Ерасмус+ пројекат BRIDGE

Економска школа из Чачка од децембра 2022. године учествује у реализацији међународног Ерасмус+ пројекта BRIDGE у сарадњи са партнерима из Аустрије, Бугарске, Црне Горе и Босне и Херцеговине.

Конкурс Erasmus+

Матуранти наше школе током протеклог месеца учествовали су на конкурсу Erasmus+ пројекта Discovery EU, који је био отворен до 18. октобра 2023.године. Право на учешће имали су сви ученици који имају 18 година.

Посета ученика из Словеније Економској школи у октобру 2018. године

Економска школа у Чачку може се похвалити вишегодишњом сарадњом са Образовним центром у Љубљани – највећом средњом стручном школом у Словенији. Ученици и наставници из поменутих школа сваке школске године реализују две радне посете на одређену тему из области образовања, културе и заштите животне средине.

У периоду од 17. до 21. октобра 2018. године из Словеније у радну посету Економској школи у Чачку дошле су ученице Лана и Сара у пратњи професорке Лее Јанежич. У истом периоду, друга група ученика и професора из Словеније посетила је Политехничку школу у Крагујевцу.

 

Ученице су у горе наведеном периоду биле смештене код ученица домаћина Андријане Трифуновић, одељење 46 и Ивоне Тошовић, одељење 36. Циљ посете ученица и наставнице из Словеније је размена искуства са нашим ученицима и наставницима на тему предузетништва и сајамског пословања.

slovenija3

Тим за пројекте и партнерства

Циљеви тима Задаци тима Чланови тима

-Унапређивање квалитета процеса образовања и васпитања кроз реализацију пројеката и склапањем партнерстава

-Развијање компентеција ученика

-Развијање компетенција наставника

-Обезбеђивање наставних средстава

-израђује пројекте, прати њихову реализацију,

-учествује у реализацији пројаката (по потреби)

-прати конкурсе за пројекте

-успоставља партнерства са другим установама и школама ради размене искустава и унапређења процеса образовања

-планира и реализује активности везане за партнерства

-води евиденцију о свом раду (записници, присуство чланова...)

Ана Спасојевић, руководилац

 Горан Шипетић

Весна Поповић

Љубица Бојовић  Драгана Гајовић

Георгина Драговић

Драгица Дроца

Павле Брковић

Никла Василић

План и програм рада тима за парнерство и пројекте  за школску 2015/16.

Време реализације Активности Сарадници Позив на документ

Септембар

 

Октобар

Новембар

-састанак чланова тима ради договора о начину рада, састављању годишњег плана рада тима и поделе задужења

- израда листе приоритета за школу и осмишљавање начина њиховог остваривања

-Реализација сарадње са Привредном Комором кроз учешће ученика на манифестацији Дани Западног Поморавља у првој недељи септембра

-поретање и реализација хуманитарне акције за прикупљање чепова(активност ће се реализовати током целе године)

- сарадња са школом из Словеније ради договора о начину сарадње, изради и реализацији заједничких пројеката

 - праћење конкурса за пројекте и учешће на истим

-  праћење конкурса за пројекте и реализација одобрених пројеката

 - учешће у Савету родитеља са циљем информисања у активностима школе у реализацији парнерства и пројеката (наведена активност реализоваће се континуирано у току године у складу са динамиком одржавања Савета родитеља)

Стручно веће економиста

Стручно веће економиста

Регионална привредна комора Краљево ОЈ Чачак

Тим за маркетинг и односе са јавношћу

Тим за маркетинг и односе са јавношћу

РПШ

РПШ

РПШ

Децембар

- праћење конкурса за пројекте и реализација одобрених пројеката

 - учешће у организацији сајама виртуелних предузећа и презентације образовне понуде школе

- Тим за маркетинг и односе са јавношћу

- Секција виртуелне     привреде

РПШ
Јануар - праћење конкурса за пројекте и реализација одобрених пројеката    
Фебруар - праћење конкурса за пројекте и реализација одобрених пројеката    
Март

- успостављање контакта са школом из Темишвара из Румуније ради договора о начину сарадње, учешћу наших учеуника на међнародном Сајму виртуелних предузећа праћење конкурса за пројекте и реализација одобрених пројеката

- припрема сајма виртуелних предузећа и презентације образовне понуде школе

Тим за маркетинг и односе са јавношћу РПШ
Април

-праћење конкурса за пројекте и реализација одобрених пројеката и партнерстава

 - реализација сајма виртеулних предузећа и презентације образовне понуде школе

Тим за маркетинг и односе са јавношћу РПШ
Мај

- праћење конкурса за пројекте и реализација одобрених пројеката и партнерстава

-сарадња са Привредном комором и планирање реализације учешћа ученика на манифестацији Дани западног поморавља

-Регионална привредна комора Краљево ОЈ Чачак

 
Јун

- праћење конкурса за пројекте и реализација одобрених пројеката

-анализа остварених резултата и састављање годишњег извештаја о раду Тима