Обавештење за родитеље ПЛАТФОРМА „ЧУВАМ ТЕ“

Линк ка упитнику: Чувам те, национална платформа за превенцију насиља које укључује децу (cuvamte.gov.rs)

 

Будући да је 19. маја 2023. године почео са радом електронски систем пријаве насиља за грађане, надлежне органе и установе у оквиру Националне платформе „Чувам те“, коју је формирала Влада Републике Србије ради превенирања насиља које укључује децу, прослеђујемо допис како би све образовно-васпитне установе путем Националне платформе пријављивале трећи ниво насиља Министарству просвете, односно надлежној школској управи, а у складу са прописаним процедурама.

Влада Републике Србије уз подршку Канцеларије за информационе технологије и електронску управу покренула је пројекат за успостављање националне платформе за превенцију и сузбијање насиља које укључује децу под називом "Чувам те". Платформа на једном месту интегрише све потребне аспекте темељне превенције и алате за сузбијање насиља које укључује децу.
Национална платформа има за циљ координицију и јачање интерсекторске сарадње свих надлежних институција у борби против насиља. Поред вршњачког насиља које је у фокусу ове платформе, она представља и алат који ће нам помоћи у борби против насиља према свим запосленима у установама образовања и васпитања широм Србије.
На Националној платформи „Чувам те“ налазе се и сегменти које се односе на информисање и едукацију.
У оквиру сегмента информисања могу се пронаћи информације о облицима насиља, препознавању и поступању у случајевима насиља, злостављања и занемаривања у складу са званичним процедурама надлежних ресора.
Такође, овде ће се континуирано објављивати едукативни материјали из области превенције и заштите од насиља.
На овој платформи, ученици, родитељи и наставници ће моћи да пронађу све информације које се тичу врсте насиља и поступања у различитим ситуацијама. Посебно важан сегмент који се налази на платформи јесу онлајн обуке за ученике, родитеље и наставнике.

 

Секретар

Послови и задаци секретара

 • Праћење законских и других прописа и указивање на обавезе које проистичу из њих
 • Израда нацрта општих аката Школе.
 • Расписивање конкурса за запослене, пријен документације, члан Конкурсне комисије и израда одлука по конкурсу.
 • Израда уговора о раду, Споразума о преузимању, Решења о упућивању запослених и вођење кадровске евиденције запослених.
 • Израда решења о зарадамазапосленихза Управу за Трезор, решења о 40-то часовној структури радног времена, пуном и непуном радном времену, годишњем одмору, плаћеном и неплаћеном одсуству и др.
 • Попуњавање Статистике.
 • Израда разних дописа.
 • Пријаве и одјава запослених у Централном регистру обавезног социјалног осигурања.
 • Припремање и достављање разних извештаја и података за орган управљања и службе ван Школе.
 • Обављање послова везане за спровоћење Закона о јавним набавкама.
 • Упис ванредних ученика и израда решења о признавању оцена предмета и полагању допунских испита за доквалификацију и преквалификацију.
 • Присуствовање седницама ШО као известилац по појединим тачкама дневног реда и израда одлука донетих од стране ШО.
 • Обављање и других правних послова по налогу директора школе.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОЧЕТКУ РАДА У ДРУГОМ ПОЛУГОДИШТУ У ШКОЛСКОЈ 2020/21.

Друго полугодиште школске 2020/2021. године почиње у понeдељак 18.01.2021. године.

Настава се реализује према комбинованом моделу.

Непарна смена полази у школу пре подне, а парна поподне. Смене се мењају на сваке две недеље.

Часови у обе смене трају 30 минута, мали одмори по 5 минута, а велики одмор, након другог часа траје 10 минута.

Одељења су фиксирана у учионицама,  у складу са распоредом који је важио у првом полугодишту.

У школу од 18 – 22.01.2021. године  долази Б група ученика. Групе ученика се смењују на недељном нивоу.

Настава Грађанског васпитања и Верске наставе реализује се на даљину.

Подсећамо ученике да поштују све епидемиолошке мере у циљу превенције ширења вирусa COVID 19.

Чачак, 15.01.2021. године