РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР

 

ПИСМЕНИ ЗАДАЦИ

КОНТРОЛНЕ ВЕЖБЕ, ТЕСТОВИ...

Српски језик и књижевност

Енглески језик

Математика

Предмет, датум

Предмет, датум

Предмет, датум

Предмет, датум

Предмет, датум

Предмет, датум

Предмет, датум

I5

     

Рачуноводство

21.12.2021.

Енглески језик

20.12.2021.

Биологија

01.12.2021.

       

I6

6.12.2021.

 

22.12.2021.

Рачуноводство

13.12.2021.

 

Биологија

01.12.2021.

       

II5

   

17.12.2021.

Рачуноводство

13.12.2021.

ФРО

14.12.2021.

         

II6

   

23.12.2021.

Математика

21.12.2021.

           

III5

     

ФРО

22.12.2021.

Рачуноводство

27.12.2021.

         

III6

10.12.2021.

 

20.12.2021.

Пословна економија

24.12.2021.

ФРО

23.12.2021.

         

IV5

   

09.12.2021.

Статистика

20/25.12.2021.

Енглески језик

22.12.2021.

 

ФРО

15.12.2021.

     

IV6

06.12.2021.

10.12.2021.

21.12.2021.

Математика

07.12.2021.

Статистика

22/23.12.2021.

Рачуноводство

15.и 16.12.2021.

ФРО

13.12.2021.

     

 

 

 

 

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР

 

ПИСМЕНИ ЗАДАЦИ

                                    КОНТРОЛНЕ ВЕЖБЕ, ТЕСТОВИ...

 

Српски језик и књижевност

Енглески језик

Математика

Рачуноводство

Изабрана поглавља мат.

Предмет,

 датум

Предмет,

датум

Предмет, датум

Предмет, датум

Предмет, датум

I1

   

10.12.2021.

   

Биологија

8.12.2021.

       

I2

10.12.2021.

1.12.2021.

21.12.2021.

   

Рачуноводство

13.12.2021.

Биологија

3.12.2021.

     

II1

         

Пословна економија

21.12.2021.

Економско пословање

16.12.2021.

     

II2

 

3.12.2021.

24.12.2021.

13.12.2021.

 

ПКК

29.11/1.12.2021

Пословна економија

23.12.2021.

Економско пословање

15.12.2021.

   

III1

         

Статистика

24/28.12.2021.

Рачуноводство

20.12.2021.

     

III2

15.12.2021.

 

20.12.2021.

 

16.12.2021.

Статистика

29.11/1.12.2021.

Економско пословање

25.11/30.11.2021.

Рачуновоство

21.12.2021.

   

IV1

   

10.12.2021.

22.12.2021.

 

Статистика

07.12.2021.

Рачуноводство

15.12.2021.

     

IV2

 

09.12.2021.

20.12.2021.

22.12.2021.

           

 

                   

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА KOМЕРЦИЈАЛИСТА

 

ПИСМЕНИ ЗАДАЦИ

КОНТРОЛНЕ ВЕЖБЕ, ТЕСТОВИ...

Српски језик и књижевност

Енглески језик

Немачки

језик

Математика

Предмет,

датум

Предмет, датум

Предмет, датум

Предмет, датум

Предмет, датум

I4

 

6.12.2021.

9.12.2021.

24.12.2021.

Рачуноводство

10.12.2021.

Географија

20.12.2021.

Физика

29.11.2021.

   

II4

 

2.12.2021.

9.12.2021.

23.12.2021.

 

Биологија

24.11.2021.

Рачуноводство

17.12/20.12.2021.

   

III4

9.12.2021.

 

13.12.2021.

20.12.2021.

Трговинско пословање

24.11.2021.

Статистика

6.12/8.12.2021.

ОВП

17.12.2021.

   

IV4

 

9.12.2021.

13.12.2021.

23.12.2021.

Трговинско пословање

29.11.2021.

Обука у ВП
21.12.2021.

     
 
                     

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА СЛУЖБЕНИК У БАНКАРСТВУ И ОСИГУРАЊУ

 

ПИСМЕНИ ЗАДАЦИ

КОНТРОЛНЕ ВЕЖБЕ, ТЕСТОВИ...

Српски језик и књижевност

Енглески језик

Математика

Други предмет

Предмет, датум

Предмет, датум

Предмет, датум

Предмет, датум

Предмет, датум

Предмет, датум

I3

   

9.12.2021.

 

Енглески језик

21.12.2021.

 

Канцеларијско пословање

9.12/10.12.2021.

Рачуноводство

16.12.2021.

   

II3

       

Банкарско пословање

06.12.2021.

Рачуноводство

03.12.2021.

Канцеларијско пословање

17.12/18.12.2021.

Биологија

26.11.2021.

   

III3

   

09.12.2021.

 

Обука у ОД
30.11/14.12.2021.

 

Банкарско пословање

20.12.2021.

Банкарска обука

10.12.2021.

Статистика

16.12.2021.

 

IV8

14.12.2021.

17.12.2021.

17.12.2021.

 

Обука у ОД

16.12.2021.

Банкарско пословање

21.12.2021.

       

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА ТРГОВАЦ

 

ПИСМЕНИ ЗАДАЦИ

КОНТРОЛНЕ ВЕЖБЕ, ТЕСТОВИ...

Српски језик и књижевност

Енглески језик

Математика

Други предмет

Други предмет

Предмет, датум

Предмет, датум

Предмет, датум

Предмет, датум

Предмет, датум

I7

   

10.12.2021.

   

Енглески језик

23.12.2021.

       

II7

                   

III7

 

21.12.2021.

14.12.2021.

   

Географија

20.12.2021.