У школску 2017/2018. годину Економска школа уписаће следеће образовне профиле:

КОМЕРЦИЈАЛИСТА

ЈЕДНО ОДЕЉЕЊЕ (30 УЧЕНИКА)

ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР

ЈЕДНО ОДЕЉЕЊЕ (30 УЧЕНИКА)

СЛУЖБЕНИК У БАНКАРСТВУ И ОСИГУРАЊУ

ДВА ОДЕЉЕЊА (60 УЧЕНИКА)

ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР

ДВА ОДЕЉЕЊА (60 УЧЕНИКА)

ТРГОВАЦ-ДУАЛ

ЈЕДНО ОДЕЉЕЊЕ (30 УЧЕНИКА)