План рада тима за администрацију за школску 2020/21. годину

Руководилац: Гордана Јевтовић

Чланови:  Драгана Симовић, Весна Савковић,  Мирјана Милуновић,  Љубица Бојовић , Филип Гвозденовић и Кристина Пајић

Тим за администрацију

Руководилац: Снежана Гостиљац

Чланови тима за школску 2015/16: Гордана Јевтовић, Драгана Симовић, Јасмина Савић, Лела Митровић, Гроздана Милутиновић, Ана Ракоњац

Назив тима: Тим за администрацију
Руководилац Снежана Гостиљац
Број чланова 6
Месец Активности/ теме Сарадници *
Септембар 1.Разматрање и усвајање плана рада Педагошка служба
Октобар 1.Вођење летописа школе  
2.Формирање базе података  
Новембар/децембар 1.Прикупљање и ажурирање базе података за полугодишњи извештај  
Јануар 1.Ажурирање базе података о вананставним активностима  
Фебруар/Март 1. Ажурирање базе података о такмичењима  
Април 1.Вођење документације  
Мај/јун 1. Прикупљање и ажурирање базе података за ђачки извештај  
Август 1.Ажурирање базе података за годишњи извештај  

 

Циљеви тима Задаци тима Чланови тима

Унапређивање административних послова у школи

формира и ажурира базу података о сваком запосленом раднику школе,

формира и ажурира базу података о сваком ученику,

формира базу података о такмичењима и успесима наших ђака.

Формира и ажурира базу података о свршеним ученицима

израђује формуларе за прикупљање података

сарађује са централним базом

води евиденцију о свом раду (записници, присуство чланова...)

преглед школске документације (дневници, матичне књиге, сведочанства...)

Ана Ракоњац, руководилац

Милуновић Мирјана

Митровић Лела

Драгана Ђекић

Раде Видовић

Марица Јованчевић

Марија Цветић