручно-студијских путовања, излета, посета, екскурзија

Одељењске старешине

ШП

Мај 1. Укључивање ученика и наставника у заједничке акције (уређење школског простора и дворишта)

Одељењске старешине

Наставници задужени за секције

ШП,РПШ

2. Реализација излета и посета Одељењске старешине

ШП

Јун 1. Укључивање ученика у школске манифестације Тим за маркетинг и односе са јавношћу

РПШ

2. Ажурирање извештаја о ваннаставним активностима за школски извештај    
Август 1. Састављање извештаја о оствареним ваннаставним активностима у школској 2014/2015. години    
Циљеви тима Задаци тима Чланови тима

Унапређивање квалитета ваннаставних активности у школи

-учествује у изради   понуде ваннаставних активности за школску годину,

-прати реализацију ваннаставних активности,

-учествује у организовању свечаности, манифестација, такмичења исл.,

-води евиденцију о свом раду (записници, присуство чланова...)

Биљана Максимовић, руководилац

Јелена Поповић,

Татјана Пајић,

Јасмина Васиљевић,

Зорица Максимовић

Биљана Плазинић,

Драган Томић,

Милош Јелић,

Марија Милојевић и

Гроздана Милутиновић

    

Активности чланова Тима за ваннаставне активности дефинисане су Планом и програмом ваннаставних активности.